Dan Drápal / My jsme to říkali

Několikrát jsem v posledních měsících kritizoval nekonkrétní a neosobní dělení na „my“ a „oni“. Tato zájmena jsou často používána v nenávistných článcích, z nichž není patrné, kdo jsou „my“ a kdo jsou „oni“. Proto hned na začátku vysvětlím, koho mám na mysli. „My“ jsme ti, kdo už zhruba deset let upozorňují, že přijímání muslimských migrantů představuje pro Evropu velké nebezpečí.

Větu, která tvoří název článku, nepíšu a nevyslovuji s nějakým zadostiučiněním. Dokonce bych byl rád, kdybych se celou tu dobu mýlil a kdyby integrace muslimů probíhala pokojně a úspěšně. Ano, je mi jasné, že někteří mě přiřadí do tábora lidí, kteří jsou skutečně netolerantní a nenávistní a cítí se nadřazeně nad jinými etniky či náboženstvími. A nebylo vůbec příjemné nechat si nadávat do xenofobů, islamofobů apod. Když jsme s přáteli organizovali přesídlení několika iráckých křesťanských rodin v rámci projektu Generace 21, byl jedním z mých motivů prakticky dokázat sám sobě, že jsem ochoten pomáhat skutečně potřebným, a že nelituji vynaložených prostředků (a nebylo jich málo), času a především energie. Předem jsem počítal s tím, že lidé budou říkat, že pomáháme „za peníze daňových poplatníků“ (nebyla to pravda) a že proti nám budou stát lidé, kterým vadí, že pomáháme jen křesťanům, a lidé, kterým vadí, že vůbec někomu pomáháme.

Nicméně právě cesta do Iráku a kontakt s tamními lidmi mně jen potvrdily to, co jsem si myslel už dříve, totiž že s muslimy budou v Evropě problémy. Teď, po několika tragických událostech ve Francii a ve Vídni, došlo u politiků, ale i v médiích, k posunu. Už se v mainstreamu neříká, že tyto útoky „nemají nic společného s islámem“. Politici i žurnalisté uznávají, že integrace se nedaří. Už se mluví o teroristickém útoku i tam, kde se dříve říkalo či psalo, že vrah „měl psychické problémy“, a věc se posouvala z roviny politické a náboženské na rovinu psychologickou.

Znovu říkám: Nejde mi o nějaké osobní zadostiučinění. A jsem rád, že k zmíněnému posunu došlo. Dřívější přístupy – strkání hlavy do písku a popírání, že problém existuje, nebo že je vážný – totiž nevedly k žádnému řešení. Nemůžete léčit nemoc, nestanovíte-li diagnózu. Pokud se tvrdilo, že evidentně teroristické útoky jsou vlastně důsledkem psychických problémů nějakého jednotlivce, věc neměla řešení.

Obávám se ale, že tento posun nestačí. Francouzský prezident Macron přišel s nápadem, že by si Francie měla vyškolit „vlastní imámy“, kteří by šířili tolerantní islám. Naše zkušenost s komunistickou vládou by mu mohla pomoci nahlédnout, že něco takového je nesmysl. Islám je obrovská duchovní síla, kterou si nelze takto ochočit. Komunisté si potřebovali vytvořit loajalistické křesťany. Pro nekatolíky dali dohromady tzv. Křesťanskou mírovou konferenci, která byla schopna dojít tak daleko, že schválila sovětskou invazi do Afghánistánu. Pro katolíky měla analogickou organizaci „Pacem in terris“. Duchovní, kteří se v těchto organizacích angažovali, sklízeli právem pohrdání svých souvěrců. Když mírní křesťané na tuto věc nenaletěli, tím spíše rázní muslimové. (Stejného názoru je znalec blízkovýchodní politiky Daniel Křížek – viz jeho článek „Snaha států vychovat vlastní imámy je nereálná“, Lidové noviny 3. 11. 2020).

Evropské státy se snaží monitorovat nejradikálnější muslimy, ovšem je to věc nesmírně nákladná, byť, dá se říci, poměrně úspěšná. Veřejnost se moc nedovídá o tom, kolik teroristických útoků bylo zmařeno.

Paradoxně to byl ministr vnitra za Stranu svobodných, kterému se podařilo rozvrátit rakouskou tajnou službu, což přispělo k tomu, že varování slovenské tajné služby před teroristou, jenž vraždil ve Vídni, vyšlo naprázdno (terorista byl na Slovensku přistižen při snaze koupit si munici). Tajné služby vědí své, a kdyby jejich vedoucí mohli mluvit, tak by patrně v minulosti často mluvili jinou řečí než politici.

Co teď? Muslimské menšiny se už západoevropské státy nezbaví. Teroristé vraždí v kostelích, kde proti nim stojí přestárlí duchovní a několik hodně starých dam. Teroristé by se možná rádi utkali s mladými silnými muži, jako jsou oni sami, jenže takoví do kostelů, zejména ve Francii, už nechodí. Jelikož vrátit muslimy do země původu se nepodaří, nezbývá opravdu než usilovat o integraci, aniž bychom slevili z vlády zákona a přístupu padni komu padni. Netroufnu si tipovat, zda se to podaří. Lehké to určitě nebude, ale jinou cestu nevidím.

Tedy, ještě jednu ano… My křesťané bychom k nim měli hledat cestu a vyprávět jim o Ježíši Kristu.

Ale rozumím tomu, proč máme zákony nastavené tak, že sem muslimové neproudí, a že naše státní orgány mají pod kontrolou, kdo do naší země cestuje. Jen bych byl raději, kdyby byl vstřícnější vůči těm, kdo pomoc potřebují a kdo by pro nás hrozbou nebyli. Třeba vůči čínským křesťanům.

Chci zdůraznit, že necítím sebemenší zášť vůči jednotlivým muslimům. Snažil jsem se s některými si pohovořit, když jsem byl v Tunisku. Zajímavé bylo i setkání s Kurdy. Ale naše vláda je odpovědná především za naši zemi, za naše obyvatelstvo, a chceme-li, aby u nás nedocházelo k teroristickým útokům, pokračujme v dosavadní politice.

A kde můžeme, tam pomáhejme. Všem, včetně muslimů. Ovšem v jejich zemi původu.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor je teolog a publicista Datum: 11. října 2020 Foto: screenshot – YouTube – útok ve Francii

Tags: ,,,,

29 Komentáře

 1. Pane Drápal, děkuji za vkusný pohled na problematiku integrace muslimů. Jsem překvapen vašim vhledem co se týče migrace muslimů do Česka, mnoho lidí se totiž cítí bezprostředně ohroženi, popřípadě cítí ohrožení naší kultury. Tyto problémy se samozřejmě tykají západní Evropy a nás jen velmi okrajově. Budu rád za další podobné články. Děkuji Petr Taska

  Odpověď
 2. Myslím, že problém s muslimy je v Evropě již déle. Ve Francii a Německu bych šla klidně i do doby před 25 lety a možná hloub. Pamatuji si, když jsem byla v roce 1989 v tzv. Západním Německu, již tam bylo celkem hodně muslimů. V rámci tolerance státy dovolily muslimům, aby svobodně vyznávali své náboženství. Což zní pěkně a progresivně, na první pohled to možná vypadá i křesťansky. Problém s muslimy je teď, že oni chtějí pravidla svého náboženství implementovat do právního řádu hostitelských zemí a když jim to nevychází, tak si vynucují respektování i bez právního ukotvení. Což už samozřejmě nezní tak pěkně a progresivně. Obecně je problém implementace jakéhokoliv náboženství do právního řádu zemí. A vynucování těchto právních norem po všech obyvatelích. Když slyším o problémech s muslimy, vždy si vzpomenu na Hagar a Izmaela. Již v Písmu je řečeno, že Izmael založí velký národ, který bude nezkrotný. Nicméně zřejmě měl Hospodin nějaký zájem na tom, aby přežila Hagar s Izmaelem, když je v poušti nenechal zahynout žízní. Snad nám má připomínat, abychom příliš nezpychli a nebyli si jisti tak sami sebou a svou civilizací. Nevím.

  Odpověď
  • Máte pravdu, role Izáka a Izmaela není náhodná a navazuje na událost, která souvisí se Satanovou vzpourou a třetiny andělů. Izák je zrozen podle Božího zaslíbení a Izmael podle těla. Je zde stejný princip, jako ten, který sehrál klíčovou roli při Adamově pádu. To vše je Boží scénář a události, které se dějí, stanou nebo jsou předpovězeny, nepochybně se naplní. Aby se ve jménu Ježíše sklonilo každé koleno, ti, kdo jsou na nebi, na zemi, i pod zemí.

   Odpověď
   • Děkuji za vysvětlení, dává mi to smysl. Jak obrovské důsledky může mít, když člověk spěchá a nechce se mu čekat na vyplnění Boží vůle. Na druhou stranu, je to krásné v tom, že to všechno vede ke konečnému Ježíšovu vítězství.

    Odpověď
 3. Vážený pane Drápale,

  když jsem byl kluk, učili nás v dějepise, že církev byla tmářská a krutá (dnešním výrazivem teroristická) instituce, která upalovala kacíře a čarodějnice. Byla to lež. Ne, že by se lidé, kteří sami sebe nazývali křesťany, na těch zvrácenostech nepodíleli. V církvi však byla řada jiných i vysoce postavených lidí, kteří na čarodějnice nevěřili, považovali to pohanskou pověru a bránili upalování. Byli tam učenci, kteří se zasloužili o vzestup lidského poznání. Komunisté všechny křesťany strčili do jednoho pytle – pro ně to byli lidé, kteří mučili a upalovali čarodějnice. Pokud platí, že poloviční pravda je celá lež, komunisté lhali.

  Stejnou lží je, že muslimové jsou nebezpeční. Ano, jsou mezi nimi teroristé, ale ne každý muslim je terorista. I mezi „bílými“ jsou teroristé* a nikoho ani nenapadne vztahovat jejich počínání na celou naši kulturu. Český terorista, Jaromír Balda je běloch. Jeho čin ukázal, o co všem teroristům bez rozdílu jde – vyvolat nenávist a zaangažovat tak do jejich „války“ jinak mírumilovné lidi. Z tohoto poznatku pak vyplývá řešení, jak se proti terorismu bránit. Na prvém místě to je neplnit teroristův záměr – nenechat se k nenávisti vyprovokovat. Může to sice vypadat, že úřady teroristu kryjí, ale pro něj samotného je to veliké zklamání. Za druhé je potřebné s muslimy spolupracovat, aby ti slušní mezi nimi stíhání teroristů podpořili. To se také děje. Po každém teroristickém útoku vystoupí představitelé muslimských obcí a odsoudí ho. Ke škodě boje proti terorismu se o tom naše média téměř nezmiňují. Pro představitele muslimů je těžké odsoudit teroristy v případě, že byl předtím zneuctěn jejich svatý symbol. V zájmu ušetření životů, upusťme od toho.

  Tak, jako nebudeme nikdy zcela bezpeční před „bílými“ teroristy, nebudeme nikdy zcela bezpeční ani před těmi islámskými.

  —————————————————————————————————
  * Anders Breivik při teroristickém útoku zavraždil 77 lidí. Brenton Tarrant v mešitě Al Noor ve městě Christchurch zavraždil 51 lidí.

  Dne 24. února 2015 od 12.30 hodin ozbrojený třiašedesátiletý místní obyvatel Zdeněk Kovář zastřelil v restauraci Družba v Uherském Brodě osm osob a jednu těžce zranil.

  Masakrem v Kauhajoki je událost z 23. září 2008, kdy finský student Matti Juhani Saari (15. dubna 1986, Pyhäjärvi, Finsko –- 23. září 2008, Kauhajoki, Finsko) ve střední škole v Kauhajoki, kde studoval, zastřelil deset lidí a dva těžce zranil.

  Masakr ve Winnendenu se uskutečnil ve středu 11. března 2009 ve městech Winnenden a Wendlingen v německé spolkové zemi Bádensko-Württembersko, v nichž 17letý Tim Kretschmer zastřelil 15 lidí, z toho 9 studentů a 3 učitele na střední škole Albertville, kde dříve studoval.

  K útoku na polytechnické škole v Kerči došlo 17. října 2018 – Vladislav Rosljakov způsobil smrt 21 lidí z řad studentů a zaměstnanců školského zařízení a okolo padesáti lidí zranil.

  Masakr na Sandy Hook Elementary School je označení pro masovou vraždu, která se odehrála ráno v pátek 14. prosince 2012 na základní škole Sandy Hook v Newtownu v Connecticutu. Dvacetiletý Adam Lanza nejprve doma zastřelil svou matku a následně odjel do 8 km vzdálené základní školy, kde zastřelil 26 lidí, z toho 20 dětí ve věku 6-7 let, z nichž 18 zemřelo na místě a dvě v nemocnici.

  Střelba na Stoneman Douglas High School byla masová střelba, která se odehrála 14. února 2018 na střední škole v Parklandu na Floridě. Pachatel útoku devatenáctiletý Nikolas Jacob Cruz zastřelil 17 lidí a dalších 17 zranil.

  Střelba v Las Vegas se odehrála v noci 1. října 2017. Stephen Paddock střílel z arzenálu 24 převážně automatických a poloautomatických zbraní z okna svého pokoje v 32. patře hotelu Mandalay Bay Resort and Casino do davu 22 000 účastníků koncertu. Při 9 minut trvající střelbě zahynulo 58 osob a 527 dalších utrpělo zranění.

  Ve všech popsaných případech vraždili bílí muži, či kluci. Podle mého to byli lidé, kteří to neměli v hlavě v pořádku. Rozhodně bych je neoznačil jako reprezentanty naší kultury. Podle stejných měřítek nelze označit za reprezentanta islámu atentátníka z Vídně. V Česku žije odhadem 22 tisíc muslimů, kteří se k nám přistěhovali předtím, než si z nenávisti vůči nim udělali politické téma Tomio Okamura a Miloš Zeman. Do té doby nikdo netvrdil, že se muslimové nechtějí asimilovat do naší kultury a že chtějí se zbraní v ruce bojovat proti „našim hodnotám“.

  Odpověď
  • Vážený pane Vybíhale, předně mám jednu prosbu: Mohl byste mi poslat e-mailem ten přehled „bílých teroristů“? Byl bych Vám vděčný.
   Teď k věci: Co myslíte, kdyby u nás žil milion muslimů, byla by větří pravděpodobnost útoků, nebo menší? Z Vašeho stanoviska vyplývá, že nezbývá než se s něčím takovým smířit.
   Mohu Vám dát za pravdu, že celá řada, možná většina, muslimů teroristické útoky odsuzuje. I když… podíváte-li se na statistiky, kolik západoevropských muslimů si myslí, že by právo šaría mělo být nadřazeno místním zákonům, tak z toho mrazí. Ale dejme tomu, že teroristické útoky schvaluje jen dvě procenta muslimů. Ze sedmi milionů např. ve Francii je to 70 000. Tady už nejde o to, jestli jsou muslimové hodní nebo ne, ale o statistiku. Pokud se ukáže, že integrace ve Francii, v Německu nebo ve Švédsku je úspěšná, změním svůj názor a řeknu: Ano, otevřeme dveře i muslimům.
   Každá společnost snese jen určitou míru napětí. A nemám namysli jen napětí etnické či náboženské, ale například i sociální. Například jestli západní společnosti nenajdou nějaký recept na zastavení bohatnutí bohatých a chudnutí chudých, nastane rovněž po čase nějaká katastrofa. Opět: Bude to věc statistiky. Odpovědná vláda se musí starat o to, aby se napětí ve společnosti zbytečně nezvyšovalo.

   Odpověď
   • Pavle, v tomto souhlasím s panem Drápalem. I vy sám říkáte, že integrace náboženských systémů do systémů demokratických zemí není vždy úplně ideální. My křesťané (pokud máme k tomu světskou pravomoc) tak můžeme některé křesťanské principy se snažit prosadit i do většinových politických systémů. Ale nemůžeme nikomu nutit třeba zákon – Když ti někdo ukradne kabát, tak mu dej i košili. Je to naše osobní věc, že sami dobrovolně přistoupíme na Ježíšovy pravidla. Velkým problém islámu je to, že oni takto jednají. Jejich náboženský systém je v některých zemích i politickým systémem. To, že to západní země hrubě podcenily, je bohužel velká chyba. Nemá cenu říkat – my jsme to říkali, to nikomu nepomůže, ale na druhou stranu je dobré vidět, kde nastala chyba a pokud možno stejnou chybu neopakovat. Dokud máme možnost tak učinit.

    Odpověď
    • Olgo,

     já říkám, že politický systém demokratického (lépe právního) státu by měl být zásadně sekulární. Takový stát může uzákonit nějaké zásady vyplývající z víry v Boha, ale ne proto, že vyplývají z víry, nýbrž proto, že většina lidí to tak chce. Tak například otroctví je v rozporu s vírou, ale v Evropských zemích bylo až na výjimky zrušeno až v 19. století, až křesťanské uvědomění dosáhlo mezi lidmi určitou úroveň – až křesťané dospěli. Apoštol Pavel ve svém listu naznačuje, že otroctví je proti Bohu, ale nevyzývá k revoluci.

     Říká se, že islám je s naším (sekulárním) politickým systémem neslučitelný, protože je to nábožensko-politická ideologie. Totéž však platilo kdysi i pro křesťanství – spojení trůnu a oltáře. Byla to chyba a křesťané z ní již vyrostli. Ne všude, v Rusku bylo spojení trůnu a oltáře obnoveno. Většina muslimských států má sekulární právní systém. Ten je obvykle na vyšší úrovni, než právní systém Ruské federace. Pokud se v muslimských zemích přece uplatňuje právo šaría, pak jen v omezené oblasti (rodinné právo). Výjimkou je Írán a Saúdská Arábie, kde šaríatské právo převažuje. Drtivá většina muslimů na celém světě je na sekulární právní stát zvyklá. Například Turecko je zcela sekulární.

     Odpověď
    • pokračování pro Olgu

     Je příznačné, že Češi se bojí muslimů, kteří u nás žádný teroristický útok nespáchali, ale nebojí se nacionalistů (SPD – Okamura) a komunistů, které známe a kteří svého teroristu již vygenerovali – Jaromíra Baldu. Balda naštěstí vykolejení vlaku zpackal, takže nebyly oběti na životech. Jeho cílem bylo, aby vkolejený vlak spadl ze svahu!

     Nenávist vůči muslimům připomíná nenávist vůči Židům (viz. hilsneriáda). Stejně jako dnes „vzorní“ křesťané odmítali pomoc židovským uprchlíkům před Hitlerem. Přečtěte si o Evianské konferenci http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/evianska-konference/ Připomeňme, že československé hranice se před Židy uzavřely v březnu 1938 několik hodin po anšlusu Rakouska. I tehdy byla argumentem proti přijetí Židů bezpečnost (hlavní argument pana Drápala), jak můžeme číst v závěrečném dokumentu: „Nedobrovolná emigrace velkého množství lidí různých vyznání, ekonomických podmínek, profese a řemesla, ze země nebo zemí, které byly stanoveny, je znepokojující pro celkové světové hospodářství, neboť tyto osoby musí hledat útočiště, a to buď dočasně nebo trvale, v jiných zemích v době, kdy existuje vážná nezaměstnanost, kdy v důsledku toho se země útočiště potýkají s problémy nejen hospodářské a sociální povahy, ale i veřejného pořádku, a těžké zkoušce je vystaveno jejich administrativní zázemí a absorpční kapacity; nedobrovolné vystěhování velkého počtu lidí, který by byl tak velký, že by vyostřil rasové a náboženské problémy, zvyšuje riziko mezinárodních nepokojů, a může být překážkou vážným procesům uklidnění v mezinárodních vztazích.“

     Z těchto důvodů pro mě není v této věci autoritou pan Drápal, ale Barbara Wintonová, dcera Nicholase Wintona (zachránil 669 převážně židovských dětí z okupovaného území Československa před transportem do koncentračních táborů). Při návštěvě Prahy v roce 2015 řekla: „V současné době si hodně lidí myslí, že když je většina těch rodin muslimských, musí je zaškatulkovat mezi „ty druhé“. Nejsou žádní druzí – jsou stejní jako my. Když si sednete s lidmi, kteří jsou jiní než vy, a promluvíte si s nimi, začnou vám být podobní. Začnou být někým, jako jste vy.“ https://zpravy.aktualne.cz/domaci/nejsou-zadni-ti-druzi-uprchlici-jsou-stejni-jako-my-rika-dce/r~83603ea25ae011e5b286002590604f2e/

     Odpověď
     • Pane Pavle, nevím, ale bohužel i lidé, kteří znají muslimskou kulturu se obávají islamizace Evropy. Není to ojedinělý názor. Často lidé, kteří jezdí do muslimských zemí a mají tam i přátele, varovali před problémy ve Francii a Německu již dávno před teroristickými činy. Já jsem na toto téma hojně diskutovala i na studiu VŠ (a to už je nějaký ten pátek :-), kdy nám profesor (odborník na téma regionalistiky a politiky právě v muslimských zemích) toto predikoval. A nebyl to člověk, který by vedl nenávistné a rasistické řeči. Mezi muslimy měl hodně přátel, což je co říci, muslim si hned tak někoho k tělu nepustí. Už tehdy říkal, že Francie s Německem udělaly obrovskou chybu. A z hlediska biblického mi pomohl moc pan Krejčí, který vysvětluje rozdíl mezi Izákem a Izmaelem. Jeden stvořen dle Boží vůle, druhý stvořen dle těla.

     • Paní Olgo,

      nevím, zda jste četla ten odkaz o návštěvě Barbary Wintonové v Česku. Přijela v roce 2015. Byla tedy dobře informovaná o teroristickém útoku v Londýně 7. července 2005, při němž zahynulo 52 lidí. Přesto se za syrské uprchlíky přimlouvala. Ve Spojeném království je velké množství muslimů, mají s nimi tedy své zkušenosti. Jistě více, než váš profesor na VŠ.

      Angela Merkelová, dcera pastora se zasloužila o pomoc téměř milionu válečných uprchlíků. Pokud by to pro Německo znamenalo výrazné zhoršení bezpečnosti, Němci by se k Merkelové obrátili zády. Nic takového se nekonalo, Merkelová má stále vysoký kredit. Před nedávnem řekla: Rozhodla bych se stejně. https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3173733-od-vety-zvladneme-uplynulo-pet-let-rozhodla-bych-se-stejne-tvrdi-merkelova

      Uprchlická krize prověřila opravdovost křesťanů. Většina českých křesťanů v této zkoušce naprosto propadla. Podobné to bylo s židovskými uprchlíky před druhou světovou válkou. Asi je to tím, že čeští křesťané rádi mluví, ale nečiní. (Neboť obrostlo tukem srdce tohoto lidu, ušima nedoslýchají a oči zavřeli, takže nevidí očima a ušima neslyší, srdcem nepochopí a neobrátí se – a já je neuzdravím.´)

      Zcela nedávno jsem v rozhlase poslouchal rozhovor s bývalým dopisovatelem z Británie. Mluvil o tom, že Johnsonova vláda chce radikálně řešit problém migrantů. Uvažují o tom, že je soustředí na jakémsi ostrově v Atlantiku. Zajímavé bylo, že za hlavní problém tam považují migranty z východní Evropy. Ani se jim nedivím.

   • Kdyby u nás žil milion muslimů, byla by pravděpodobnost teroristických útoků vyšší. Kdyby však u nás žil milion Rusů, byla by pravděpodobnost ještě vyšší. Své o tom ví Ukrajina. Ruská agrese si tam vyžádala 5000 mrtvých https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lka_na_v%C3%BDchodn%C3%AD_Ukrajin%C4%9B
    Islamistické atentáty v EU za stejné období jen 374 https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/security/20180703STO07125/terorismus-v-eu-pocty-utoku-obeti-a-zatceni Jde o to, že prokremelské dezinformační weby, Miloš Zeman, Tomio Okamura a vy neustále varují před islámským terorismem, zatímco ruský terorismus, který je 10x palčivější, pomíjejí. Jinak řečeno zveličování islámského terorismu je podporou ruského terorismu a ruské hybridní války proti EU.

    Máte pravdu, že ve společnosti je napětí. U nás ho však nevyvolávají muslimové, ale nacionalisté (Okamura, Zeman) a populisté (Babiš). Jejich preference stojí a padají s vytvářením strachu z islámu. Nacionalismus je mnohem větší zlo, jak ukázala druhá světová válka.

    Právo šaría v současném světě

    V otázkách uctívání, svědomí, morálky (modlitba, půst, pouť, očista, halal jídlo apod., morální zásady) je šaría praktikována více než miliardou muslimů na celém světě.

    Největší islámské země jako Indonésie, Bangladéš nebo Pákistán, mají nenáboženskou ústavu a právní systém pouze s některými pozůstatky šaríi v rodinném právu. V Turecku je ústava oficiálně sekularizovaná.

    Saúdská Arábie a Írán udržují šaríu jako jediný pramen práva, včetně náboženské policie, kontrolující dodržování zásad daných tímto systémem.

    Většina ostatních zemí na Blízkém východě udržuje duální systém sekulárních a náboženských soudů, přičemž náboženské soudy řeší převážně otázky manželství a dědictví.

    V muslimské komunitě v Izraeli mají na starosti záležitosti týkající se sňatků, rozvodů a dalších rodinných záležitostí šaríatské soudy. Trestní záležitosti všech obyvatel Izraele mají na starosti izraelské civilní soudy.[4]

    V Indii a na Filipínách, které však nepatří mezi státy s převládajícím islámem, mají dva druhy zákonů, islámské a sekulární (zejména v oblasti rodinného práva).

    V roce 2009 schválili zavedení šaríi na celém území Somálska poslanci v Mogadišu ve snaze oslabit povstalce, kteří obviňovali vládu, že není dostatečně náboženská.

    Zdroj: Wikipedie

    Jak je vidět, pod právem šaría si turecký muslim jistě představuje něco jiného než muslim z Íránu. To však statistika nepozná.

    Informace o masakrech bílých jsem čerpal z Wikipedie. Pošlu odkazy.

    Největší sociální rozdíly má ze všech velmocí Čína. 10% nejbohatších má 21,6 x větší příjem než 10% nejchudších (USA 18,5). https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_income_equality

    Odpověď
    • Pavle V.,
     vůbec neberete v potaz osobu Mohameda, který je zakladatelem islámu a je nejvyšším vzorem pro všechny muslimy. Byl to (dnešní terminologií) válečný zločinec, mnohonásobný vrah, bandita a pedofil. Vedl muslimské armády do dobyvačných válek, na dobytých územích se původní obyvatelé stávali přinejlepším občany druhé kategorie. Mohamed stanovil, že muž může mít čtyři manželky, naopak to neplatí. Odchod od islámu se trestá smrtí. Své výnosy klidně obrátil o 180 stupňů, když se mu to hodilo (Alláh prý změnil názor.) atd., atd.
     Je nebo není na následování tohoto vzoru něco špatného?

     Odpověď
     • Zede,

      přečtěte si knihu Jozue. Tam se dozvíte, jak si počínali Izraelci v Zemi Kanaán. Například při dobytí Jericha takto (Joz 6,20-21):

      „Když kněží zatroubili na polnice, lid strhl válečný pokřik. Jakmile lid zaslechl zvuk polnice, strhl mohutný pokřik. Hradby se zhroutily a lid vstoupil do města, každý tam, kde právě byl. Tak dobyli město. Všechno, co bylo v městě, vyhubili ostřím meče jako klaté, muže i ženy, mladíky i starce, též skot a brav i osly.“

      Je nebo není na následování tohoto vzoru něco špatného?

     • Pro Pavla V.:
      1) Vámi popisované je asi tak 1 promile Mohamedových zločinů.
      2) Není mi nic známo o tom, že by Jozue založil nějakou ideologii, náboženství, kult, sektu, cokoli, kde by on byl neomezeným, neomylným a nekritizovatelným vládcem a arbitrem (polobohem). Opravte mě, pokud se mýlím.
      3) I kdyby tomu tak bylo, nevyplývá z toho, že Mohamedovy zločiny přestávají být zločiny. Opravte mě, pokud se mýlím.

  • Pana Baldy bych se jednoznačně zastal. Ta migrační politika u něho vyvolala strach, který vyústil v to, co vykonal. S takovým činem naprosto nesouhlasím, šlo tam o lidské životy. Takže v jeho případě bych volil mírnější trest. Ani nevím zda tam vznikla nějaká škoda. Mnoho lidí pocítí strach z toho jak jednají vlády a mocní, ale naprosté minimum se odhodlá k takovýmto věcem. Podobně Breivik byl zoufalý ze své vlády a to ho dohnalo k tomu šílenému činu. Je třeba vidět vinu těch vlád, které ohrožují bezpečnost lidí, kteří jsou jim svěřeni. Atentát na Hitlera také můžete odsoudit, ale ti co za ním stáli již byli zoufalí z toho, že ten člověk vede zemi do záhuby. Podobně atentát na Heydricha.

   Odpověď
   • Strach p. Baldy nevyvolalo jednání vlády. Vždyť v česku téměř muslimové nejsou. A jen minimum z nich je nějak radikální. Jeho strach vyvolaly články a hlasy, které toto nebezpečí muslimských útoků silně zdůrazňují. Dostal se tak do stavu, že aby na toto u nás téměř neexistující nebezpečí upozornil, byl ochoten se nechat navést k terorizmu.
    Myslím, že tyto hlasy a články mají určitou spoluvinu. Stejně jako mají spoluvinu imánové, kteří podporují radikální islám a islámský terorizmus.
    Zamrazilo mne, když jsem četl, že Breivik před svým činem četl s oblibou články na křesťanských webech o nebezpečí muslimů.
    Mrzí mne v tomto smyslu postoj redakce tohoto webu. Samozřejmě je třeba svobody slova. Ovšem myslím, že některé články zde být neměly. Breivik byl psychicky nemocný. Ale i články na tomto webu jistě čtou i psychicky nemocní lidé. A kdo seje vítr, neměl by odmítat odpovědnost za terorizmus.

    Odpověď
    • Pan Balda měl strach z jednání EU a Merkelové. A ten strach byl opodstatněný – atentáty v Evropě, naposledy ve Vídni a uřezané hlavy ve Francii. To byl strach z věcí, které skutečně přišly. Navíc EU na nás stále tlačí, abychom migranty přijímali. Já mám strach také, ale nebudu dělat něco jako pan Balda. Soudit by měli představitele EU, že ohrožují bezpečnost obyvatel Evropy. Články mají spoluvinu? Vůbec nejde o články, ale o konkrétní mrtvé, znásilněné apod. Nejvíce jsou ve světě pronásledováni křesťané a to hodně často právě muslimy, pokud si o tom Breivik četl, tak to odpovídá skutečnosti, to nejsou výmysly. Křesťané jdou mezi muslimy jako misionáři a někdy nepřežijí, ale nejdou je tam vraždit. Svoboda slova je třeba a o tom, že islám vybízí k násilí, je třeba hovořit a ne tvrdit, že islám je náboženství míru. Breivik asi nemá žádné tvrdé vězení. Jeho frustraci zavinila norská vláda svojí politikou.

     Odpověď
  • Bílí teroristé jsou výsledkem atheistické ideologie, kterou v USA reprezentují demokraté s Bidenem v čele. Ten vyhrožuje válkou Putinovi. Křesťané,konzervativci, nemají v programu násilí. Vy patříte do té první skupiny a tudíž podporujete násilí, což je patrné z Vašich příspěvků.

   Odpověď
 4. My jsme to říkali. Před islamizací varoval M.Konvička a užil si své se soudy. Před migrací varoval Okamura a zažil si dehonestaci a mediální lynč. A před volbami najednou pan Hamáček odmítá migraci. Podobně ODS, Lidovci. Schwarzenberg navrhuje, aby nás EU potrestala za to, že nechceme brát migranty. Piráti jsou vítači, ale nechlubí se tím. EU chce trestat Polsko a Maďarsko, protože nechtějí migranty. Co k tomu dodat? Babiš migraci nechce, ale v EU si nemůže rozkazovat. Takže populista není Okamura, ale ti, co si říkají demokraté.

  Odpověď
 5. Já jsem nikde nezaznamenal, zda se naopak vůbec někdo zabývá stěžejní otázkou, zda vůbec muslimští imigranti mají v úmyslu respektovat zvyky, kulturu, právo atd., hostitelské nebo cílové země? Ne, ve skutečnosti to nikoho nezajímá a to všichni ví velice dobře, jen se to jaksi „tutlá“, z velice dobrého důvodu. Tento import se velice nápadně podobá tomu, který již v historii „kdesi“ proběhl a rozhodně jeho motivací nebyla „záchrana“ člověka a lidských hodnot, ale otrocké zneužívání a materiální zisk.

  Odpověď
  • Pane Krejčí, muslimové nás v žádném případě nehodlají respektovat. Spíše se smějí změkčilým a hloupým Evropanům. Myslím, že Ježíš nikde neříká, že se máme v rámci milosrdenství sklonit před někým jiným. A uznat, že jediný pravý prorok je Mohamed. Naopak, Ježíš nás varuje, abychom nestáčeli pohled nikam jinam. On je ta Pravda, Cesta i Život. Mám ráda milosrdenství, ale podporovat v evropském prostoru islamizaci není milosrdenství ale hloupost.

   Odpověď
 6. Osobně si myslím, že úspěšnost vytvoření nějakého francouzského islámu není jistá. Ale nebyl bych tak defétistický. Nemůžeme tyto věci posuzovat podle našich křesťanských představ. Islám je nábožensko -politický systém. Zcela jistě není dlouhodobě možné, aby islámské státy přes financování mešit vytvářely své 5. kolony ve Francii a řídili třeba z Turecka zcela cíleně, o čem a jak se bude kázat v mešitách ve Paříži.
  Křesťané v Evropě a v ČR nebyli a nejsou zvyklí na státní náboženství. Muslimové ovšem ano. Rozhodně by v Saudské Arábii nešlo, aby zde obsazovali kazatele v mešitách třeba z Iránu. To je zcela absurdní. Takže jsem přesvědčený, že to bude bolestivý a dlouhý proces, ale zcela nezbytný. Jiná otázka je dlouhodobé politické odhodlání k tomuto kroku. Pokud bude, jistě to bude mít postupně dlouhodobé výsledky. Drtivá většina muslimů jsou spíše kulturní muslimové, méně opravdu nějak přesvědčení. Nebýt radikálních kazatelů v mešitách ze zahraničí, jistě by tyto mešity nebyly nástrojem politické radikalizace. Slyšeli jste snad někdy o islámském terorizmu v Polsku mezi kašubskou (tj. muslimskou) menšinou, nebo v Bulharsku mezi tureckou menšinou?

  Odpověď
  • Na problémy s asimilicí muslimů v Evropě je jednoduchá rada. Prostě je tam nepouštět, tak jak to chce Orbán. Když je v lodi díra, tak se ucpe a nevedou se konference o vylévání vody z lodi, když dírou stále přitéká. A druhá věc je právo. Neomarxisti jsou jediní spravedliví na této zemi a tak islám nemohou diskriminovat. Křesťané jsou pro diskriminaci islámu, protože vůči křesťanství je islám podřadné náboženství , jde přímo o modloslužbu.

   Odpověď
  • Pane Adamče,

   mýlíte se. Ruská federace má státní pravoslavné náboženství podobně jako za cara. Patriarcha moskevský a veškeré Rusi Kyrill (Vladimir Michajlovič Gunďajev) jezdí s Putinem na lyže do jeho soukromého sportoviště v Soči. Církev je státem bohatě dotována a Kyrill Putina všemožně podporuje. Středověk!

   Odpověď
   • No…ano. Také mne to už napadlo. Trošku i Řecko. Omlouvám se. Tedy křesťané v západní Evropě jsou zvyklí na oddělení státu a církve…to už zní lépe, ne? Pořád ale není Putin náboženský vůdce a vzor pro konvertity, jako tomu může být v muslimském světě u vládnoucích šejků. A i v Rusku jsou rozdílné denomimace. V islámském světě rozdílné „denominace“ nejsou – jde o absurdní představu.
    Každopádně, šlo mi o to, že je neúnosné, aby v nějakém evropském státě byla ovlivňována muslimská menšina cíleně za zahraničí přímým určovánáním témat a obsahu kázání v mešitách s cílem ovlivňovat konkrétní politická rozhodnutí. Snaha toto utnout je krok nezbytným směrem, podobně kontrolovat financování a finanční toky náboženských muslimských spolků.
    Vím, že jde o citlivé téma, též vzhledem k možnému omezení rozsáhlých svobod křesťanů.

    Odpověď
   • Za Rakouska u nás také byl spojen trůn s oltářem. Když byl přepaden SSSR Němci, tak se církev zapojila do obrany země společně s jejími obyvateli a komunisty. Nic špatného. Dnešní situace je podobná, není válka, zatím pouze studená a církev a Putin musí držet spolu. To je správné. Mají přece společnou vlast, kterou musí chránit před útoky zvenčí.

    Odpověď
 7. Pro pana Pavla. Situaci ve VB s muslimskou komunitou neznám, když jsem jezdívala za mou tetou do VB tak jsme to spolu nikdy neřešily. Ovšem při cestě vlakem jsme pravidelně trávili určitý čas na nádraží v Německu kvůli přestupu, kde již bylo muslimů požehnaně. Její dcera žila s manželem dlouhodobě v Ománu a následně ve Spojených Arabských Emirátech, její manžel učil letušky u Emirates angličtinu. Jenom vím, že teta říkala, že by se ráda podívala k Mrtvému moři, ale nemůže, protože by měla v pase vízum Izraele a už by ji nepustily za dcerou. Je to ovšem už nějaká doba, teta umřela v roce 2005. Obecně se dá říci, pokud my vyjíždíme do jakékoliv muslimské země, musíme dle situace více či méně respektovat jejich pravidla a náboženství. To samé bych uvítala i u muslimů, kteří zavítají k nám. Váš problém pane Pavle je, že tu neustále dáváte jenom odkazy na různé články na webu, které Vám vyhovují. Pokud si myslíte, že islamismus není v Evropě problém, je to Vaše právo. A moje právo je zase důvěřovat panu profesorovi na VŠ.

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář