České hnutí za klimatickou spravedlnost podpořila laická bohoslužba

Ve dnech 27. 6. – 9. 7. 2019 se v obci Veltruby u Kolína koná tábor Klimakemp, který pořádají ekologické organizace, aby upozornily na probíhající změny klimatu a na úlohu, již v přibývání období sucha, záplav a dalších krajních klimatických jevů hraje spalování fosilních paliv. Kromě přednášek, diskusí a praktických workshopů se v rámci Klimakempu konají i různorodé protesty proti těžbě a spalování uhlí.

Zvláštním způsobem se protesty zaměřují na elektrárnu Chvaletice, která dostala v pondělí 1. 7. 2019 od krajského úřadu výjimku z evropských limitů znečištění, a to i přes to, že se proti udělení výjimky postavili ekologové, místní občané i pardubičtí zastupitelé. Výjimka umožní vedení elektrárny vypouštět třikrát více emisí rtuti i nadlimitní množství jiných znečišťujících látek.

Chvaletice jsou také třetím největším zdrojem emisí skleníkového oxidu uhličitého v České republice. Protože ani opakovaná varování vědců, ani petice, ani pokojné demonstrace změnu nepřinesly, vyzývají pořadatelé Klimakempu k aktům nenásilné občanské neposlušnosti, kterou při současném rozsahu klimatické krize považují za legitimní nástroj, jak čelit hrozícímu klimatickému rozvratu.


Společné úsilí o klimatickou spravedlnost podpořila během Klimakempu také bohoslužba uspořádaná laickou iniciativou Žít Laudato si‘  Česká republika, jíž se zúčastnili křesťané několika denominací. Bohoslužba byla společně připravena účastníky a konala se 4. 7. 2019 v obci Veltruby. Po vzývání Ducha svatého starobylým hymnemVeni, creator Spiritus byla přednesena a okomentována biblická čtení vyjadřující úkol člověka s úctou a vděčností spravovat svět i varování pro ty, kdo svěřený úkol řádně nenaplňují. Byly předneseny díky a prosby za Matku  Zemi a všechny její obyvatele, za účastníky environmetálního hnutí a jeho odpůrce, za dar solidarity na místní i světové úrovni, za obyvatele obce Veltruby, kteří účastníky Klimakempu vřele přijali, i za lidi přítomné bohoslužbě navzájem.

Tisková zpráva, redakčně upraveno

Tags:

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář