Wittenbergské ekumenické shromáždění inspirované 500. výročím reformace

Mezinárodní ekumenické společenství (IEF) zve účastníky z České republiky na Wittenbergské ekumenické shromáždění, které se bude konat u příležitostí 500. výročí reformace od 21. do 28. srpna 2017 ve Wittenbergu. Téma Wittenbergského ekumenického shromáždění (WES) – 44. Konference Mezinárodního ekumenického společenství zní “O pravém pokladu církve/církví – Společně po stopách Evangelia”.

Vážení ekumeničtí přátelé,

Logo na  úvodní stránce klade otevřenou Bibli,  která je alfou i omegou našeho života, na obrys naší Země. Tři listy vyvstávající z jejího středu  symbolizují, že její poslání se má šířit do celého světa.  Jasné barvy vyjadřují pozitivní smysl našeho života a kreativní formování světa.

Logo tak znázorňuje téma Wittenbergského ekumenického shromáždění. To je inspirováno 62. tezí  z 95 tezí,  které Luther uveřejnil v r. 1517. „Pravým pokladem církve  je evangelium o Boží nádheře a milosti“. 500 let po začátku reformace chceme obnovit hledání tohoto pokladu Evangelia,  které  proměnilo svět a dnes pro nás znamená  oporu a orientaci. Ve Wittenbergu si každý den osvětlíme jeden aspekt tohoto pokladu. Během dopoledních setkání vždy společně evangelický(á) a katolický(á) přednášející v dialogu objasní téma dne, které bude dále rozvedeno v početných  diskusních  skupinách. Během odpoledních setkání  prohloubíme své znalosti  ve třech  různých workshopech a kromě toho  budou   uspořádány prohlídky  významných míst reformace. Aby  program nebyl namáhavý, bude možné  uprostřed týdne  si vybrat jeden z výletů, buď do města Torgau,  nebo do světoznámého Wörlitzerského parku, či se zúčastnit vyhlídkové plavby lodí po Labi.

Podle tradice  setkání Mezinárodního Ekumenického Společenství (International Ecumenical Fellowship – IEF)  bude každý večer vysluhována bohoslužba   podle různých konfesí,  přičemž půjde o  bohoslužbu,  která se bude věnovat určitému tématu. Projdeme tak od připomínky křtu přes Tomášovskou mši (pro  pochybující a frustrované) a pravoslavné lámání chleba až po  Limskou liturgii,  kterou budeme slavit v neděli dopoledne v hlavním městském kostele. Nebude chybět ani lehčí  veselý kulturní program pro odlehčení od náročných témat.

V srpnu 2017  oslaví IEF  50 let od svého založení. Oslav se účastní generální sekretář   Ekumenické rady církví farář Dr.Olaf Fykse Tveit. IEF má zastoupení v pětí západoevropských zemích (BE, DE, ES, FR, UK) a  pěti východoevropských zemích  (CZ, HU, PL, RO, SK). Proto se těšíme na mezinárodní účast na jednáních ve Wittenbergu. Na jejich přípravu nejsme ani zdaleka sami:  máme podporu 20 spolupracujících partnerů,  kteří se významným způsobem podílejí na připravovaných workshopech. Setkání tedy bude  skutečnou ekumenickou slavností.

Musím konstatovat, že  účastnické poplatky jsme snížili na samotnou mez našich možností. Čím dříve se přihlásíte – pokud možno ještě v roce 2016 – tím příznivější budete mít cenu: uhraďte proto zálohu 1400 Kč co nejdříve.

Srdečně zveme všechny zájemce do Wittenbergu,  abychom v opravdové vzájemnosti oslavili tento svátek  ekumenických společenství: 500 let církevního rozdělení bylo už víc než dost.  Buďte srdečně vítáni.

Váš Hans-Georg Link

President německého regionu  IEF a vedoucí pracovní skupiny „Wittenberg 2017“)

 

Zdroj: Ekumenická rada církví v ČR
Foto: Wikimedia

Tags:

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář