Sekce:Komentáře

  Zachovávajte, zachovávajte moje slová, príkazy a nariadenia, ktoré som vám dal a neodchyľujte sa od nich – hovorí Pán. Povolal som si vás,…

Jan 20:19-27 BHČ (ParaBible) I. Byl večer onoho dne, kdy zvítězil nad smrtí, nad impériem, náboženskou policií a nad celým starým…