4 důvody, proč by se pastoři měli starat o službu mládeži a dětem

Představte si, že jste pastorem sboru podle svých snů. Shromáždění radostně zpívá, nadšeně poslouchá Boží slovo a žije podle něho. Nevěřící přicházejí k víře v Krista a vysíláte misionáře, aby zakládali nové sbory doma i v cizině. Díky tomu, jak se máte navzájem rádi, šíří se o vás dobrá pověst i na veřejnosti. Ve vašem sboru máte jen jednu slabou stránku. Naprostá většina vašich dětí po maturitě odpadá od víry.

Je to zdravý sbor?

Já sám jsem veterán práce s mládeží, který desetiletí zastával za tuto službu, vím, že to není nereálný scénář. Ze statistického hlediska musím říct, že víc než polovina těch, kdo byli součástí naší práce s mládeží, odchází do světa. Je tedy velmi důležité, abychom se znovu zamysleli nad tím, jak s teenagery pracujeme. Je to problém nás křesťanů, nejen problém práce s mládeží.

SOUVISEJÍCÍMěli by křesťané přátelit se svými oponenty?

Existuje několik důvodů, proč by se pastoři měli zabývat mládeží a službou v rodinách.

1. K dětem se dostáváme přes rodiče

Jak Bible, tak sociologie zdůrazňují skutečnost, že největší duchovní vliv na život dítěte mají rodiče. Je-li to pravda – jako že je – pak si církve musí klást otázku, jak co nejlépe vybavit rodiče pro výchovu jejich dětí a teenagerů k evangeliu. V mnoha sborech to bude znamenat velkou výzvu, aby přemýšleli o práci s mládeží, s dětmi, protože je nutné, aby rodiče i vedoucí ve sboru evangelizovali a vychovávali další generaci společně.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Pastoři, kteří se těmito otázkami zabývají a hledají nejlepší způsoby práce s mládeží a rodinami, jsou ochotni jít ve sboru novým směrem, nejen pokračovat v tom, co se dělalo v posledních desetiletích. Znamená to mluvit o prostředcích, jak mladé lidi a studenty zapojit do sborového života a upevnit naplňující partnerství s rodiči. Věřím, že tato změna ve vašich sborech v následujících deseti letech nastane. Pastoři, kteří jsou informovaní a kteří do toho investují, mají na tomto poli významný hlas.

2. To jsme se ve škole neučili

Velká část seminářů a teologických škol vyučuje předměty týkající se práce s mládeží a rodinou. Někteří studenti sice těmito předměty projdou, ale vůbec nepočítají s tím, že se těmto skupinám budou věnovat. To znamená, že vysíláme generaci pastorů, kteří rozpoznají řecký infinitiv a umí vysvětlit, proč je která hypotéza nesprávná, ale nikdy nepřemýšleli o tom, jak je sbor strukturovaný a jak předávat víru z jedné generace na druhou.

Neobviňuji pastory a kazatele, že nikdy nemysleli na děti nebo teenagery. Mnozí věnovali čas tomu, aby přemýšleli o svém vyučování v nedělní škole nebo v mládeži. A je zřejmé, že mnoho rodičů přemýšlí o výchově svých dětí ve víře a přitom se modlí, jak to dělat co nejúčinněji. To však neznamená, že jsme se dostatečně zabývali službou mládeži a rodině. Vám i vašemu sboru by mohlo vydatně pomoct, kdybyste si společně jako starší ve skupině přečetli nějakou knihu o tom, jak v církvi předávat evangelium další generaci a jak přemýšlet o zdravé křesťanské výchově další generace.

3. Měli bychom plnit své sliby

V církvích, kde se vítají nebo křtí narozené děti, se vyjadřuje posvátný slib. Je to něco víc, než roztomilé okamžiky, kdy se rodiče radují ze svých dětí. Je to svatá chvíle, která se odráží v celém Starém i Novém zákoně, kdy rodiče přivádějí své děti před Hospodina a žádají jeho požehnání pro jejich život. Církev vyjadřuje podobnou oddanost, když s modlitbou podporuje to, co přispívá k evangelizaci a učednictví dětí i rodičů. V některých církvích se na tyto sliby zapomene, jakmile děti odejdou z bohoslužby pro děti – ale není k tomu důvod.

SOUVISEJÍCÍJak mne List Římanům 5 přivedl ke Kristu poté, co utrpení zahubilo mou víru

Jestliže se pastoři a starší spokojí s tím, že tuto službu někomu delegují a vyhnou se osobnímu zapojení, pak taková církev zanedbává svůj slib dětem, rodičům a konec konců i Bohu. Raději ať přestane s vítáním a se křty dětí, než aby byla vystavena Boží kázni, protože porušila svůj slib. Jedním z důvodů, proč tolik církví umírá a děti odcházejí od víry, je to, že Pán pohnul jejich svícnem (Zjevení 2,5) právě kvůli slibům, které nedodržují.

4. Jsme rodina a toto jsou naše děti

Pastoři, kteří se s modlitbou věnují výchově další generace podle evangelia, si uvědomují, že „všechny děti jsou naše“. Jestliže je církev opravdu rodina, pak všichni svobodní dospělí, páry bez děti i prarodiče vnímají děti ve sboru jako svoje vlastní.

Pastoři toho mají hodně. Zvlášť teď v současné postcovidové době se zdá, že musí zvládat všechno. Nejde mi o to, abych pastorům přidal ještě další práci, ale rád bych, aby tento článek byl jednoduchým připomenutím, že jejich povolání v sobě zahrnuje i péči o další generaci. Jestliže nám záleží na tom, abychom měli zdravé církve zaměřené na evangelium – nepřehlížíme přitom naše děti a teenagery?

Jedním z obyčejných způsobů, jak může pastor dodržet svůj slib, je pamatovat na děti a mladé lidi v lavicích, když si připravuje své kázání a když káže. Stačí si položit prostou otázku: „Jak tento text ukazuje Boží charakter a dobrotu k následující generaci?“. Pokud jste při přípravě kázání nikdy nemysleli na své teenagery, pak si popovídejte s jejich rodiči nebo se svým vedoucím mládeže a požádejte je, aby vám pomohli najít aplikace, které budou mít v životě dětí a studentů nějaký význam. To je dobrý způsob, jak začít obnovovat a plnit svůj slib.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: Mike McGarry Překlad: Jan Vopalecký Zdroj: The Gospel Coalition Datum: 21. října 2021 Foto: Pixabay – ilustrační

Tags: ,,,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář