Z Itálie letěla do Asbury. Věří, že Bůh má probuzení připravené i pro Evropu   

Letěla téměř 10 tisíc kilometrů z Říma do Kentucky, aby byla svědkem probuzení, za které se léta modlí. Jako žena, která opustila svou rodnou Brazílii a posledních deset let slouží jako misionářka v Itálii, neustále prosila Boha, aby se dal znovu poznat na celém evropském kontinentu.

Sarah Bruelová ve svém článku pro Christianity Today uvedla, že je přesvědčena, že to, co Bůh udělal v Asbury, nebylo určeno pouze pro Asbury. Věří, že probuzení se vždy šíří dál. 

SOUVISEJÍCÍ Studenti z Asbury sdíleli, jak probuzení změnilo jejich životy 

V roce 2016 se metodistický pastor David Thomas podělil se studenty Asburyho univerzity se zkušenosti z cesty na ostrov u pobřeží Skotska, aby vyzpovídal 11 očitých svědků, kteří zažili Hebridské probuzení. 

Ti hovořili o druhu duchovního postoje, který se vyskytoval mezi některými z těch, kteří tvořili jádro katalyzátoru – ducha naléhavosti a úpěnlivosti, postoj zlomenosti a zoufalství, způsob modlitby, který byl odvážný. Označovali to jako modlitbu v porodních bolestech, „jako když Duch svatý sténá“, říkali o obrazu ženy, která je v porodních bolestech, jak o tom psal Pavel v listu Galatským 4,19. 

Sarah Breuelová popsala, že to bylo poprvé, co slyšela někoho, kdo slovy vyjádřil to, co ona a její přátelé prožívali, když se v posledních letech modlili za Evropu. Thomas to přirovnal ke “sténání“, podobnému tomu z Exodu 2,23, kdy zotročení Izraelité volali k Bohu.

Thomas věří, že probuzení nelze vyrobit; je to Boží zásah, a Bůh přichází jako odpověď na volání lidí, často prostřednictvím úpěnlivé modlitby. To, říká Thomas, „není jediná věc, kterou děláme. Ale je to první věc a je to ta nejdůležitější.“ 

„Věřím, že to, co jsme viděli v uplynulých týdnech v Asbury, povede k hlubšímu hladu po Boží přítomnosti a k volání ještě více hlasů, které se připojí k těm našim, které touží po probuzení v Evropě,“ konstatuje Breuelová. „Podívejte se na historii! Probuzení málokdy zůstávají na jednom místě,“ tvrdí. Dále popisuje, jak se začala dnem i nocí modlit za probuzení mezi generací studentů v Evropě. 

„Když jsem se modlila konkrétně za Evropu, začala jsem prožívat jiný druh modlitby – druh přímluvné modlitby. Tato úpěnlivá modlitba měla málo slov; místo toho jsem většinou plakala a sténala. Jindy to vypadalo jako pláč a smích. Tato zkušenost mi připadala zvláštní,“ uvedla Breuelová pro evangelikální magazín. 

„Zároveň jsem však věděla, že se podřizuji všemu, co Duch dělá, a Pavlova slova v Římanům 8,26 mi konečně dávala smysl: „Nevíme, za co bychom se měli modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá sténáním nevyslovitelným.“

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 17. dubna 2023 Foto: Twitter – probuzení v Asbury

Tags: ,,,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář