Ztratil jsem své spasení kvůli hříchům v sexuální oblasti? John Piper odpovídá na dotaz posluchače

Muž z Hongkongu měl dotaz na pastora Johna Pipera z knihy v Židům 12, 15–17, kde Ezau ztratil možnost k pokání.

„Celý život jsem byl křesťanem, ale spáchal jsem sexuální hříchy,“ napsal muž a přiznal se, že měl zkušenosti s pornografii, cizoložstvím i prostitucí.

Snažil se bojovat s těmito hříchy, ale cítí se slabý a bezmocný. „Obávám se, že mě mé hříchy unášejí do sexuálního zlozvyku, jak je popsáno v Listu Židům 12:16, a skončím na místě, kde není možnost pokání,“ popsal posluchač své obavy.

Americký pastor zahájil svou odpověď modlitbou za daného muže, aby ho Bůh osvobodil. Prosil, aby moc Božího slova vstoupila do jeho života a způsobila zázrak.

V úvodu jasně řekl, že jako křesťané nejsme bezmocní vůči hříchu (Židům 12, 12–13). „Nejsem medúza v proudech chtíče. To není to, jak Bůh stvořil lidské bytosti,“ řekl.

Připomenul, že právě Kristus kvůli hříchům zemřel a na zem seslal dar Ducha svatého. „V Kristu jsem novým stvořením. Nejsem bezmocný.“

Pochválil ho, že citoval právě pasáž z Listu Židům, který byl napsán, aby pomohl věřícím na jejich cestě víry vytrvat až do konce.

K textu, kde je v citované pasáži (Židům 12, 15–17) popsáno, jak Ezau došel do bodu, v němž jeho srdce bylo tak zatvrzelé, že i „jeho pláč při hledání pokání byl v jeho jádru neupřímný,“ řekl pastor. „Ve svém smutku hledal pokání, ale nebyly to skutečné slzy pokání,“ dodal.

„Chtěl požehnání. Chtěl bezpečí. Chtěl dary. Chtěl dědictví. Chtěl nebe. Ale nechtěl Boha. Miloval tento svět. Za jedno jídlo vyměnil něco nekonečně cenného,“ uvedl Piper, kde tkvělo jádro problému Jákobova bratra Ezaua.

Náchylnost k fyzickým požitkům na tomto světě a ztráta schopnosti vnímat věčné hodnoty, zaslepily jeho zrak. Piper to přirovnal k případu daného muže, který byl posedlý pornografií a sexem a není schopen obsáhnout, co má pro něj připravené Bůh.

„Ve své mysli se dopustil nejhorší vzpoury. Dívání se na pornografii mu bylo drahocennější, více žádoucí, krásnější, než Bůh a Jeho sliby, které se zdály být bezcenné.“

Piper varoval, že každý hřích nás odděluje od Boha. „Příliš pozdě“ přichází, když už nemůžete skutečně činit pokání. Pokud můžete činit pokání, příteli v Hongkongu, Bůh vám bude milostivý,“ řekl.

A na dotaz, jak překonat bezmocnost vůči hříchu, Piper řekl: „Otevřete oči. Otevřete oči, když se podíváte na Boží křišťálově čisté slovo, Boží křišťálově čisté evangelium a Boží křišťálově jasná varování.“

Na závěr dodal, že Boží zaslíbení „jsou deset tisíckrát cennější než jakýkoli sexuální požitek. Otevřete oči a uvidíte realitu toho, o co jde. Přestaňte vidět zkresleně. Přestaňte vnímat chvilkovou euforii sexuálního požitku jako cennější než dědictví slávy Boží.“

Vyzval ho, aby měl zrak upřen na Ježíše, který je „původce a završitele naší víry, který pro radost, ležící před ním, nedbal na hanbu, podstoupil kříž a usedl po pravici Božího trůnu.“

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Rádi byste nám pomohli pokračovat v této misi a měli tak možnost se na ní spolu s námi. 

 

-mn-  Datum: 26. srpna 2019  Foto: WIkimedia Commons – John Piper

Tags: ,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář