Vzpomínka na Timothy Kellera

V pátek 19. 5. si nebeský Otec odvolal do své slávy newyorského kazatele Timothy Kellera. Chtěl bych se s vámi krátce podělit o to, jaký způsobem ovlivnil můj život a službu.

Poprvé jsem se o něm doslechl od jedné Američanky v roce 2006. Dala nám dvě cédéčka nahrávek jeho kázání s tím, že v New Yorku je výjimečný kazatel, který známé příběhy bible vykládá z jiné perspektivy. Tenkrát se jednalo o příběh Davida a Goliáše, který jsem také několikrát vykládal a většinou se člověk snaží své posluchače (sebe) povzbudit, aby byl jako David a měl víru! Ale Tim ukazoval na to, že ten, s kým se máme především ztotožnit, není David, ale zbabělý Izraelský národ, který by byl bez Davida v háji. David je pro nás předobrazem Krista, který za nás zbabělé nasazuje život a tak nás zachraňuje.

SOUVISEJÍCÍTimothy Keller odešel do nebeského domova (1950-2023)

Od té doby jsem začal poslouchat některá Kellerova kázání dostupná na serveru GospelInLife.com

Základním Timovým předpokladem bylo, že evangelium – dobrá zpráva o Ježíši Kristu a tom, co pro nás udělal – není jen něco, co jako křesťané potřebujeme na začátku víry, abychom Kristu uvěřili, ale že křesťanský růst probíhá dále, skrze stále novější porozumění a aplikování evangelia v životě. Fascinovalo mne, jak Tim dokáže v každém kázání výkladem různých textů z bible vždy znovu a čerstvě ukázat na Krista a jeho dílo a tím získat a skrze Ducha svatého proměňovat srdce posluchače.

Tim věřil, že jedině evangelium má být tou pravou motivací k proměně srdce a života. Zkráceně jeho slovy: Jsi mnohem horší, než jsi ochoten si připustit, ale Bůh tě miluje mnohem větší láskou, než v kterou bys byl kdy ochoten doufat. Velmi dobře se mu dařilo odhalovat modly našich životů a proto jsem s oblibou používal v přípravě na křest jeho krátkou brožurku Evangelium pro všední den.

Tim si celý život přál, aby jeho kázání mohla být zdarma k dispozici všem, nesnažil se budovat si nějaké impérium, ale tým z jeho sboru to dlouho neviděl jako realizovatelné. Bylo zapotřebí udržovat v chodu server a služby s tím spojené, a proto po většinu života byla kázání ke stažení za symbolickou cenu tři dolary. Měl jsem velikou radost, že se dožil chvíle na začátku tohoto roku, kdy mohl oznámit, že díky sponzorům a finanční situaci jejich sboru, mohou být všechny jeho vyučovací texty nabízeny zdarma. Osobně jsem v tom viděl srdce služebníka, který to, co od Boha dostal, dává zdarma dále.

Jsem moc rád, že v češtině vyšlo několik jeho knih včetně knihy Smysl manželství, kterou považuji za nejlepší knihu o manželství, jakou jsem kdy četl. Doufám, že se podaří přeložit ještě těch několik vzácných knih, které zatím přeloženy nebyly.

Děkuji Bohu za jeho život a za to, jak i mne skrze jeho život Bůh ovlivnil.

Autor: Pavel Trefný, kazatel CB Rajská Zahrada Datum: 22. května 2023 Foto: Wikipedie – Tim Keller

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Tags: ,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář