Dan Drápal / Subjektivní pohled na homosexualitu

Dlouho jsem přemýšlel, jak tento článek nazvat, abych popudil co nejméně lidí. Jde totiž stále o téma výbušné, v poslední době zejména mezi křesťany. Na této otázce se štěpí celé velké denominace – baptisté, metodisté, anglikáni…

 Trochu se vymluvím i na to, že tento článek píšu na výslovnou žádost některých čtenářů. Ale když už jsem se do toho pustil, jsem ochoten se v dalších článcích vyrovnávat s případnými námitkami, dotazy a poznámkami. Trochu mě ovšem mrzí, že když jsem před lety publikoval knihu Vztahy – sex – rodina, neměla takový úspěch, v jaký jsem doufal. Bylo za ní totiž spousta práce. Například jsem několik měsíců studoval různé teorie, odkud se homosexualita bere. I další části této knihy mě stály hodně úsilí. Teď už je kniha téměř rozebraná, čas od času na ni přesto ještě narazit lze.

 SOUVISEJÍCÍDan Drápal / Asi jsem radikál

Nuže, k věci: Bůh stvořil člověka jako muže a ženu. Máme tedy dvě pohlaví – mužské a ženské. Různá další pohlaví jsou lidský výmysl. Pohlaví není něco, co si člověk může vybrat. Je mu dáno. Může ho přijmout jako dar, nebo ho může odmítnout. O tom, zda je někdo muž nebo žena, rozhodují chromozomy. 

 Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Jsou určité hraniční případy, kdy se člověk rodí jak s mužskými, tak ženskými orgány či s jejich částmi. Četl jsem někde, že se jedná o jeden ze zhruba sedmi set narozených, koho se to týká. Bůh má tyto lidi jistě stejně rád, jako každého z nás, a možná ještě radši, protože takový člověk to nemá lehké, a handicapovaní mají u Boha vždycky jakýsi náskok.

 Pokud jde o homosexualitu, rozlišujme homosexuální sklony a homosexuální jednání. Za homosexuální sklony člověk nemůže a ony samy mohou být určitým břemenem, nejsou však hříchem. Homosexuální jednání je hříšné.

 

Bible homosexuální jednání zapovídá. Komu? Božímu lidu. Bible ví o homosexualitě, něco o ní říká, ale zdaleka ne tolik, jak bychom si přáli.

 Nepochybuji o tom, že homosexuálním lidem se žije těžko, zejména pokud žijí v nelaskavém a nepřátelském prostředí. Proto jsem pevně přesvědčen, že jim jejich život nemáme žádným způsobem ztrpčovat, natož je popravovat, jak se děje kupříkladu v Íránu. 

SOUVISEJÍCÍ – Dan Drápal / Válčí se už rok

Věřím, že člověk se může z homosexuality vymanit, byť je to v reálném životě relativně řídké. Nicméně možné to je. 

         Pokud křesťan není z homosexuality vysvobozen, čeká ho život v celibátu. 

Není to tvrdé? Je. Stejně tvrdé je pro muže žít v manželství se ženou, která odmítá sex. Stejně tvrdé je pro ženu žít v manželství s mužem, který jí vůbec nepomůže s výchovou dětí, ba dokonce ji ještě podrývá. 

 Pokud ti jde o život ve slasti, pak je křesťanství špatnou volbou. Bůh nás učí trpělivosti, zdrženlivosti, pokoře a milování nepřátel.

         Sex je nádherný Boží vynález a jeden z nejkrásnějších Božích darů. Má však své místo pouze v manželství. Celibát je tvrdý.

    SOUVISEJÍCÍ – Dan Drápal / Ztratili jsme samostatnost

Proto si mnozí lidé přizpůsobují Písmo svým myšlenkám a touhám. A buď ho přizpůsobí světonázoru, který nás obklopuje, nebo budou hledat Boha. 

Bůh nám dá sílu k čistému životu. Pokud hledáme Boží slávu, můžeme najít i motivaci k životu podle Božího Slova. Víme také, že tento život není vše. Věřím tomu, že v budoucím věku budou naplněny veškeré naše touhy. Spadne z nás všechno napětí. A těžké chvíle zde v tomto věku nás mohou vehnat do Boží náruče.

  Žijeme v době, kdy je dovoleno téměř vše. Pokud si někdo zvolí homosexuální životní styl, tak mu v něm nikdo nebude bránit. A to je, myslím, dobře. To ovšem neznamená, že by homosexuální jednání přestalo být hříchem, když přestalo být kriminalizováno. Podobně manželská nevěra rovněž je hříchem, přestože není kriminalizována (alespoň v naší civilizaci ne; v muslimském světě je to jinak). 

 K této problematice vyšla u nás celá řada výborných knih. Hovory o homosexualitě a Coming Out v rodině od Joe Dallase, Krize mužství nebo Rozbitý obraz od Leanne Payne, abych uvedl alespoň některé.

 V tomto článku je nadhozeno několik myšlenek. Nekamenujte mě, prosím, za to, co v článku není. Na smysluplně formulované otázky se pokusím dát smysluplné odpovědi. (Nevím ovšem všechno.)

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor je teolog a publicista Datum: 15. března 2023 Foto: Wikimedia Commons – ilustrační

Tags: ,,,,

41 Komentáře

 1. Stručné a jasné, díky. Pouze upozorním na překlep ve větě: „Podobně manželská nevěra rovněž není hříchem, přestože není kriminalizována (alespoň v naší civilizaci ne; v muslimském světě je to jinak).“ Počítám, že tam má být „je hříchem“.

  Odpověď
 2. Dobrý den,
  nejde v 3. sloupci o překlep? Od kdy manželská nevěra není hříchem??? Nechtěl jste napsat,… Podobně manželská nevěra rovněž JE hříchem, přestože není kriminalizována (alespoň v naší civilizaci ne; v muslimském světě je to jinak). …

  Odpověď
 3. I pedofilové musí žít v celibátu, nechtějí-li dnes skončit ve vězení, ačkoli pedofilie nikde v bibli není označena za hřích a i v Izraeli nepochybně docházelo k velmi brzkým sňatkům, když i rabíni v talmudu diskutují o tom, odkdy lze sexuálně žít s dívkou, zda od tří či šesti let (pokud mě paměť neklame). Proč by tedy v celibátu nemohli žít i ti, kdo preferují stejné pohlaví?

  Odpověď
 4. René Pružínský

  Dovolím si mít 3 poznámky:

  1. Každý křesťan má hranici, za kterou již při tlaku na něho neustoupí. Věřím, že toto je ona hranice a že autor za rok i tento postoj nepřehodnotí.

  2. S tímto postojem nebude mít autor (zatím) ve své politické straně problém, a tak rovněž věřím, že zůstane pevný.

  3. Až se tlak na něho zvýší, může se od tohoto bodu odrazit, obrátit se a jít zpět k biblické ortodoxii a politickému konzervatismu.

  René

  Odpověď
 5. Pan Ašer zřejmě naletěl na falešný ( neexistující ) citát z Talmudu, zřejmě na antisemitských stránkách. Jde o překroucení jiného místa Talmudu. Tak jsem se to aspoň dočetl, nejsem expert http://talmud.faithweb.com/articles/three.html
  Ta pasáž Římanům která odsuzuje homosexuální jednání ( 1, 26 – 27 ) pokračuje výčtem dalších hříšných postojů – svár, lest, zlomyslnost, pomluvy ( 1, 29 – 30 ) „Boží soud spravedlivě postihuje ty, kdo tak jednají “ Ř 2,2 “ Moudrost shůry je především čistá, dále mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky. Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj.“ Jk 3,17 – 18
  Žd 13,6 říká : „smilníky a cizoložníky bude soudit Bůh“. Podle mne to znamená, že Ježíš velkou část lidské sexuality vyjímá pro její citlivost z lidské jurisdikce. Jak píše autor článku, nevěra dnes není kriminalizována. Pokud Aliance pro rodinu věnuje velkou pozornost protlačování homosexuální legislativy, je to výlučně pro ochranu třetích osob – nezletilých dětí. A pokud jde o kázeň v církvi, kéž by na praktikující lháře, zloděje, pomlouvače a vychloubače bylo hleděno stejně přísně jako na lidi s homosexuálními sklony.
  M. Pinkas

  Odpověď
 6. Vědecké výzkumy nezjistily, že homosexualita je daná geneticky. Na druhé straně se lékaři shodují, že homosexualita má biologické příčiny, že příčinou není výchova ani dědičnost. Homosexualita se vyskytuje i u zvířat. Homosexuálové jsou natolik ostrakizováni, že nepřipadá v úvahu vznik homosexuality působením nějakých idejí – nemá to žádný smysl či výhodu. Jak říká autor, ti lidé trpí. Mnozí končí sebevraždou. Sebevražednost je u nich 3x vyšší než u ostatních.

  Není pochyb, že nemilosrdné tresty (včetně trestu smrti) za homosexualitu ve středověku byly selháním tehdejšího křesťanstva. I v novověku byla homosexualita těžce kriminalizována. Některé církve tak stále ještě stojí před úkolem, aby veřejným pokáním odčinily spoluvinu za zločinné trestání homosexuality.

  V polovině minulého století byla homosexualita považována za duševní nemoc, posléze za sexuální úchylku.. Averze vůči homosexuálům postupně klesala, ale teprve na počátku našeho století byli uznáni za plnohodnotné lidi (ale ne všeobecně).

  Autor píše, že homosexualitu lze léčit. V počátcích i pomocí elektrošoků – neuvěřitelné, že? Později pomocí hypnózy a sugesce. Psychoanalýza viděla její příčinu v neuróze. Nejnověji se homosexualita „léčí“ konverzní psychoterapií. Její propagátoři jsou mezi odborníky v menšině – nemají důvěru.

  Ani já nevěřím, že homosexualitu lze „léčit“. Dokázal jsem se zbavit těžké závislosti na nikotinu, ale neumím si představit, že bych prodělal konverzi, abych toužil po fyzickém kontaktu s mužem (fuj). Myslím, že to samé v modrém zažívá při „konverzi“ homosexuál.

  Vztah většinové společnosti k homosexuálům se vyvíjel v čase od zaslepené nenávisti k dnešní empatii. Věřím, že empatie je naplněním Zákona.

  Statisticky jsou ve společnosti 2% homosexuálů a 1% lesbických žen. Nejsou pro společnost žádným nebezpečím. Totéž však nelze říci o jejich zavilých odpůrcích, kterých je cca 15%. Ti jsou totiž ochotni ve svém svatém zápalu se spojit s nejhoršími autokraty a rozvrátit svou intolerancí společenský smír. Vzpomeňme například útok na Kapitol.

  Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Homosexualita https://www.wikiskripta.eu/w/Homosexualita https://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9%C4%8Den%C3%AD_homosexuality

  Odpověď
 7. pro pana Drápala

  Máte pravdu. Vymanit se není totéž co vyléčit. Omlouvám se. Je také pravdou, že homosexualita není nemoc a o léčení pak nemá smyslu mluvit. Myslím, že bychom ji měli přijmout jako fakt a zbavit homosexuály stigmatizace – přestat je považovat za zvrhlíky. Zvrhlostí je spíše jejich pověstná promiskuita, ale někteří jsou si navzájem věrní. Věřím, že vztah dvou homosexuálů nemusí být založen jen na sexualitě, ale i na duševním poutu – zvláště mezi lesbami. Jste proti takovému vztahu? Myslíte, že by se ho homosexuálové měli vyvarovat jako hříšného? Měl by homosexuál nebo lesba uzavírat manželství s osobou opačného pohlaví, které hrozí krachem? Co byste těm lidem radil? Celibát?

  Odpověď
 8. Jaký je Tvůj postoj k dalším menšinám odlišně sexuálně orientovaných (bisexuálů, transgender, atd.)? Možná stejný – což by bylo fajn, ale v článku o nich NENÍ zmínka. Také by asi bylo dobré (stručně) uvést konkrétní způsob zmiňovaného vymanění.

  Odpověď
 9. Ad Mirek P.

  Napsal jste:

  „Pan Ašer zřejmě naletěl na falešný ( neexistující ) citát z Talmudu, zřejmě na antisemitských stránkách. Jde o překroucení jiného místa Talmudu. Tak jsem se to aspoň dočetl, nejsem expert …“

  No, nemyslím si, že bych v tomto případě na něco naletěl. Tu informaci o tříletých dívkách jsem nečerpal z nějakých antisemitských stránek, ale narazil jsem na ni v Babylonském talmudu v traktátu Sanhedrin 55b, který ten Vámi zmiňovaný „korekční“ web ani nezmiňuje. Zřejmě by toto místo „korigoval“ jen s velkými obtížemi.

  Text, který jsem měl na mysli, vypadá v originále takto:

  אמר רב יוסף תא שמע בת שלש שנים ויום אחד מתקדשת בביאה ואם בא עליה יבם קנאה וחייבין עליה משום אשת איש ומטמאה את בועלה לטמא משכב תחתון כעליון

  https://mechon-mamre.org/b/l/l4407.htm

  V deklarovaně necenzurovaném vydání židovského učence Lazara Goldschmidta je tato pasáž do němčiny přeložena takto:

  „R. Joseph erwiderte: Komm und höre: Mit drei Jahren und einem Tage kann eine [weibliche Person] durch den Beischlaf angetraut werden; wenn der Eheschwager sie beschlafen hat, so hat er sie geeignet; ist sie Ehefrau, so ist man ihretwegen strafbar; sie macht [als Menstruierende]den sie Begattenden unrein, sodaß er das unterste Polster gleichdem oberen verunreinigt…“ (Lazarus Goldschmidt: Der Babylonische Talmud, Band VIII, s. 684, Jüdischer Verlag im Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1996)

  Anglický překlad dané pasáže pak vypadá takto:

  „R. Joseph said: Come and hear! A maiden aged three years and a day may be acquired in marriage by coition, and if her deceased husband’s brother cohabits with her, she becomes his. The penalty of adultery may be incurred through her; [if a niddah] she defiles him who has connection with her, so that he in turn defiles that upon which he lies, as a garment which has lain upon [a person afflicted with gonorrhoea].“

  https://halakhah.com/sanhedrin/sanhedrin_55.html#PARTb

  Z textu tedy vcelku jasně plyne, že dívka ve věku tří let a jednoho dne se zasvěcuje (hebr. mitkadešet), když k ní vejde muž, zde její švagr (hebr. javam) dle levirátního práva. Co jiného než sexuální zasvěcení by asi tento text mohl mínit? Zvláště když Lazarus Goldschmidt nenechává o tom, co tento text znamená, svou poznámkou pod čarou nikoho na pochybách:

  „142. Die Antrauung kann auch durch den Beischlaf erfolgen, wenn er in dieser Absicht vollzogen wird.“ (Goldschmidt: ibid. s. 684)

  Ale možná se mýlím spolu s těmi židovskými překladateli, možná mi uniká nějaký jinotajný význam. To však není tak důležité. Já jsem jen poukazoval na to, že SZ nikde nesankcionuje sňatky s dětmi (pedofilii), zatímco „homosexualitu“ a zoofilii ano.

  Odpověď
 10. Ad pavel v

  Napsal jste:

  „Na druhé straně se lékaři shodují, že homosexualita má biologické příčiny, že příčinou není výchova ani dědičnost. Homosexualita se vyskytuje i u zvířat. Homosexuálové jsou natolik ostrakizováni, že nepřipadá v úvahu vznik homosexuality působením nějakých idejí – nemá to žádný smysl či výhodu.“

  „Homosexualita“ u zvířat? Ta zvířata těm výzkumníkům určitě řekla, co cítí… Zvláště Bagemihlovi, který je sám sodomitou, a vydal o tzv. homosexualitě zvířat více než 1000stránkovou monografii? Zvířata skáčou mnohdy i na neživé předměty. Vyvozovat z jejich substitučního chování „homosexuální orientaci“ a tím ji prohlašovat za zcela přirozenou, je zcela zřejmým chtěným výsledkem bádání lidí, kteří sami tuto deviaci mají, případně dnes už i lidí, kteří vyrostli pod vlivem mnohaleté prohomosexuální „odborné“ i mediální propagandy. Ovšem i kdyby u zvířat opravdu „homosexualita“ existovala ve stejném smyslu jako u lidí, mohli by zoofilové argumentovat zcela stejně, že zoofilie je zcela přirozenou, poněvadž u řady druhů můžeme pozorovat páření jedinců jednoho druhu s jedinci jiného druhu. Proč tedy zoofilii zavrhovat a „homosexualitu“ uznávat, ba mnohdy i glorifikovat?

  A že nepřipadá v úvahu vznik homosexuality působením nějakých idejí?

  Aristoteles, když popisuje krétskou ústavu ve svých Politikách, tak uvádí:

  „A aby pak zákonodárce zavedl umírněnost v jídle a pití jako věc velmi prospěšnou, vymyslil mnoho moudrých zařízení, a aby způsobil odloučenost od žen, aby nerodily mnoho dětí zařídil pohlavní obcování mezi muži, o jehož správnosti či nesprávnosti uvažovati bude vhodná příležitost jindy.“ (Aristoteles: Politika II,10 1272a, Jan Laichter, Praha 1939, s. 63)

  Takže Aristoteles vidí jako příčinu „homosexuality“ na Krétě politické rozhodnutí, což je rozhodně působení idejí.

  Ve starém Řecku v době Platónově byla „homosexualita“ vyloženě módní záležitostí a téměř každý filosof se v duchu této módy dle Diogena Laertia stýkal s chlapečky (eféby). Platón sám o tomto módním trendu píše:

  „…a pokud jsou malými chlapci, milují muže, poněvadž jsou úseky mužské bytosti, a rádi vedle mužů léhají a s nimi se objímají… Někteří ovšem o nich říkají, že jsou nestoudní, ale to není pravda… když dorostou, jediné takoví se stávají muži platnými pro politiku. A když dospějí mužného věku, milují chlapce, kdežto o sňatky s ženami a o plození dětí se z přirozeného pudu nestarají… Vůbec tedy se takový muž stává milovníkem hochů (παιδεραστής) a láskou milovníků…“ (Platón: Symposion 191e-192b)

  V témž dialogu pak zařadil „homosexualitu“ přímo do řádu stvoření. Takže jednoznačně lze hovořit o módních idejích (jedině pederasti jsou nadějnými politiky).

  A do třetice:

  „Nejextrémnějším případem jinakosti, který etnologie odhalila, je případ Marind-Animů z Nové Guineje. Jejich pohlavní život byl výlučně homosexuální, jak u mužů, tak u žen. Jednou za rok docházelo ke stykům mezi muži a ženami v zájmu plození potomstva, a to představovalo takovou zvrhlost, budící odpor, že se přitom impotence vyskytovala téměř jako norma. Aby impotenci zvládli, přinášeli oběti bohům. Jeden pár byl během pohlavního styku
  uvržen do jámy a zabit. Jejich smrt měla bohy pohnout k tomu, aby dali mužům při oplodňovací ceremonii potenci a obě pohlaví při tomto páření zbavili odporu k druhému pohlaví. Misionáři se pokoušeli vyhladit tento mrav ohněm a mečem, protože se zdál být zločinem proti přírodě.“ (Ernest Borneman: Encyklopedie sexuality, Praha 1990, s. 186)

  Takže jednoznačně výchovou naučené sexuální chování dané tradicí tohoto kmene – tedy ideologicky.

  Se stejnou módou či ideologií se v případě „homosexuality“ potýkáme i dnes. Není mi jasné, proč by se křesťané podle Vás ve jménu nějaké empatie měli přizpůsobovat zvrhlé módě dnešní dekadentní civilizace?

  Odpověď
 11. Pane Ašere, děkuji za odkaz. I toto lze dohledat viz chabad.org sanhedrin 55b :
  Rav Yosef says: Come and hear a resolution from a mishna (Nidda 44b): A girl who is three years and one day old whose father arranged her betrothal is betrothed with intercourse, as the legal status of intercourse with her is that of full-fledged intercourse
  Rabi Josef řekl : pojďte a slyšte výsledek z mišny. Dívka, jež je tři roky a jeden den stará a jejíž otec připravil zasnoubení se sexuálním stykem, tak legální naplnění tohoto styku je plně-ochmýřený sexuální styk.
  Kdy se u ženy vyvíjí pubické ochmýření ? V pubertě.
  Mějte se hezky. A těším se na další špeky, které nám sem nastražíte 🙂
  M. Pinkas

  Odpověď
 12. Tak teď jsme se s komentáři časově minuli. Možná je můj odkaz opravdu upraven rozšířeným poukazem na halachické právo.
  Uzavřel bych takto :
  1. V Ježíši se stalo Boží Slovo tělem. Nemusíme dále spekulovat nad tórou a vymýšlet různé hypotetické situace, jak je v judaismu dodnes. S řadou věcí v talmudu prostě nemusíme souhlasit. Viz třeba to, co píše o Ježíši https://chizukemuna.estranky.cz/clanky/46.-jezis-v-talmudu.html
  2. V debatě o homosexualitě jste se úplně zbytečně nám pokusil vnutit domněnku, že staří Izraelité schvalovali sex s velmi malými děvčátky. Není to pomluva ? Není to zlý úmysl ? Z každého prázdného slova budeme souzeni.

  Odpověď
 13. Názory z minul0ho století ..
  „Věřím, že člověk se může z homosexuality vymanit,“
  „Pokud křesťan není z homosexuality vysvobozen“
  .. konverzní terapie, která je v mnoha zemích zakázána?
  A naprostá neinformovanost o rozdílu mezi pohlaví a gender, a o gender dysphoria.
  A ad to „Bible homosexuální jednání zapovídá. .. Bible ví o homosexualitě,“
  ano .. Pavel v NZ zapovídá homosexuální jednání .. ale heterosexuálů (ženy zaměnily přirozený styk za nepřirozený; a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami) A o homosexualitě an sich neví ..lidé nultého století a i mnoha mnoha dalších vrozenou homosexualitu neznali.
  Ztracený čas ..

  Odpověď
 14. Ad Mirek P.

  Pane Mirku, nic o nějakém otci ani o ochmýření v tom textu (Sanhedin 55b) není. Nevím, z jakého rukávu to taháte. Já Vám rozhodně žádné špeky nenastražuji.
  Ale jinak doporučuji Linu Medinu…

  Odpověď
 15. Vladimír Neškudla

  Výborný článek, stručný, přehledný, jasný, biblický, moc děkuji. Nastává čas konfrontace se světem, přijde pronásledování (mnohde již v určité podobě je). Ale Bůh nám dá slova, která máme říkat, až nás budou pronásledovat pro jeho jméno (a jeho slovo a učení). Ještě že byl ten komunismus a mnozí máme zkušenost s pronásledováním a výslechy na STB a viděli jsme i rozdělení církve ve vztahu k tehdejšímu režimu. Jako by se to opakovalo.

  Dane, děláte skvělou práci.

  Odpověď
 16. Ad Adam Hladký

  Napsal jste:

  „Názory z minul0ho století ….lidé nultého století a i mnoha mnoha dalších vrozenou homosexualitu neznali.“

  Ani lidí 21. století vrozenou „homosexualitu“ neznají. Pouze mnozí, kteří podlehli apologetické propagandě deviantů, v ni věří.

  Odpověď
 17. Ad Mirek P.

  Napsal jste:

  “ V debatě o homosexualitě jste se úplně zbytečně nám pokusil vnutit domněnku, že staří Izraelité schvalovali sex s velmi malými děvčátky. Není to pomluva ? Není to zlý úmysl ? Z každého prázdného slova budeme souzeni.“

  Já nikomu nic nevnucuji. Pouze jsem poukázal na skutečnost, že na rozdíl od sodomie a zoofilie, se SZ nikde nevyjadřuje proti manželství s velmi mladými ženami a v talmudu se o tom diskutuje i se specifikací jakéhosi minimálního věku. Ale to byla jen taková poznámka, která nebyla klíčová. Klíčovým argumentem bylo, že když dnes pedofilové jsou nuceni žít v celiibátu a léčit se, pokud se dopustili realizace své deviace, proč by totéž nemohli činit sodomité.

  Odpověď
 18. Otázka, zda je homosexualita vrozená (zda má biologický původ), je otázkou kardinální. Pokud se vyskytuje i u zvířat, je zřejmé, že není kulturně podmíněná. Není pravdou, že výzkumy zvířecí homosexuality zfalšovali homosexuálové. Výzkum prováděl nejen Bagemihl, ale i jiní výzkumníci. Více zde: https://www.denik.cz/zvireci-denik/kdyz-chodi-beran-s-beranem-tabu-pro-zvirata-neplati-20210626.html

  Něco jiného je homosexualita umělá jako náhražka běžného sexu. Ta možná byla v módě ve starověkém Řecku. V dnešní době je homosexualita jednoznačně přítěží a není sebemenší důvod homosexualitu předstírat.

  Je sprostou lží, že by naše civilizace zaváděla homosexualitu jako nějakou módu. Jediným cílem je vymýtit vůči homosexuálům nenávist šířenou z ruskými dezinfo weby. Kdyby Rusové toto téma neustále neomílali, zůstal by tento vysloveně okrajový jev v péči zkušených specialistů. Ruská propaganda tvrdí, že Západu vládnou homosexuálové. Mohli bychom se tomu pousmát, kdyby tomu prostí Rusové nevěřili. Označování nás, co žijeme na Západě, je z jejich strany prostředkem dehumanizace nepřítele. Dehumanizace napřítele je znakem totalitního systému (podobně jako dehumanizace Židů Hitlerem). Když tedy někdo odsuzuje homosexuály, měl by zvážit, zda nedělá Putinovi „užitečného idiota“.

  Odpověď
 19. Ad ochmýření — vyloudilo mi to úsměv na tváři… nedorozumění vzniklo překladem angl. slova full-fledged. To u ptáka znamená „plně opeřený“, ale obecně se používá ve významu „plnohodnotný, zralý, hotový, plně rozvinutý, plnoprávný“. Čili věta „the legal status of intercourse with her is that of full-fledged intercourse“ znamená, že legální status styku s ní je takový, jako by šlo o plnohodnotný styk (tj. s dospělou ženou). 😉

  Odpověď
 20. Ad pavel v + Adam Hladky

  Napsali jste:

  “Vztah většinové společnosti k homosexuálům se vyvíjel v čase od zaslepené nenávisti k dnešní empatii. Věřím, že empatie je naplněním Zákona.“

  „Názory z minul0ho století ..,“

  Asi Vám nic neříkají slova ap. Pavla:

  “A nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé.” (Ř 12:2)

  To, co je přeloženo jako “a nepřipodobňujte se”, zní v původním řeckém textu: καὶ μὴ συσχηματίζεσθε, což by se dalo přeložit také jako „a nepřijímejte stejné schéma“ jako tento věk. Vulgata pak tato řecká slova překládá takto: „et nolite conformari”.

  Křesťané proto nemohou být závislí na vývoji názorů bezbožné společnosti, s níž to jde stále k horšímu. Nemůžeme tedy měřit pravdy bible názory většinové (rozuměj bezbožné) společnosti. Má to být přesně naopak, mají-li být křesťané solí země, a ne konformními přikyvovači na sebeabsurdnější výmysly bezbožníků. Jenže dnes řada církevních představitelů má větší strach z toho, aby jejich sekta nebyla obviněna bezbožným mainstreamem ze zpátečnictví a tmářství, než strach z Boha. A to je tragédie končící v gehenně…

  Odpověď
 21. Znovu, znovu, znovu: cílem propagace homosexualismu je potlačování a trestání křesťanství.
  Proto jsou tak aktivní média, politici, různé organizace, spolky, aktivisté…, v naprosté většině osoby ne-homosexuální které z toho zdánlivě nic nemají (tedy kromě pocitu vlastní ušlechtilosti, tolerance, že nemají předsudky…).
  Ze stejného důvodu média propagují „pedofilii“ různých duchovních – přitom se jedná o homosexualitu. Přes 85% obětí této mediální „pedofilie“ vůbec neodpovídá definici oné úchylky.
  Homosexualitou postižených osob je v populaci cca 1- 1,5%. Z těchto 1-1,5% je „aktivistů“ chlubících se svým neštěstím nepatrná část. Ostatní se s tím nějak snaží žít nebo i bojovat. Protože sex. zájem o stejné pohlaví se mění s věkem (v dospívání se vyskytuje několikanásobně častěji než v dospělosti), tedy pro nějakého homoaktivistu může být lákavé získat přístup do škol a zde provádět „homosvětu“, s tím že se mu podaří získat nějakou novou oběť – viz skutečnost, že naprostá většina homo byla v dětství nebo v pubertě homosexuálně zneužita, tedy znásilněna. Málokterý homosexuál se tím pochlubí, ale mechanismus je takový že nějaký dospívající je 1) zneužit někým starším 2) začne sám zneužívat mladší …3) atd…

  Odpověď
 22. Vladislav Kalnik

  Homosexualita
  ( Biblický pohled )

   Homosexuální chování je nepřirozené, jedná se o duchovní problém, lékařská věda, psychologie a pod. není schopná změnit toto nepřirozené chování. 
               Na počátku Bůh stvořil člověka ke svému obrazu.Jako muže a ženu.Prohlásil o svém díle že je dobré. Avšak neposlušnost, touha znát dobré i zlé a být nezávislí na Bohu způsobilá, že lidé ztratili svým zaviněním s Bohem obecenství. Začali sloužit a klanět se tvorstvu místo Stvořiteli. (Římanům 1,25) Jinými slovy lidé přestali poslouchat pravého a jediného Boha, a začali poslouchat ( ač možná nevědomě)  ducha a vládce tohoto světa. (1K10,20  J12,31  J14,30  J16,11)  a začali vzdorovat Bohu  (Ef2,2)  To vyvolává Boží hněv a následné vydaní těch kdo takto jednají tomu, komu slouži.  Slovo „vydání“ nebo „vydal“ je možno rozumět tak, že Bůh nechává takto vzpurného člověka na pospas. Odnímá od něj svou ochranu a přítomnost. Tím se člověk sám dostává pod vliv zlé moci.

  Římanům 1,18-28

              BOŽÍ  HNĚV se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují pravdu.

  19 Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné, Bůh jim to přece odhalil.

  20 Jeho věčnou moc a božství,které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu.

  21 Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohuani mu nebyli vděčni, nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě.

  22 Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli v bláznovství:

  23 zaměnili slávu nepomíjitelného Boha za zobrazení podoby pomíjitelného člověka, ano i ptáků a čtvernožců a plazů.

  24 Proto je Bůh nechal na pospas nečistým vášním jejich srdcí, takže zneuctívají svá vlastní těla,

  25 vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo Stvořiteli – on budiž veleben na věky! Amen.

  26Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní. Jejich ženy zaměnily přirozený styk za nepřirozený

  27 a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému, muži s muži provádějí hanebnosti a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost.

  28 Protože si nedovedli vážit pravého poznání Boha, dal je Bůhna pospasjejich zvrácené mysli, aby dělali, co se nesluší.

  Z uvedeného slova Písma je zřejmé, že je to sám Bůh, který vydal ty kdo odmítají pravdu –  nečistým vášním. Jestli-že Bůh je vydal, tak také jedině On může způsobit zpětně navrácení k normálu.

   V tom případě to není v silách lékařů, ani psychologů. Jedině Bůh a Jeho moc může způsobit změnu.

   Ap. Pavel píše (1K 6,9) (překlad: Nová smlouvá) „ Což nevíte, že nespravedliví nedostanou do dědictví Boží království?Nebluďte!Ani smilníci ani modláři, cizoložníci, rozkošníci ani HOMOSEXUALOVÉ, zloději ani hrabivci, opilci, utrhači ani lupiči neobdrží Boží království za dědictví. Takoví jste někteří byli. Ale dali jste se omýt, byli jste posvěceni, byli jste ospravedlněni ve jménu našeho Pána Ježíše Krista a v Duchu našeho Boha.“ ( Nová Bible Králická – … Duchem našeho Boha )

   Pavel zde píše že někteří v minulosti takoví byli – to znamená už nejsou. Změnili se, přestali takoví být. Někteří v minulosti žili výše uvedeným způsobem ale nyní žijí jinak. Jsou osvobození od hříchu. To znamená, že jim bylo odpuštěno a také, že nejsou už puzení nebo zotročení tímto.

   Ježíš prohlásil: J 8,32-36 „Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Odpověděli mu: Jsme potomci Abrahamovi a nikdy jsme nikomu neotročili. Jak můžeš říkat: stanete se svobodnými? Ježíš jim odpověděl: Amen, amen, pravím vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu. Otrok nezůstává v domě navždy; navždy zůstává syn.

  Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodni.“  Ježíš zde hovoří o vysvobození z moci hříchu. Na jiném místě píše Pavel „ hřích už nad vámi nebude panovat“. Neboli vládnout, svazovat, zotročovat. (Ř 6,14)  Je důležité aby člověk byl konfrontován z Božím slovem ( Písmem) a mocí Boží.

  Ve většině případů homosexuálové a nejen oni nechtějí přijít k Ježíši, nechtějí slyšet jeho slovo. Nechtějí přiznat hřích a nechtějí být vysvobození.  Raději vyhledají takové kazatelé a teology a zdůvodnění, aby si vše omluvili. 

  Písmo varuje: (2Tm 4,3) „Neboť přijde doba, kdy lidénesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejichpřáním“.

  Mám za to že dnes se v takové době nacházíme víc než kdykoli před tím. Homosexuálové potřebují slyšet celou pravdu. Otázkou je jestli chtějí. Není mnoho svědectví těch, kteří byli vysvobození konkrétně z homosexuality. Po vysvobození jejich životy se dramatický změnily. Zmizeli jejich žádostí po stejném pohlaví. Založili normální rodiny.

  Před nějakým časem jsem měl možnost sloužit s Argentinským evangelistou Carlosem Annacondiou. Při jeho službě jsem mohl vnímat obrovské Boží pomazání a moc, a taky hlubokou lásku ke ztraceným.

  Nedávno jsem si znovu otevřel jeho knihu „Satane poslyš!“( vydalo nakladatelství „Křesťanský život, 2000, 735 43 Albrechtice 504.“)  Našel jsem tam svědectví nejméně dvou lidí, kteří byli vysvobození Ježíšem kromě jiného i z homosexuality.

  Pro ty, kteří tuto knihu nemají, uvedu alespoň jedno svědectví ( str.81 – 84 ):
  Jmenuji se Luis a  homosexuál a transvestita jsem byl od 12 let. Oblékal jsem se jako žena a přitahovali mě muži. Byl jsem prostitut a nikdy jsem nikomu neprozradil svou pravou totožnost. Jednou jsem přišel na shromáždění ( Carlose Annacondii ), ale nic se nezměnilo  až do večera, kdy mě Bůh uzdravil ze syfilidy, těžké a nevyléčitelné nemoci. To uzdravení mě přivedlo k víře v Boha. Potom jsem však upadl do ještě horšího hříchu, dokud jsem znovu nepřišel na evangelizaci.

  Když se za mě první večer modlili, upadl jsem na zem a když jsem znovu přišel k sobě, byl jsem ve stanu vysvobození ( místo, kde bratři sloužili lidem s duchovními problémy ). Když se mě poradce zeptal na jméno, řekl jsem: „Jmenuji se Luis.“ To mě skutečně překvapilo, jelikož jsem nikdy před tím své jméno nikomu neprozradil. Vždycky jsem používal přezdívky. Toho večera jsem spolu s poradcem odmítl ducha homosexuality a vyznal jsem Bohu všechny hříchy. Od té chvíle na mě byla zřetelně vidět změna, která nastala v mém životě.

   Druhý den jsem poprvé vstoupil do pánského holičství. Nechal jsem si ostříhat vlasy a upravit nehty. Potom jsem každý večer chodil na evangelizaci a pokaždé jsem padl na zem. Vždycky mě zavedli do stanu, až přišla chvíle, kdy jsem byl konečně úplně svobodný.

   Poprvé jsem našel svou identitu a cítil jsem se jako muž. Změnil jsem polohu hlasu, chování a také způsob jak jsem seděl. Poradili mi, abych spálil ženské ošacení, tak jsem to udělal. Od toho dne se všechno změnilo. Necítím se nepříjemně pře opačným pohlavím a mohu se dívat na ženy. Cítím se svobodně. Setkal jsem se s Bohem, přišel do mého srdce a přebývá v něm.

  Ještě evangelistův pohled na homosexualitu:

  Homosexualita není choroba. Je způsobená zlým duchem, který se zmocní člověka. 

  Lv 18,22 Nebudeš obcovat s mužem jako s ženou. Je to ohavnost.

  23 Nebudeš obcovat s žádným dobytčetem a neznečistíš se s ním. Ani žena se nepostaví před dobytče, aby se s ní pářilo. Je to zvrhlost.

  .Homosexualita a další homosexuální praktiky, jako sexuální vztahy mezi blízkými příbuznými, cizoložství, pohlavní styk se zvířaty, patří na seznam ohavnosti. Bůh je tvrdě proti těmto praktikám, protože ničí život společnosti, rodiny i samotného člověka.

   ….Velká část těch, které Bůh vysvobodil se nám svěřila, že jako děti byla znásilněna nebo sexuálně zneužita. Často slova rodičů, jako „Jsi teplouš,“ která vyřkli se záměrem dítě zranit, mohou způsobit že chlapec půjde tímto směrem. Když  však Ježíš vstoupí do jeho života, zlý duch musí odejít, a on je svobodný.  Ujišťuji vás, že žádná další léčba není zapotřebí. …

  Na závěr by jsem chtěl vzkázat homosexuálům, že Bůh tak miluje tento svět, (to znamená i homosexuály) že svého syna Ježíše Krista poslal, aby zástupně vzal na sebe trest za lidskou neposlušnost a vzdor. Bůh potrestal nevinného Ježíše za tebe. On ti nabízí lásku, přijetí i odpuštění, ale také vysvobození. Abys mohl (mohla) být plně a svobodně tím, kým ses narodil (narodila).

  Odpověď
 23. Ad pavel v

  Napsal jste:

  „Otázka, zda je homosexualita vrozená (zda má biologický původ), je otázkou kardinální. Pokud se vyskytuje i u zvířat, je zřejmé, že není kulturně podmíněná. Není pravdou, že výzkumy zvířecí homosexuality zfalšovali homosexuálové. Výzkum prováděl nejen Bagemihl, ale i jiní výzkumníci.“

  Odpověď na „homosexualitu“ u zvířat máte přímo v tom článku, na nějž odkazujete:

  „Žene je silný pohlavní pud. Prvních třicet minut života se samečci páří s každým zástupcem svého druhu bez ohledu na pohlaví. A důvod? Lepší vzít všechno, než o něco přijít.“

  Některé druhy hmyzu to zkoušejí i na neživé předměty. Psi to zkoušejí často na jiné psy, aby jim ukázali svou dominanci, ne proto, že byli „homosexuální“. Zkrátka těch příčin, proč tak činí, je více. Problémem je však, že vědci, kteří byli ke svým výzkumům navedeni právě „homosexuální“ propagandou, promítají do svých výzkumů právě tuto propagandu, poněvadž je to zrovna žádoucí a moderní – stejně jako gender výzkumy apod. Je to pro ně lákavá zakázka. Aby získali granty, musí produkovat výsledky žádoucí pro „homosexuální“ atmosféru doby, která zaujala na Západě klíčové pozice v kultuře, v médiích, ve státním aparátu, na univerzitách atd. Ovšem i kdyby se u některých zvířat vyskytovala stejná „homosexualita“ jako u lidí, neznamená to, že by tím mohla být lidská „homosexualita“ ospravedlněna a tím normalizována. U zvířat totiž pozorujeme běžně také mezidruhové pohlavní styky, násilím vynucené pohlavní styky, příbuzenské pohlavní styky, pohlavní styky s mrtvými samicemi, kanibalismus atd., avšak kdyby těmito zvířecími zvyky někdo chtěl ospravedlnit a normalizovat zoofilii, znásilňování, incest, nekrofilii či lidojedství, asi by ho lidé většinou považovali za blázna. Když ovšem přijde sodomita Bagemihl nebo jemu podobní či zaprodaní vědci se „zjevením“, že „homosexualita“ je normální, protože si ji projikují do živočišné říše, dnešní povrchní a nesoudní lidé, kteří chtějí být hlavně „moderní“, jim tuto návnadu spolknou i s navijákem.

  Napsal jste:

  „Něco jiného je homosexualita umělá jako náhražka běžného sexu. Ta možná byla v módě ve starověkém Řecku. V dnešní době je homosexualita jednoznačně přítěží a není sebemenší důvod homosexualitu předstírat.“

  Příčinou dnešní akcentace „homosexuality“ je jednoznačně obdobná móda jako v Řecku. Kde by se najednou všude vyrojilo tolik „homosexuálů“, které nám neustále až do omrzení předkládají média a „kulturní fronta“? Možná je móda „homosexuality“ tlačena současnými kosmokratory ze stejného důvodu jako na Krétě dle Aristotelovy zmínky – aby se zabránilo přelidnění Země, aby se snížila uhlíková stopa. A pokud jde o předstírání „homosexuality“, zeptejte se „homosexuálních“ prostitutů, zda by Vám nějaký ten důvod svého předstírání neprozradili. Kromě toho „homosexualita“ (ať už nepředstíraná nebo předstíraná) může být mnohde vstupenkou na různé lukrativní posty. Jen si vzpomeňte, co řekl odborář Dušek o poměrech na ředitelství Českých drah za ministrování sodomity Slamečky. Nebo jak asi získal své místo sodomita Okamura, který je děkanem fakulty na TUL, přestože nemá ani doktorát a jeho odborná publikační činnost není nijak úchvatná.

  Napsal jste:

  „Je sprostou lží, že by naše civilizace zaváděla homosexualitu jako nějakou módu. Jediným cílem je vymýtit vůči homosexuálům nenávist šířenou z ruskými dezinfo weby. Kdyby Rusové toto téma neustále neomílali, zůstal by tento vysloveně okrajový jev v péči zkušených specialistů… Když tedy někdo odsuzuje homosexuály, měl by zvážit, zda nedělá Putinovi „užitečného idiota“.“

  Je-li Vaším cílem vymýtit nenávist vůči homosexuálům, proč se se stejnou vervou nesnažíte vymýtit nenávist třeba vůči zoofilům a nekrofilům, kteří na tom jsou se společenskou prestiží nesporně mnohem hůře než oni dnes všude na Západě protežovaní „homosexuálové“? Jedny sexuální devianty je tedy dovoleno nenávidět, zatímco druhé je třeba všemožně chránit? Vašemu svědomí nevadí tento do očí bijící dvojí metr?

  A „homosexualitu“ nemusí donekonečna omílat ruské dezinformační weby. Tu totiž donekonečna omílají právě západní média a salámovou metodou z ní dělají prioritní politické téma namísto toho, aby ten okrajový jev zůstal ve stínu, kde byl zhruba do 60. let 20. století, než začaly dobře organizované kampaně za normalizaci této deviace. Navíc v době, kdy „homosexuální“ propaganda na Západě nabírala na síle, ještě žádné ruské dezinformační weby neexistovaly. Zaměňujete příčinu a následek.

  Jinak Putin asi disponuje strojem času, když dokázal udělat toho Vašeho „užitečného idiota“ i z ap. Pavla, který vykazuje z Božího království „homosexuály“ společně s modláři, smilníky, opilci, zloději etc. (1 K 6:9-10) Jestliže tedy někdo v rozporu s biblí obhajuje „homosexuály“, měl by zvážit, zda nedělá „užitečného idiota“ americké administrativě. Obama totiž roku 2011 prohlásil prosazování „práv“ „homosexuálů“ za celosvětovou výzvu a stěžejní závazek USA. Ministryně zahraničí Hillary Clintonová v Ženevě dne 6. 12. 2011 jasně nastínila globální americkou politiku prohomosexuální propagandy:

  „Obamova administrativa hájí lidská práva LGBT lidí jako součást naší komplexní politiky lidských práv a jako prioritu naší zahraniční politiky. Na našich ambasádách naši diplomaté upozorňují na konkrétní případy a zákony a spolupracují s řadou partnerů na posílení ochrany lidských práv pro všechny. Ve Washingtonu jsme na ministerstvu zahraničí vytvořili pracovní skupinu na podporu a koordinaci této práce. A v nadcházejících měsících poskytneme každé ambasádě sadu nástrojů, která pomůže zlepšit jejich úsilí. A vytvořili jsme program, který nabízí mimořádnou podporu ochráncům lidských práv pro LGBT lidi.“

  Takže jsou to USA, které se snaží podle svého perverzního mustru zglajchšaltovat celý svět. Není divu, že se tomu mnohé státy, které ještě tolik nepodléhají americké dominanci, brání.

  Odpověď
 24. Skutečnost, že se homosexualita vyskytuje i u zvířat, neznamená nic jiného než to, že se nejedná o kulturní fenomén, že je vrozená, že lidé se nestávají homosexuály vlastním rozhodnutím, protože by z toho plynuly nějaké výhody. Není pravdou, že se jedná o přemíru sexuálního pudu. To by znamenalo, že homosexuál provozoval styk s mužem, protože není k dispozici žádná žena. Je to hloupost. Homosexuálem byl například proslulý herec Jean Marais, pro něhož seznámení se ženou nebylo asi problémem.

  Být homosexuálem je utrpení. Zcela nedávno spáchal sebevraždu 36letý kluk z naší vesnice.

  Je odporné a zlé spojovat hosexualitu se zoofílií či nekrofílií. Je to snaha homosexuály ponížit.

  Odpověď
 25. Chtěl bych varovat před lidmi, kteří svoje soudy opírají o vytržené citáty z Písma. Apoštol Pavel odsoudil hosexualitu v epištole Římanům 1,27. Ta reagovala na nějaké konkrétní události, které my neznáme.

  V Řecku byla homosexualita široce akceptována a mnohdy dokonce státně podporována. Mít mladého chlapce patřilo k dobrému tónu a bylo to považováno za znak mužnosti. Řecká pederastie znamenala vztah s chlapcem ve věku asi 14–25 let. Pro chlapce nebylo hanbou, ale ctí mít takového staršího přítele, patrona, zvláště jednalo-li se o osobu společensky významnou. Homosexuální chování bylo nejrozšířenější v dórských obcích. Sparta je učinila součástí svého vzdělávacího a výcvikového systému. V prostředí, kde byly ženy až do třicítky z mužského života do značné míry vyfiltrovány, by to bylo i logické. V Římě byla situace obdobná, císař Nero dokonce uzavřel s mužem sňatek, láska císaře Hadriána k řeckému mladíkovi jménem Antinoos byla dokonce proměněna ve státní kult. Když se totiž Antinoos při plavbě na Nilu v roce 130 n. l. utopil, Hadrián mu přikázal vztyčit nespočet soch a jako bohu vycházejícího Měsíce mu přikázal sloužit obřady.

  Slepá oddanost liteře Písma přivedla mnohé křesťany na scestí. Jejich slepá víra jim nedovolila uznat vědecké poznatky. Když se u těchto lidí dostala věda do rozporu s Písmem, znamenala jejich neústupnost, že lidé přestali věřit Písmu i Bohu. Vzpomeňme na smutnou rokli inkvizice při sporu mezi geocentrismem a heliocentrismem. Budiž to varování před fanatiky, kteří chápou Písmo zásadně doslovně. Pokud křesťan uzná, že země je kulatá, nejedná se o „přizpůsobování světu, který ve zlém leží“, znamená to používání rozumu. Apoštol Pavel neměl tušení o vědeckých výzkumech, že pravá homosexualita není dána volbou, ale že je vrozená. V Římě zřejmě převažovala homosexualita získaná volbou a proti ní apoštol Pavel bojoval.

  Sexuální orientace se v podstatě jeví jako biologická, předurčená komplexní souhrou genetických faktorů a raného děložního prostředí, a proto sexuální orientace není osobní volbou. Neexistuje žádný přesvědčivý důkaz na podporu tvrzení, že rané dětské zkušenosti, výchova, sexuální zneužití nebo jiné závažné životní události ovlivňují sexuální orientaci, neexistuje rovněž žádný přesvědčivý vědecký důkaz vrozenosti a neurobiologické podstaty homosexuality. Vědecké důkazy původu homosexuality se považují za relevantní pro teologickou a sociální diskusi, protože podkopávají tvrzení, že sexuální orientace je volbou.

  Endokrionologové Garcia-Falgueras a Swaab ve své studii publikované v roce 2010 zjistili, že „mozek plodu se vyvíjí během intrauterinového období v případě muže skrze přímým působením testosteronu na vyvíjené nervové buňky nebo v případě ženy skrze absence nárůstu tohoto hormonu. Tímto způsobem jsou naše genderová identita (přesvědčení náležitosti k mužskému nebo ženskému pohlaví) a sexuální orientace naprogramovány či organizovány do struktur našeho mozku, když jsme ještě v děloze. Neexistuje žádný náznak, že by genderovou identitu nebo sexuální orientaci ovlivňovalo sociální prostředí po narození.“

  Odpověď
 26. Ad pavel v

  Ještě něco k benevolentnímu postoji církevních představitelů a mnohých pomýlených křesťanů k „homosexualitě“.

  V Novém zákoně jsme vyzýváni, abychom nepřijímali schémata tohoto věku (μὴ συσχηματίζεσθε Ř 12:2). Na jiném místě (Fp 2:15) píše ap. Pavel, že toto pokolení je křivé (σκολιᾶς) a zvrácené (διεστραμμένης). Ve Vulgatě je tento verš přeložen následovně:

  „ ut sitis sine querella et simplices filii Dei sine reprehensione in medio nationis PRAVAE et PERVERSAE inter quos lucetis sicut luminaria in mundo”

  Církev se tedy nemá učit od tohoto věku, od tohoto PERVERZNÍHO POKOLENÍ, ale má to být přesně naopak. Křesťané mají v temnotě tohoto světa svítit jako světla, a ne od něj přijímat jeho tmářství.

  “Homosexualita” je zvrácení pohlavního pudu k jinému účelu, než pro který byl člověku Bohem dán:
  “A Bůh jim požehnal a řekl jim: „Ploďte a množte se a naplňte zemi.” (Gn 1:28)

  Je zcela zřejmé, že “homosexuální”, zoofilní, nekrofilní aj. sexuální akty a priori k množení, a tedy k naplnění Božího příkazu, nemohou vést. Z biblického hlediska jsou proto všechny takové akty jednoznačně perverzní.

  Ap. Pavel také vyslovil varovné proroctví, že i v církvi povstanou lidé, kteří budou mluvit perverzní řeči:

  “ I z vás samotných povstanou muži, kteří budou mluvit převrácené (διεστραμμένα) věci, aby strhli učedníky za sebou.” (Sk 20:30)

  Vulgata tento verš překládá:

  “et ex vobis ipsis exsurgent viri loquentes PERVERSA ut abducant discipulos post se (Sk 20:30)

  A to, před čím Pavel varoval, se v současnosti přesně děje, když dnes mnozí z těch, kdo se prohlašují za křesťany, ale ve skutečnosti jsou to draví vlci, papouškují perverzní řeči sodomitů a jejich zastánců, čímž vnášejí temnotu tohoto světa do církve a strhávají lidi do záhuby…

  Odpověď
 27. Ad pavel v

  Napsal jste:

  “Vzpomeňme na smutnou rokli inkvizice při sporu mezi geocentrismem a heliocentrismem. Budiž to varování před fanatiky, kteří chápou Písmo zásadně doslovně. Pokud křesťan uzná, že země je kulatá, nejedná se o „přizpůsobování světu, který ve zlém leží“, znamená to používání rozumu.“

  Zda se točí Slunce kolem Země, nebo naopak, je mravně nelišné. Lidé se milovali či nenáviděli bez ohledu na to, jakému kosmologickému modelu věřili. Akceptace lží samocoložníků a jejich apologetů však znemravňuje celou církev. Je to totéž, jako kdyby byli akceptováni opilci či lupiči (viz 1 K 6:9-10), kteří by také mohli stejně úspěšně jako samcoložníci argumentovat tím, že jejich deviantní chování je podmíněno hereditárně. Akceptujete opilce a lupiče stejně jako samcoložníky? Nebo opět používáte dvojí metr?

  Napsal jste:

  “Apoštol Pavel neměl tušení o vědeckých výzkumech, že pravá homosexualita není dána volbou, ale že je vrozená. V Římě zřejmě převažovala homosexualita získaná volbou a proti ní apoštol Pavel bojoval.“

  „Pravá“, „nepravá“, Pavel žádnou distinkci mezi tímto hříchem nedělá. A aby byla vrozená, to je stále jen pium desiderium samcoložníků a těch, kteří mají svrablavé uši na jejich zvrácenou rétoriku. Ale i kdyby vrozená byla, budou na tom s tou vrozeností pořád stejně jako ti opilci či kriminálníci. V Římě či v Korintu se vyskytovalo mnoho samcoložníků a Pavel je vykazuje z Božího království bez ohledu na to, jak ke své deviaci přišli. Ale Vy byste Pavla očividně rád poučoval obrannými řečmi právě těch vykázaných samocoložníků…

  Napsal jste:

  „Neexistuje žádný přesvědčivý důkaz na podporu tvrzení, že rané dětské zkušenosti, výchova, sexuální zneužití nebo jiné závažné životní události ovlivňují sexuální orientaci, neexistuje rovněž žádný přesvědčivý vědecký důkaz vrozenosti a neurobiologické podstaty homosexuality.“

  Marind-Animové, Řekové, Římané, kteří s řeckou filosofií převzali i řeckou pederastii – to všechno nic neznamená, že? To samozřejmě není žádný důkaz toho, že tato deviace vzniká v řadě případů sociálním učením, mnohdy také rodinnou konstelací, jak tvrdili již psychoanalytikové. Tomu opravdu věříte?

  Napsal jste:

  „Endokrionologové Garcia-Falgueras a Swaab ve své studii publikované v roce 2010 zjistili, že „mozek plodu se vyvíjí během intrauterinového období v případě muže skrze přímým působením testosteronu na vyvíjené nervové buňky nebo v případě ženy skrze absence nárůstu tohoto hormonu.“

  Ohledně endokrinologické hypotézy geneze „homosexuality“ si dovolím citovat:

  „Vysvětlením efektu staršího bratra by mohla být tzv. hypotéza mateřské imunosenzitivity, založená právě na hormonálních výzkumech MacCullocha a Waddingtona (1981) a Ellise a Amese (1987), podle kterých organismus matky v těhotenství v některých případech reaguje obrannou imunologickou reakcí na mužské pohlavní hormony vylučované plodem. Tato imunitní reakce by v případě mužského zárodku mohla narušit organizační efekt androgenů, a tím i sexuální diferenciaci mozku… Lalumiére a spol. (1998) pak rozšiřují toto vysvětlení i na oblast pedofilie a sexuální agresivity s tím, že vlastně každá sexuálně dimorfní, tedy z hlediska reprodukčního chování relevantní charakteristika mužských sexuálních preferencí, je závislá na prenatální sexuální diferenciaci. Proto – podobně jako v případě intrauterinních příčin homosexuální orientace – mohou být imunitní reakcí organismu matky narušeny i věkové preference ústící v erotickou preferenci prepubertálních objektů, nebo mohou být narušeny preference spojené s mužským párovacím chováním, které zase podle autorů ústí v hyperdominantní preference pozorované u deviantních sexuálních agresorů. Rozdíl mezi pedofilií a homosexuální orientací je pak podle Quinseyho a Lalumiéra (1995) způsoben různým načasováním androgenní expozice, respektive jejího deficitu během nitroděložního vývoje mužského mozku.“ (P. Weiss: Sexuální deviace, Praha 2002, s. 125)

  Jinými slovy, za svou deviaci by podle této endokrinologické hypotézy mohl pedofil či sexuální agresor stejně tak málo jako “homosexuál”. Takže jsme zase u toho dvojího metru. Proč nepřistupujete ke všem deviantům stejně, když už chcete stavět na “vědě” a nikoli na Písmu?

  Odpověď
 28. Ad pavel v

  Naosal jste:

  „Skutečnost, že se homosexualita vyskytuje i u zvířat, neznamená nic jiného než to, že se nejedná o kulturní fenomén, že je vrozená, že lidé se nestávají homosexuály vlastním rozhodnutím…“

  Ty „homosexuální“ berany ap. lze vysvětlit celkem jednoduše imprintingem. Třeba viděli v raném věku v prostředí, kde zrovna nebyly samice, jak skáče beran na berana a vtisklo se jim to jako normální. Takže i později, když už byly ovce k dispozici, tak upřednostňovali berany, protože na to byli takhle naučeni. Právě tím imprintingem vysvětluje Konrad Lorenz, proč třeba housata či kachňata aj. chodí i za člověkem, kterého považují za matku. Naučili se ho prostě v rozhodujícím období vnímat jako matku. Podobné je tomu i u oněch zmíněných Marind-Animů, kteří sociálním učením byli naučeni striktně „homosexuálnímu“ cítění a chování. Proto když se měli jednou za rok z důvodu rozmnožování sexuálně stýkat s opačným pohlavím, tak to u nich vyvolávalo obrovský odpor, protože to „homosexuální“ cítění měli vtištěním tak zafixováno jako normální, že to sotva mohli překonat, byť jen jednou ročně. Taková je síla imprintingu a sociálního učení.

  Napsal jste:

  „Je odporné a zlé spojovat hosexualitu se zoofílií či nekrofílií. Je to snaha homosexuály ponížit.“

  Proč by to mělo být odporné a ponižující? Jde jen o napravení nerovnosti. Všechno jsou to totiž sexuální deviace v objektu – tedy jsou stejně chybné. Proč by se mělo zoofily či nekrofily pohrdat, ale „homosexuálové“ by se měli vyviňovat, ba mnohdy i glorifikovat?

  Odpověď
 29. Ročně je v ČR spácháno až 12 000 znásilnění. Zhruba 10 žen ročně je u nás ubito k smrti svým násilným partnerem. Znamená to, že sexuální vztah mezi mužem a ženou je principiálně patologický? Měla by společnost raději sex zakázat? Sexuální úchylku může mít i člověk s běžnou sexuální orientací. To samé platí pro pedofilii. Nemá to tedy nic společného s homosexualitou. Sexuální úchylkou je to, co někoho poškozuje. To však homosexualita není.

  Společnost a s ní i křesťané se v minulosti dopouštěli na homosexuálech nesmírných krutostí. Tato krutost (justiční vraždy) byla nesrovnatelně větší úchylka než homosexualita. V Afghánistánu, Bruneji, Íránu, Iráku, Mauritánii, Nigérii, Saúdské Arábii, Súdánu, Spojených arabských emirátech a Jemenu lze za homosexuální akty uložit i trest smrti.

  Dnes je mravně nelišné, zda se točí Země kolem Slunce či naopak. Ale nebylo tomu tak vždy. Někteří křesťané považovali otáčení Země kolem Slunce za kacířství. Vycházeli z doslovného výkladu Písma a nebrali v úvahu vědu. Totéž platí pro odsuzovatele homosexuality. Ti také nechtějí uznat, že homosexualita je vrozená, přestože vědecká pozorování hovoří o opaku. Jak si mohu být jist, že vědci zkoumající homosexualitu nelžou? Rozhodně ne proto, že je jich více. O vědeckých faktech nerozhoduje většina. Za rozhodující považuji vědeckou poctivost. To znamená nepředpojatost. Viz „léčení homosexuality“ – https://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9%C4%8Den%C3%AD_homosexuality

  Dr. Robert Spitzer, provedl v roce 1999 výzkum 200 lidí, kteří o sobě prohlašovali, že jsou úspěšně vyléčeni z homosexuality. V roce 2001 představil na výročním zasedání APA výsledky této studie. Podle jeho závěrů je pro některé vysoce motivované jedince změna sexuální orientace možná a během terapie 66 % zkoumaných mužů a 44 % zkoumaných žen dosáhlo „dobrého heterosexuální fungování“.

  Vůči Spitzerově práci bylo vzneseno několik námitek. B. A. Robinson nebo Gregory Herek vytýkají práci jako nedostatky použití nenáhodného a příliš malého vzorku (vzorek byl vybrán konverzními terapeuty, 86 účastníků bylo vybráno ex-gay a anti-gay organizacemi, pouze 40 % osob ze vzorku bylo před léčbou vyhraněně homosexuálních – Spitzer však ve svých závěrech nevycházel z předpokladu, že by vzorek měl být reprezentativní) a špatná kritéria úspěšnosti léčby (zkoumaní jedinci mohou mít tendence propagovat konverzní terapie, nebyla provedena následná studie ověřující dlouhodobost změny orientace).

  V březnu 2012 Spitzer v rozhovoru pro časopis American Prospect uvedl: „Kritici (studie) měli z velké části pravdu. … „Věřím, že dlužím gay komunitě omluvu za mou studii s neprokázanými tvrzeními o efektivitě reparativní terapie. Také se omlouvám jakékoliv homosexuální osobě, která ztrácela čas a energii podstupováním nějaké formy reparativní terapie kvůli víře, že jsem prokázal účinnost reparativní terapie u ‚vysoce motivovaných jedinců“.

  Odpověď
 30. Ad pavel v

  Napsal jste:

  “Sexuální úchylku může mít i člověk s běžnou sexuální orientací. To samé platí pro pedofilii. Nemá to tedy nic společného s homosexualitou. Sexuální úchylkou je to, co někoho poškozuje. To však homosexualita není.“

  Sexuální úchylku může sice mít i člověk s normální sexuální orientací, např. fetišismus, sadismus apod., avšak pak jde o deviaci in acto, která a priori neznemožňuje naplnění primárního účelu sexu, jímž je plození.
  V případě „homosexuality“, zoofilie či nekrofilie však jde o deviace in objecto, které a priori znemožňují naplnění primárního účelu sexu. Čili člověk, který je výhradně takto orientován se míjí s přirozeným účelem sexu, kterým je zachování rodu. Je to do jisté míry podobné jako u bulimie, kdy člověk jí jen pro požitek z jídla, které pak ovšem vyzvrací, takže tím popírá primární účel požívání potravy, jímž je výživa nutná pro zachování života jedince.

  U pedofilie zaměřené na opačné pohlaví je sporné, zda jde o deviaci in objecto, poněvadž i nezralý objekt může být v některých ojedinělých případech oplozen a porodit zdravé dítě. Jde tedy v některých kulturách, jako např. v naši, spíše o deviaci sociální. V jiných kulturách však není sexuální vztah s dětmi považován ani za deviaci sociální. Např. Muhammad si prý vzal svou nejoblíbenější ženu Ájšu v šesti letech a sexuálně s ní začal žít od jejích devíti let. Ostatně ani ve Starém zákoně se nikde nedočteme, že by byl nějakými sankcemi limitován věk pro uzavření manželství, zatímco sankce vůči „homosexuálům“ a zoofilům jsou tvrdé. Ovšem u pedofilie zaměřené na stejné pohlaví jde o jednoznačně o deviaci v objektu, stejně jako u „homosexuality“ mezi dospělými aktéry. Pokud jde o trestně stíhanou pedofilii v současné západní civilizace, pak mezi pachateli převažují „homosexuálně“ orientovaní pachatelé. Takže by se dalo říci, že pedofilie se dost často vyskytuje jako komorbidita „homosexuality“.

  Nedá se říci, že sexuální úchylkou je jen to, co někoho poškozuje. Dva sodomité, kteří spolu třeba mají konsensuální vztah, se nemusí cítit tímto nijak poškozováni, a přesto jsou sexuálně úchylní, neboť svým vztahem popírají primární účel sexu. Naopak pachatel znásilnění objektu opačného pohlaví nemusí být vůbec sexuálně úchylný, pokud není např. sadistou. Znásilnění totiž nijak neznemožňuje oplození a je běžné i v živočišné říši, když jí apologeti „homosexuality“ tak rádi argumentují. Pachatel znásilnění v naší kultuře může proto být deviantní jen sociálně, poněvadž porušuje uznané společenské normy. V jiných kulturách však bývalo jakési ritualizované znásilnění přípustné – viz manželství únosem, které je popsáno koneckonců i ve Starém zákoně.

  A že „homosexualita“ nikoho nepoškozuje? To myslíte vážně? Vzhledem k prevalenci této deviace má určitě v absolutních číslech na svědomí nejvíce obětí na životech ze všech sexuálních deviací. Stačí v vzít potaz její lví podíl na šíření infekce HIV a dalších nebezpečných infekčních nemocí. Kdyby „homosexuálové“ nikoho nepoškozovali, tak by proč by transfuzní stanice odmítaly jejich krev?

  Napsal jste:

  „Společnost a s ní i křesťané se v minulosti dopouštěli na homosexuálech nesmírných krutostí.“

  To se dopouštěli i na řadě dalších skupin. Proč by měli být „homosexuálové“ nějakou výjimkou? Dnes je na Západě nikdo nepronásleduje, ale chtěli by být akceptováni i křesťanskými denominacemi, které tak mohou činit jen popřením učení Nového zákona. To chcete?

  Napsal jste:

  „Někteří křesťané považovali otáčení Země kolem Slunce za kacířství. Vycházeli z doslovného výkladu Písma a nebrali v úvahu vědu. Totéž platí pro odsuzovatele homosexuality. Ti také nechtějí uznat, že homosexualita je vrozená, přestože vědecká pozorování hovoří o opaku. Jak si mohu být jist, že vědci zkoumající homosexualitu nelžou? Rozhodně ne proto, že je jich více. O vědeckých faktech nerozhoduje většina. Za rozhodující považuji vědeckou poctivost.“

  To se tedy pletete, totéž neplatí pro odsuzovatele „homosexuality“. V Novém zákoně totiž nikde není psáno, že do Božího království nevejdou ti, kdo nevěří, že Slunce obíhá kolem Země, zatímco o samcoložnících je tam jasně napsáno, že tito Boží království nezdědí (1 K 6:9-10). Takže dle Nového zákona nemůže být učení o obíhání Země kolem Slunce považováno za kacířství. Jestliže tak činili nějací katoličtí preláti, je jiná věc. Ti považovali za kacířství často i věrnost učení NZ. Kritériem kacířství může být pro křesťana jedině NZ, ne scestné myšlení lidskými tradicemi spoutaného kléru.

  Vědecká pozorování nehovoří o tom, že homosexualita je vrozená, jak jsem Vám doložil na příkladu např. antických Řeků či Marind-Animů. Kdyby byla vrozená, musely by ji doložit výzkumy na jednovaječných dvojčatech, která vyrůstala odděleně. Konkordantnost výskytu „homosexuality“ u jednovaječných dvojčat vyrůstajících odděleně je však příliš nízká na to, aby potvrzovala její vrozenost. Ale i kdyby byla v některých případech vrozená, tak to na věci nic nemění, jak jsem Vám ukázal na zmíněné Lalumiérově endokrinologické hypotéze, dle níž byste musel stejně jako „homosexuály“ na základě vrozenosti vyvinit i pedofily a sexuální agresory.

  O vědeckých faktech nerozhoduje většina? Najednou! Kde se poděla ta Vaše slavná demokracie? Asi si neuvědomujete, že tzv. fakta jsou tvořena převládajícím vědeckým paradigmatem, které je výsledkem většinového názoru vědecké obce (viz např.: Thomas Kuhn: Struktura vědeckých revolucí).

  A ta Vaše „vědecká poctivost“ je sice pěkný ideál, ale je to jen klišé, pokud blíže poznáte, jak dnes funguje akademický svět. Ale Vy zajisté znáte osobně řadu výzkumníků v oblasti „homosexuality“, že byste za jejich „vědeckou poctivost“ dal ruku do ohně…

  Napsal jste:

  „V březnu 2012 Spitzer v rozhovoru pro časopis American Prospect uvedl: „Kritici (studie) měli z velké části pravdu…“
  Já jsem se někde dovolával Spitzerovy reparativní terapie? Nový zákon vidí v sodomii a lesbismu duchovní, ne medicínský problém…

  Odpověď
 31. A hleďme, pan Ašer mi sem dal odkaz na Linu Medinu. Pohledem do wikipedie jde o dívku, která porodila v pěti letech a sedmi měsících. Porodila císařským řezem ! Jinak by zřejmě nepřežila, to chápe i nepříliš zkušený dědek jako já. Takže potvrzení mé teorie, že Vámi dodaná pasáž z Babylonského Talmudu byla pouze teoretickou úvahou, kterou nikdo soudný nevzal vážně.
  A teď mi ještě, pane Ašere, prozraďte, to znáte Talmud tak dobře, nebo jak jste na tento citát přišel ? A do které církve chodíte, že je v dnešní době tak „zásadová“ , že duševně nemocné lidi nazývá šílenci a obhahuje víru v plochou zemi, jak jste zde činil Vy. Já chodím střídavě do Křesťanských Společenství ( Dan mě snad pamatuje ) a Církve Bratrské ( i když mne pan Novák pohoršuje termíny jako lůza či očkování proti blbosti, jsou tam i pokornější kazatelé ). Těším se na odpověď.
  Pro pana Pavla P. – jednoznačná teorie o vzniku homosexuálního cítění neexistuje, říkal vždy v přednáškách Marek Macák ( https://www.databazeknih.cz/knihy/minoritni-sexualita-v-pastoraci-vericich-502881 ) s odkazem na APA ( největší asociace amerických psychologů ).
  Pro pana Kalníka – kéž by to bylo vždy tak jednoznačné. Byť papírové svědectví nám jinak neznámého Luise je třeba brát s mírnou rezervou. Pokus jste Vy sám při službě C. Annacondii zažil nějaká povzbudivá svědectví, snad by mohla dát redakce příležitost k jejich zveřejnění.
  M. Pinkas

  Odpověď
 32. Ad Mirek P.

  Napsal jste:

  „A hleďme, pan Ašer mi sem dal odkaz na Linu Medinu. Pohledem do wikipedie jde o dívku, která porodila v pěti letech a sedmi měsících. Porodila císařským řezem ! Jinak by zřejmě nepřežila, to chápe i nepříliš zkušený dědek jako já. Takže potvrzení mé teorie, že Vámi dodaná pasáž z Babylonského Talmudu byla pouze teoretickou úvahou, kterou nikdo soudný nevzal vážně.“

  Ani bych neřekl, že rabínské úvahy o tříletém manželce byly jen teoretické. Tam totiž ani tolik nezáleželo na tom, jestli při porodu ta dotyčná zemře, protože při porodech umíraly ženy celkem běžně, aniž by byly tak mladé. Hlavně šlo o to, aby byl zplozen potomek, aby se vrátila investice do koupě nevěsty. A vyřezat dítě z břicha matky uměli i ve starověku, jak ukazuje třeba cognomen rodiny Caesar (od caesum = „vyřezaný“, od slovesa caedo = „řezat“), což naznačuje, že někdo z předků Gaia Julia Caesara byl vyřezán z břicha matky:

  „Auspicatius enecta parente gignuntur, sicut Scipio Africanus prior natus primusque Caesarum a caeso matris utero dictus, qua de causa et Caesones appellati. simili modo natus et Manilius, qui Carthaginem cum exercitu intravit.“ (Gaius Plinius Secundus: Naturalis historia VII,47)

  Matka při tom zřejmě většinou umřela, ale pokud se podařilo vyřezáním zachránit dítě, hlavní cíl manželství byl naplněn. Samozřejmě, že u Liny Mediny a jiných velmi mladých matek, šlo o výjimky, u nichž musela z nějakého důvodu důvodu nastat pubertas praecox, jinak by nemohly otěhotnět. Dívky ve starověku mohly mnohde do manželství vstupovat již po první menstruaci, ačkoli jejich oplodnění v tomto věku nebylo ještě příliš pravděpodobné. Obvykle však stačilo počkat pár let počkat, než obcování s tak mladou manželkou přinese kýžený výsledek. I v samotné bibli lze najít případ potenciální velmi mladé manželky. Díně nebylo zřejmě ještě ani sedm let, když ji zprznil Šekem (Gn 34:2). Když následně požádal jeho otec Chamór, aby byla dána jeho synovi za ženu (Gn 34:8.12), její bratři neargumentovali tím, že je příliš mladá, ale byli lstivě svolní k tomu dát ji Šekemovi za manželku, pokud se nechají mužští obyvatelé Šekemu obřezat (Gn 34:13-17). Z toho plyne, že ani tak mladá dívka nebyla pro manželství tabu kvůli svému nízkému věku.

  Napsal jste:

  „A do které církve chodíte, že je v dnešní době tak „zásadová“ , že duševně nemocné lidi nazývá šílenci a obhahuje víru v plochou zemi, jak jste zde činil Vy.“

  Jako šílence (hebr. mešuga´) označuje lidi i bible, takže se nemám z čeho v tomto směru kát. A tvar Země nebo nějaký kosmologický model jsou pro mé spasení irelevantní. Nemám tedy potřebu obhajovat ani plochou ani kulatou Zemi. Zdá se mi, že hledáte problémy tam, kde nejsou…

  Odpověď
 33. Pane Ašere, píšete : “ Díně nebylo zřejmě ještě ani sedm let, když ji zprznil Šekem (Gn 34:2)“ To je odvážná ( a zřejmě zlomyslná ) spekulace. Jákob sloužil u Lábana 20 let ( Gn 31,41 ). Pokud bychom slovo „potom“ v Gn 30,21 brali důsledně v časové souvislosti, mohlo být Díně při odchodu od Lábana 10 – 11 let. Navíc nevíme, jak dlouho po odchodu od Lábana se událost v Šekemu stala. V Šekemu žil se svými bratry až do sedmnácti let svého života i Josef, který se přeci narodil až po Díně !
  Na otázku, do které církve chodíte, jste mi neodpověděl. Asi máte co skrývat 🙁
  M. Pinkas

  Odpověď
 34. Ad Mirek P.

  Napsal jste:

  „Pane Ašere, píšete : “ Díně nebylo zřejmě ještě ani sedm let, když ji zprznil Šekem (Gn 34:2)“ To je odvážná ( a zřejmě zlomyslná ) spekulace.“

  Nechápu, proč mi podsouváte nějaký špatný motiv (zlomyslnou spekulaci)? Přisoudil byste „zlomyslnou spekulaci“ také středověkému židovskému exegetovi Ibn Ezrovi, který si všimnul, že Dína nemohla mít dle biblické chronologie Jákobova života více než 7 let?

  שהצילו בדרך ובא שלם אל ארץ כנען כי שם שכם
  וסכות. ולפי דעתי יתכן שהתעכב בעיר שכם שנים רבות כי דינה לא
  היתה בת שבע שנים גם שמעון ולוי קטנים היו:

  Napsal jste:

  „Jákob sloužil u Lábana 20 let ( Gn 31,41 ). Pokud bychom slovo „potom“ v Gn 30,21 brali důsledně v časové souvislosti, mohlo být Díně při odchodu od Lábana 10 – 11 let.

  Správně uvádíte, že Jákob sloužil u Lábana 20 let (Gn 31:41). Ovšem jestliže sloužil u Lábana 20 let, pak nemohlo být Díně při odchodu od Lábana 10-11 let, nýbrž musela být mladší 7 let. Proč? Poněvadž prvních 7 let sloužil Jákob za Ráchel (Gn 29:20-21) a ani ona ani Lea mu v té době neporodily žádné dítě, načež mu byla místo Ráchel při svatební noci podstrčena Lea (Gn 29:25). Tehdy mohla být tedy Lea teoreticky poprvé oplodněna, takže při odchodu od Lábana by měl nejstarší Jákobův syn Rúben 13 let, jelikož Jákob sloužil znovu 7 let za Ráchel (Gn 29:27.30) a dalších 6 let za brav (Gn 31:41). Lea porodila Jákobovi 6 synů (Gn 30:20; 35:23) a po nich dceru Dínu (Gn 30:21). I kdyby tedy rodila jedno dítě každý rok, pak poslední Dína by se mohla narodit nejdříve 6 let před odchodem od Lábana. Mohla se však narodit i 5 nebo ještě méně let před odchodem od Lábana, neboť po porodu svého čtvrtého syna Judy přestala na nějaký čas rodit (Gn 29:35; 30:9). Bůh však Leu vyslyšel (Gn 30:17) a porodila Jákobovi ještě dva syny a Dínu (Gn 30:18-21). V příběhu není uvedeno, jak dlouho Lea nemohla rodit, ale dá se předpokládat, že ta pauza musela trvat minimálně rok, aby se tehdy o ženě dalo říci, že přestala rodit. Tato pauza ovšem mohla být i delší, což by ještě více snížilo věk Díny při odchodu od Lábana. Dle pořadí textu se Josef narodil po Díně (Gn 30:22-24), ale mohl se narodit i ve stejné době jako Dína, protože se narodil z jiné ženy (Ráchel). Josef tedy mohl být mladší nebo zhruba stejně starý jako Dína. Díně ovšem při odchodu od Lábana podle chronologie Jákobova života v žádném případě nemohlo být 10-11 let, musela být podstatně mladší. Špatně jste si to spočítal.

  Napsal jste:

  „Navíc nevíme, jak dlouho po odchodu od Lábana se událost v Šekemu stala.“

  Také Ibn Ezra se snaží Dínu udělat starší tím, že předpokládá na základě verše Gn 33:18-20, že Jákob s rodinou žil u Šekemu řadu let, než si Dína vyšla (Gn 34:1). Toto tvrzení je však čirou spekulací a nic v biblickém textu to nenaznačuje. Je to evidentně jen chabý pokus vyhnout se problému tak nízkého věku Díny, který vyplývá z chronologie Jákobova života, poněvadž z veršů Gn 34:10.21 je patrné, že při incidentu Šekema s Dínou (Gn 34:2) tam Jákob a jeho rodina museli být nově příchozími, a ne již etablovanými obyvateli:

  „Můžete sídlit s námi, je před vámi celá země. Usaďte se, volně v ní obchodujte a mějte ji jako vlastní.“ (Gn 34:10)

  „Tito muži se k nám chovají pokojně. Ať se tedy usídlí v zemi a volně v ní obchodují. Ať je pro ně tato země na všechny strany otevřená. My si budeme brát za ženy jejich dcery a budeme jim dávat dcery své.“ (Gn 34:21)

  To znamená, že do té doby tam nebyli usazeni a nemohli tam volně obchodovat. Čím by se pak živili, kdyby v okolí Šekemu dle Ibn Ezry žili mnoho let, ale nebyli tam usazeni a nemohli obchodovat? To nedává smysl. Celý text proto vypadá tak, že incident s Dínou se udál krátce poté, co rodina dorazila k Šekemu.

  Navíc v Gn 34:4 žádá Šekem svého otce, aby pro něj vzal to dítě (hebr. jalddah) za ženu. Jalddah je ženský tvar substantiva jeled = „dítě“, což rovněž naznačuje její nízký věk.

  Napsal jste:

  „V Šekemu žil se svými bratry až do sedmnácti let svého života i Josef, který se přeci narodil až po Díně !“

  Mýlíte se. Josef rozhodně nežil do svých 17 let (Gn 37:2) v Šekemu. Šekem byl jen přechodná zastávka. Po incidentu s Dínou totiž rodina táhla dále. Napřed do Bét-elu (Gn 35:1.7). Z Bét-elu táhli do Efraty (Gn 35:16.19), poté do Migdal-ederu (Gn 35:21), až nakonec přišli do Chebrónu, kde pobýval Izák (Gn 35:27). V okolí Chebrónu se nakonec Jákob usadil (Gn 37:1) a až tam Josef dosáhl věku 17 let, ne při pobytu u Šekemu (Gn 33:18-20). Právě ze svého domova v chebrónském údolí (Gn 37:14) se sedmnáctiletý Josef (Gn 37:2) pak vydal za svými bratry, kteří pásli v okolí Šekemu. Šekem je od Chebrónu vzdušnou čarou cca 80 km. V době incidentu s Dínou v okolí Šekemu (Gn 34) byl Josef buď mladší nebo stejně starý jako Dína, ale rozhodně nežil v Šekemu se svými bratry do svých 17 let. Měl byste číst Písmo pozorněji (Mk 12:24), když už chcete mou „zlomyslnou spekulaci“ vyvracet… 😊

  Napsal jste:

  „Na otázku, do které církve chodíte, jste mi neodpověděl. Asi máte co skrývat.“

  Nemám co skrývat, zároveň však nemám potřebu nechat se někým veřejně kádrovat. Takové kádrování mi evokuje kádrování za minulého režimu, který chtěl zjistit, zda člověk má ten správný dělnicko-rolnický původ, a ne náhodou zavrženíhodný původ buržoazní. A Vy se pídíte obdobně po mém původu denominačním, zřejmě proto, abyste si mě mohl zaškatulkovat. Tu radost Vám ovšem neudělám, poněvadž zaškatulkování vede člověka snadno k předpojatosti a k tomu, že už se pak příliš nezabývá argumenty oponenta jako takovými, když už si o něm tím zaškatulkováním „udělal jasno“, následkem čehož sklouzává často k argumentaci ad hominem. Tomu se chci vyhnout i já. Proto se nepídím po žádných osobních či denominačních poměrech zdejších přispěvatelů, které by mě mohly ovlivnit v hodnocení jejich argumentace. Chce-li se člověk zabývat jen čistou argumentací a být pokud možno nestranný, je lepší, když o oponentovi nic neví a má před sebou jen jeho argumenty. Podobně jako je lepší nevidět fyzický zjev oponenta, aby se člověk vyhnul haló efektu. Stává se totiž, že slabší argumenty člověka, který je nám sympatický, přijmeme spíše než silnější argumenty člověka, který je nám nesympatický. A sympatie máme různé rovněž k různým denominacím. Proto je pro čistotu diskuse lepší nevědět nic o denominačním pozadí oponenta, jako je lepší nevidět fyzický zjev oponenta, aby diskuse nebyla kontaminována nějakými osobními animozitami či příchylnostmi.

  Odpověď
 35. Pane Ašere,
  uznávám, Gn 29, 20 jsem přehlédl a předpokládal, že svatba byla uzavřena brzy po příchodu Jákoba. Má chyba. Dále uznávám, že je možný i Váš výklad ohledně doby pobytu Jákobovy rodiny v Šekemu a Chebrónu, byť to pro sebe nechávám otevřené.
  Proč pátrám po Vaší církevní příslušnosti, zatímco třeba u Pavla V. respektuji zcela jeho anonymitu ( lze vydedukovat, že žije kdesi na vesnici a pro své některé názory by se mohl stát terčem zloby šílenců – dle Vaší terminolgie 🙂 ) a tvrzení, že se hlásí k modernímu katolictví. Můžete si za to sám svým vystupováním zde, když některými tvrzeními spíše křesťanskou apologetiku poškozujete – toť můj názor. Možná se ho pokusím vysvětlit blíže. Ale nejdříve až večer. Teď plánuji víkendový nákup a odpoledne návštěvu sborového shromáždění Křesťanského společenství Praha. Přeji pěknou neděli.

  Odpověď
 36. Pane Ašere,
  především tím, že sem zaplétáte záležitosti tohoto světa, řešíte politiku, zaplevelujete diskuzi odkazy na desítky let staré novinové články, dlouhé citáty světských autorů. A přitom káráte jiné, že takovými věcmi křesťanu nepřísluší se zabývat !
  Povyšujete se zde nad vystudovanou lékařku psychiatričku, že šílenci se nemají léčit ale mají z nich být vymítáni démoni. A sám nám ani neprozradíte, z jakého církevního prostředí vycházíte, abychom se mohli přijít inspirovat !
  Dobře operujete Starým Zákonem, případně i Novým Zákonem, ale skutečnou chválu jména Ježíše Krista, který se obětoval i za hříšníky a remcaly, jako jsme my, jsem od Vás nečetl.
  „Proto jsi bez omluvy, člověče, a to každý, kdo soudíš. V čem soudíš druhého, v tom odsuzuješ sám sebe, neboť soudíš, ale sám činíš totéž. 2Víme, že Boží soud je podle pravdy proti těm, kdo dělají takové věci. 3Máš za to, člověče, který soudíš ty, kdo takové věci dělají, a sám činíš totéž, že unikneš Božímu soudu? 4Nebo pohrdáš bohatstvím jeho dobroty, shovívavosti a trpělivosti, a nevíš, že Boží dobrota tě vede k pokání? 5Svou tvrdostí a nekajícným srdcem si shromažďuješ hněv ke dni hněvu a zjevení spravedlivého Božího soudu. 6On odplatí každému podle jeho skutků. 7Těm, kteří s vytrvalostí v dobrém skutku hledají slávu, čest a neporušitelnost, dá věčný život. 8Avšak těm, kteří jsou sobečtí a neposlouchají pravdu, nýbrž poslouchají nepravost, odplatí hněvem a zuřivostí.“ Řím 2.kap.
  Tím bych tutu debatu ze své strany ukončil a raději si budu užívat krásný duchovní komentář z tohoto víkendu https://www.krestandnes.cz/zjeveni-poodhaleni-v/
  M. Pinkas

  Odpověď
 37. Ad Mirek P.

  Napsal jste:

  „Pane Ašere, především tím, že sem zaplétáte záležitosti tohoto světa, řešíte politiku…“

  Tak to čtete značně nepozorně, poněvadž pokud jsem nucen pitvat zde záležitosti tohoto světa, tak v drtivé většině případů jen reaguji na naprosto převrácená tvrzení především přispěvatele s nickem pavel v, který se vydává za křesťana, ale přitom odmítá jako mrtvou literu učení NZ o tom, že vládní moc je ustanovena Bohem, zcela v rozporu s tímto učením podporuje revoluci proti vládní moci, odmítá Ježíšovo učení o neodpírání zlému, vysmívá se Ježíšovu pacifismu a podporuje válku, ospravedlňuje hřích samcoložnictví, uznává darwinismus atd., tedy zapleveluje zdejší diskusi zcela antikřesťanskými postoji. Já se naopak snažím korigovat jeho nebiblická tvrzení odkazy na učení Ježíše a apoštolů. Toho jste si neráčil všimnout? Občas proti jeho glorifikaci demokracie a plivání na prý totalitní státy musím použít i argumentaci světskými autory (např. když popírá diktaturu většiny v demokracii, nezbývá mi, než k vyvrácení jeho tvrzení citovat ústavu apod.), abych odhalil scestnost jeho názorů i z čistě sekulárního hlediska. Jelikož jsem si nevšimnul, že byste to zaplevelování diskusí světskými záležitostmi vytkl i jemu, mám z toho vyvodit, že se s jeho názory ztotožňujete?

  Napsal jste:

  „zaplevelujete diskuzi odkazy na desítky let staré novinové články…“

  Kde jsem uvedl odkazy na desítky let staré novinové články? Můžete být konkrétní? Ale i kdybych uváděl desítky let staré texty, můžete z toho vyvodit, že již nejsou validní? Biblické texty jsou přece staré tisíce let, a přesto je jako křesťan(?) budete sotva kvůli jejich stáří zpochybňovat…

  Napsal jste:

  „A přitom káráte jiné, že takovými věcmi křesťanu nepřísluší se zabývat !“

  Pakliže kárám, pak vždy s novozákonním odůvodněním a odkazy na příslušné texty. To nějak šmahem přehlížíte.

  Napsal jste:

  „Povyšujete se zde nad vystudovanou lékařku psychiatričku, že šílenci se nemají léčit ale mají z nich být vymítáni démoni.“

  Jak se nad ni povyšuji? Tím, že dávám přednost novozákonní praxi před pochybnými léčebnými metodami „moderní“ psychiatrie? Povyšuje se snad ten, kdo na základě bible věří ve stvoření, nad vystudovaného evolučního biologa, který prosazuje „moderní“ neodarwinismus? Že někdo vystudoval nějaký obor, neznamená, že může dávat královské rady křesťanským „zpátečníkům“, zvláště když ten obor sám je víceméně šarlatánstvím (viz Rosenhanův experiment).

  Považujete za lepší než novozákonní vyhazování démonů psychiatrickou „léčbu“ elektrickými šoky, kterou Cerletti odkoukal na jatkách, kde těmito šoky paralyzovali prasata před porážkou? Považujete za lepší než vyhazování démonů zombifikaci šílenců pomocí nebezpečných utrejchů chrlených nadmíru výnosným farmaceutickým průmyslem, jejichž bezskrupulózními dealery jsou právě ti Vámi opěvovaní vystudovaní psychiatři?

  Napsal jste:

  „Dobře operujete Starým Zákonem, případně i Novým Zákonem, ale skutečnou chválu jména Ježíše Krista, který se obětoval i za hříšníky a remcaly, jako jsme my, jsem od Vás nečetl.“

  Asi nečtete dostatečně pozorně. Svou kritiku se totiž snažím vždy primárně opírat o učení Ježíše a apoštolů. To podle Vás neslouží chvále jména Ježíše Krista?

  A ohledně toho souzení, neřekl snad Ježíš:

  „Nesuďte podle zdání, ale suďte spravedlivým soudem.“ (J 7:24)

  A co je spravedlivým soudem? Nejsou to snad výroky Ježíše a apoštolů, které zjevují Boží vůli pro člověka? Já jen konfrontuji problematické výroky některých zdejších autorů a přispěvatelů s novozákonními výroky. To je podle Vás špatně?

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář