Aleš Drápal / Bílá Hora a my

Je to až překvapivé, jak málo jsme se z médií dozvěděli něco nového a zajímavého o Bílé Hoře navzdory kulatému výročí. Jakoby se to celé točilo kolem opakování, že to není tak, jak nám vyprávěl Jirásek (který ovšem přímo o tomto tématu nepsal). A přitom stačí, aby si člověk přečetl vynikající pojednání o Bílé Hoře, které napsal přední český historik – a katolík – Josef Pekař, aby se mu stalo zřejmé, jak obrovská to byla tragédie. Ze země, která byla součástí evropského vývoje, se stal prošpiclovaný skanzen dobrých poddaných vychovávaných v ducha hesla, ke kterému se později hlásil císař František – totiž, že nepotřebuje poddané vzdělané, ale poslušné.

Pekařova kniha je k dosažení na internetu. Nejde o to, že by člověk musel brát všechno, co Josef Pekař zde napsal, jako závazné. Ale aspoň nějaká minimální znalost tématu by se hodila.

SOUVISEJÍCÍAleš Drápal: Kardinál Pell propuštěn a osvobozen

I u profesionálních historiků se v dnešní době lze setkat se zlehčováním lidského utrpení v době pobělohorské. A z nějakého důvodu se takové výklady setkávají až s žíznivým přijetím ze strany novinářů, kteří touží vyložit, že všechno bylo jinak.  Jen výjimečně se takové zlehčování setká s kompetentní oponenturou. Výjimkou, na kterou bych rád upozornil, je díl Historie.cs nazvaný

Jak temné bylo temno. Historikovi Jaroslavu Čechurovi se v něm postavil ekonom a právník Libor Dušek, člověk, který, pokud vím, nemá s křesťanstvím nic společného, ale zabývá se historií institucí.

Tím vůbec nechci popírat úžasné věci, které byly v Čechách vytvořeny během doby barokní. Když jsem Janu Sokolovi jednou říkal, jak je moje žena unesená Santinim, tak mi povídá: „Já vůbec nechápu, pro koho to stavěli. Nejhezčí je to ze vzduchu.“ Ano, v dobách nesvobody, když dozor trochu poleví, tak se často objeví prostor pro tvorbu, pro kterou se v časech bez státního nebo církevního dirigismu finance nenajdou. A výsledky mohou být úžasné.

Dnes ještě nikdo nemluví o českém filmu šedesátých letech jako o něčem, co svědčí ve prospěch tehdy vládnoucího režimu. Za nějakých čtyřicet let se však takové argumenty docela dost dobře možná vynoří.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Tohle všecho píšu jako úvod. Přemýšlím o tom, jak se mám dívat na bělohorské mučedníky, na ty, které tak teatrálně a krutě nechal Ferdinand popravit na Staroměstském náměstí.

Rád bych ještě předeslal, že v sobě nenacházím žádný protikatolický osten. Katolická církev má mnoho tváří. Nějaký paušální soud je dnes k ničemu. O Bílé Hoře a jejích následcích jsem slyšel krásně a rozumně mluvit jeptišku z bělohorského kláštera, která o tom hodně ví a která o tom hodně přemýšlela. A jsou samozřejmě i tací, kteří o tom vědí méně a jsou zaměřeni na to, aby z toho všeho, co se pak dělo, katolickou církev vyvinili. To mi bývá líto, spíše kvůli nim. Každé ohýbání pravdy s sebou nese i ohýbání vnitřního člověka.   

Místní i zahraniční historici se shodují, že povstání českých stavů bylo zpackané. Čeští stavové neposkytli kvůli hledání výhod pro sebe solidaritu v letech předchozích jiným protestantským stavům, které  Habsurkové drtili. Neměli jasný plán, neměli zajištěnou mezinárodní podporu – byť se jim jí nakonec dostalo. Marně na ně Fridrich Falcký, kterému máme sklon se vysmívat, v létě 1620 naléhal, že jde o všechno, a že to do toho musí vložit svoje prostředky v daleko větší míře. Jenomže  oni si představovali, že když prohrají,  tak bude nějaké bububu, něco se jim zabaví, a pojede se dál.

SOUVISEJÍCÍAleš Drápal: Pokus o porozumění ideovému základu istanbulské smlouvy

Ovšem ne všichni. Byly i jasnozřivé výjimky. Třeba Jan Albrecht Smiřický, který bohužel zemřel půl roku po defenestraci, to viděl jasně. Říkal ostatním, že je lépe přijít o velké bohatství a zachovat si čest, než se vrátit s velkou ostudou a posměchem (a pak přijít možná o všechno). Takových jako Jan Smiřický ovšem nebylo dost. Ten způsob, jak rychle to stavové vzdali, je až ostudný.

I po Bílé Hoře nebylo vše úplně ztraceno. Nicméně to byli téměř jen cizinci, kteří nepropadli malomyslnosti. Holandský plukovník Franck držel Tábor až do listopadu 1621. Skotský důstojník John Seton bránil Třeboň až do března 1622. Mansfeldův poručík Hans Junckher vydržel na Zvíkově až do června 1622. Mansfeld byl odvolán z Plzně v březnu 1621. Pak jeho posádka, údajně bez jeho vědomí, Plzeň vydala za 140 tisíc zlatých úplatku.

Bylo snad povstání chybou? Domnívám se, že ti, kdo ho způsobili, věděli, co dělají. Nedívejme se na to nutně katolicko-protestantskou perspektivou. Ale spíše tak, že to bylo období, kdy se rodila idea absolutní moci. Ne středověký svět lén a vzájemných povinností, ale  moc panovníka, která není ničím omezována. O likvidaci protestantů v českých zemích by se Habsburkové pokusili tak jako tak. Málokdo u nás ví, že rakouské země byly v polovině 16. století z poloviny luteránské. V době českého stavovského povstání byla protireformace v zemích rakouských již víceméně dokončena. Čeští stavové věděli, že Čechy jsou další na řadě.

Jenomže si jich jen málo připustilo, jak neúprosný protivník před nimi stojí. Někdo, kdo touží po absolutním vítězství.  Ti mužové, kteří pozdvihli zbraň na obranu svobody, mají moji úctu. Protože rozpoznali její ohrožení. Zásadní ohrožení. Přijali odpovědnost. A to je lepší než se skrčit a mrmlat. Jim se ovšem nepovedlo svobodu ubránit.  Také proto, že nějak vytěsnili ze své mysli informace o

rozhodnosti a nelítostnosti protivníka. I když ty informace měli.

Jejich oběť, a vlastně celá oběť Čech a Moravy, nebyla úplně marná. Habsburkové se trochu přepočítali. Kdyby se v českých zemích chovali uměřeněji, tak by nevyvstal v protestanských mocnostech pocit ohrožení, který byl tak silný, že se do věci vložily i severské protestantské státy, které přímo ohroženy nebyly. Protestanté měli tak trochu štěstí, že Habsburky se cítila ohrožená i katolická Francie. Opravdu, mezi roky 1620 a 1624 k žádným významným bojům nedocházelo. A možná stojí za to si připomenout i to, že Habsburkové saskému vévodovi slíbili, že luterány budou dál v Čechách tolerovat, což mu spolu s Lužicí stačilo ke spokojenosti. Nedodržení tohoto slibu také hrálo roli.

Dnes už je jistě hodně věcí jinak. Když jsem byl jako dítě v Anglii, tak mě zarazilo, že o bělohorské bitvě ví víceméně každý absolvent střední školy. Jako příklad toho, jak se ztrácí svoboda a začíná útlak.

Žijeme v době, kdy se různé kulturní konflikty zase rýsují. Vůbec nemám tušení, co se všechno přihodí. Zdá se mi ale, že se opět objevuje taková ta nelítostnost, zarputilost, touha po zašlapání těch druhých, která je nesena přesvědčeností o vlastní mravní nadřazenosti. A to je kontext, ve kterém možná stojí za to se nad Bílou Horou zamýšlet.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor je profesorom matematiky na MMF UK a člen ČCE  Datum: 13. dubna 2020  Foto: Wikimedia Commons – pomník na Bílé hoře

Tags: ,,,,,

4 Komentáře

 1. Kdysi císař František, dneska EU a situace stále i po 400 let stejná. Euroskeptické strany se neumí sjednotit do jedné silné koalice a proto po volbách bude „poprava“.

  Odpověď
 2. a) „které tak teatrálně a krutě nechal Ferdinand popravit“
  .. pokud jsem četl, tak ty tresty byly vymýšleny v Praze .. a Vídeň se ze začátku zhrozila .. ale pak to nechala být
  b) ta vsuvka o československé nové vlně je úplně mimo mísu .. v 60. letech přišlo opravdu politické oteplení, které skončilo až okupací.

  Odpověď
  • Původně mělo být popravených více, Vídeň to naopak přibrzdila a vzkázala, ať se vrchní žalobce méně angažuje a ubere… To jsou ovšem jen drobné detaily, podstata zůstává stejná. Bez ohledu na počty popravených byla tvrdá pobělohorská rekatolizace, konfiskace majetků a podobně probíhala a jistě to nevymysleli v Praze proti vůli Vídně… Celkově emigrovala podstatná část obyvatel, šlo o statisíce lidí. Šlo většinou o odvážné, čestné a hlouběji věřící lidi. Často byli také v emigraci ekonomicky úspěšní, většinou tvrdě strádali.

   Odpověď
  • Vážený pane Hladký, všiml jsem si, že máte ve zvyku uvádět pod mými články (a že jich je malinko) zpochybňující komentáře. Na to máte jistě právo. Asi máte pocit, že tím konáte dobré dílo. Snad si i dovedu představit Váš myšlenkový svět. Je mi líto, že Vám vadím, ale neberu to osobně. Přeji Vám vše dobré a plnost Božího požehnání, bez jakékoliv ironie.

   Co se týče těch dvou nynějších připomínek, tak na jednu je opravdu snadné hned odpovědět. Přeci, když někdo napiše, že Klement Gottwald nechal popravit Miladu Horákovou nebo generála Píku, tak z toho nevyplývá, že by nic nevěděl o existenci Státního soudu. Ani z toho nevyplývá neznalost struktury strany a rozhodující role předsednictva ústředního výboru. Jde o srozumitelnou zkratku, která poukazuje na to, že bez Gottwaldovy vůle by k popravě nedošlo. A tak to bylo míněno i zde. Přímá účast panovníka v trestním tribunálu, to snad v evropské historii nenajdete.

   Co se týče československého filmu let šedesátých, tak bych Vás rád upozornil, že nebyl důsledkem politického uvolnění, ale spíše byl jedním z faktorů, který ho vyvolal. Doporučuji prostudovat, jaké scénáře psal například Vratislav Blažek v padesátých letech a následně šedesátých. Vidíte tam neustálou snahu o posouvání hranic toho přípustného, nezkrotnou touhu ten systém zlehčit, ironizovat. Starci na chmelu byly dány do distribuce 1964. To znamená scénář nejpozději 1962. Život 62 fakt nebyl moc jiný od životu 59. Bylo to pořád takové uvolňování, utužování, kolem dokola.

   Nicméně pro to mé přirovnání je podstatné, že Vratislav Blažek byl členem KSČ. On a mnozí další nerozuměli své roli tak, že by měli systém rozbít. A možná ani není úplně správné říci, že ho chtěli vylepšit. Spíše bych mluvil o touze tvořit a být při tom autentický. Na jejich tvorbu byla jiná kritéria než finanční úspěšnost. A tak on a mnozí jiní to nějak využívali v zájmu svého díla. Situaci českých klášterů v 18. století skutečně vidím v mnohém podobnou. Samozřejmě, každé porovnání dvou různých období můžete prohlásit za nepřípustné a ahistorické. Pak se ale vzdáváte jednoho z důležitých způsobů porozumění světu okolo sebe, totiž analogie.

   Katolicismus v 18. století zvítězil. Opati a preláti koukali, často plni dobré vůle, okolo sebe, a nemohli být zcela spokojeni s tím, čeho dosáhli. To neznamená, že by zpochybňovali svá ideová východiska. Ale nějak to, co bylo okolo nich, nebylo příliš naplňující, uspokojivé. A tak se snažili tomu dát autentickou tvář. Architektonický rozměr takového úsilí je nám dnes nejpřístupnější. Pro mě je barokní gotika (a nejen ona) vyjádřením touhy navrátit české krajině duši. Při naplňování této touhy byly finance druhotné, alespoň v mnoha případech. Třeba v případě opata Václava Vejmluvy. Koneckonců, josefinská reforma měla mimo jiné vážné finanční příčiny.

   Takže tak. S pozdravem Aleš Drápal

   Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář