Dan Drápal / Nový život a naše nedorozumění

Miluji Písmo. Je v něm tolik moudrosti! Je v něm náš život. Uchvacuje mne nejen obsah jednotlivých kapitol a veršů, ale i celá struktura Písma. Včetně toho, že máme čtyři evangelia nebo zvláštní napětí třeba mezi knihou Job a knihou Přísloví.

Určité napětí vidím i mezi dvěma po sobě řazenými knihami, totiž knihou Jozue a knihou Soudců. Kniha Jozue líčí vítězné tažení Izraelitů do Země zaslíbené. Nezamlčuje určitá negativa, napři Akánovu krádež a její neblahé důsledky (viz Joz 7), případně smlouvu s Gibeóňany (viz Joz 10), celkově ale převažuje triumfální ráz: Izraelité úspěšně dobývají Zemi zaslíbenou.

Když pak přejdeme do následující knihy Soudců, vícekrát čteme o tom, že některý z kmenů nebyl schopen si původní obyvatelstvo podrobit (viz např. Sd 1,19), a sám konec knihy Soudců je dosti ponurý – tvoří jakýsi kontrapunkt k závěru knihy Jozue.

SOUVISEJÍCÍ Dan Drápal / Duchovní pýcha

Trochu mi to – jako jakási alegorie – připomíná obrácení nového člověka a jeho následný vývoj. Na počátku – při obrácení – se jeví vše jako skvělé. Člověk prožívá velké věci – poznává, jak sladké je ovoce pokání, jak skvělá věc je odpuštění, někdy zakouší vyslyšení modliteb, které nám „mazákům“ připadají snad až příliš smělé, atd. 

 

Když se člověk obrátí, má už zpravidla něco za sebou. Statisticky vzato, nejvíce lidí se obrátí těsně před a těsně po dvaceti letech života. Jistě, obrátit se může i malé dítě, i člověk, jemuž už je přes devadesát – sám jsem taková obrácení zažil. S výjimkou malých dětí už všichni nově obrácení sdílejí určitý světonázor, případně určité předsudky, které jim připadají naprosto samozřejmé. Jsou věci, které se při obrácení radikálně změní: Někdo například pochopí, jak důležité je odpouštět, přestože (nebo možná právě proto) ho rodiče vedli k tomu, že odpouštět se nemá. Někdy mají lidé naprosto zkreslené představy o církvi, zejména pokud nikdy v žádné nebyli. V dobách maninského probuzení to pracovalo pro nás: Podle hlásané oficiální ideologie jsou kostely jen pro staré báby a skoro nikdo tam nechodí. Když pak někdo přišel na mládež do naprosto přeplněné místnosti a viděl tam převážně mladé lidi, jak se modlí, vydávají svědectví nebo vykládají Písmo, byl to pozitivní šok. 

SOUVISEJÍCÍ – Dan Drápal / Nedůvěra

Nicméně nemění se vše. Když se obrátí líný člověk, budete možná mít líného křesťana. Když se obrátí hněvivý člověk, možná se jeho hněv projeví i po obrácení. Jistě, někdy se člověk při obrácení zbaví právě své vzteklosti nebo popudlivosti. Ale nebývá tomu tak vždy.

A teď: Co když se obrátí člověk, který je přesvědčen, že země je placatá? Co když se obrátí člověk, který od útlého dětství nasával antisemitské postoje? Co když zastává vyhraněně levicové nebo vyhraněně pravicové názory? Mne několik lidí, o jejichž obrácení nemám důvod pochybovat, zásobuje nejrůznějšími konspiračními články a odkazy, nad jejichž názory mi zůstává rozum stát. 

Kdysi se se mnou rozešel bratr, který mi byl jinak blízký a kterému jsem byl snad blízký i já. Jeho maminka uvěřila na naši skupince. Ale zasekl se na názoru, že zřícení „Dvojčat“ 11. září 2001 si Američané udělali sami. Zásoboval mne literaturou na toto téma. Hovořil jsem o tom s jedním blízkým bratrem a ten mi položil otázku: „Chce Bůh, abys tuto věc řešil?“ Bylo mi jasné, že nikoli. Když jsem to ale řekl onomu bratru, který zastával a hlavně aktivně šířil zmíněný názor, že necítím, že mne Bůh volá, abych se touto otázkou  zabýval, nahněval se („nezáleží ti na pravdě!“) a ze skupinky i ze sboru ve zlém odešel.

  Učení o „placaté zemi“ tehdy ještě nebylo ve flóru. Poprvé jsem na šiřitele tohoto názoru narazil tuším v roce 2016; v poslední době je to mnohem častější. Otázka zní: Do jaké míry máme usilovat o to, aby nově obrácení opustili nejrůznější bizarní hypotézy, kterým uvěřili? Kladu tuto otázku, ale sám na ni nemám hotovou odpověď. V průběhu tisíciletí žilo mnoho lidí, kteří věřili, že země je placatá, a jsem si jist, že kvůli své bludné kosmologii nebudou zatraceni. Nositele podobných názorů považuji za nešťastníky, ale nemyslím si, že bych je měl za každou cenu vyvádět z bludu. Co když ale nově obrácený člověk zastává ostře antisemitské názory? To je dle mého názoru mnohem závažnější. Nemyslím si, že bychom k nim měli mlčet.

 Zvolil jsem dvě poměrně extrémní polohy. Kde je ale hranice? Mnohdy nejde o věci takto vyhrocené. 

Kniha Jozue vypráví o vítězství, kniha Soudců o problémech. Obrácení je velké vítězství, v novém životě ale bude třeba řešit spoustu problémů. 

Nedávno jsem četl, jak moc jsou rozdělené Spojené státy. Podle jedné statistiky se lidé žení a v dávají podle stranických preferencí: Loni si jen pět procent novomanželů si vzalo partnera opačné politické orientace. 

Hledejme v tom moudrost. Počítejme spíše s tím, že tyto problémy budeme řešit stále častěji. Nejde jen o to, abychom znali pravdu a pěstovali správné názory – hodně bude záležet na tom, jakým způsobem spolu nesouhlasíme. V této věci neplatí, že účel světí prostředky; zde možná prostředky trochu naznačují, jaký je vlastně účel. Nejde o to, být s každým kamarád. Určité hranice ale musíme hledat. 

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor je teolog a publicista Datum: 13. března 2024 Foto: Pixabay – ilustrační

Tags: ,

27 Komentáře

 1. Když Dr. Jiří Grigar někde mluvil o tom, jak pseudovědecké teorii o Ploché zemi uděloval Bludný kámen, zapomněl při tom zmínit, že zdrojem této bludné teorie je doslovný výklad Bible. Možná to neví. Mám za to, že to jsou především křesťané, kteří z lásky k Písmu hlásají tuto teorii.
  Setkal jsem se s milým mladým bráškou, který je přesvědčen, že před potopou tady žili několikakilometroví obři, po jejichž zkamenělinách teď šlapeme. Opět svou teorii opírá o Písmo a také o objevy na YouTube. Ptal jsem se Pána, jestli má cenu mu to vyvracet, Pán mi dal znamení, že ne. Zeptal jsem se, jestli ten bratr s ním chodí a Pán mi potvrdil, že ano a že je spasen. Tak jsem ho pochválil a ujistil, že se Pánu líbí, jak tvořivě přemýšlí, ale že mně se to moc nezdá. Naštěstí víru v tento svůj objev nevydává za spasitelnou.
  Myslím, že nebudeme souzeni za naše mylné představy o počátku nebo konci světa. Bible je v těchto věcech na obou koncích poněkud roztřepaná a rozmazaná a poskytuje více zaručeně pravých teorií. Bible je neomylná především v tom, že nás spolehlivě a neomylně vede ke Kristu a jeho spáse.
  Horší je, když křesťané do této neomylnosti zahrnou i tyto své teorie. Pokud je hlásají příliš hlasitě, odrazují tím spoustu normálních lidí od Bible a tím i od Kristova evangelia a to už se jistě Pánu nelíbí.

  Odpověď
 2. Proč se světem šíří dezinformace? Cílem je zahltit veřejný prostor tolika protichůdnými informacemi, aby člověk ztratil přehled, co je a co není pravda, aby byl dezorientován. Takový člověk snadno sedne na lep demagogii – podprahové informaci působící na emoce, z nichž nejsilnější je strach (například z lidí, kteří jsou „jiní“). Pak stačí, aby dotyčný člověk slíbil, že vás ochrání a jste jeho obětí.

  Důvodem pro šíření dezinformací je také vyvolat ve společnosti hádky. Rozhádanou společnost lze snadno ovládnout. Proto zdroje dezinformací mnohdy skrytě podporují obě rozhádané strany.

  Je zřejmé, že dezinformace a zvláště pak konspirační teorie představují obrovské zlo (satanovu zbraň). Jsou často namířeny proti legitimním vládám, ale ty se jim nemohou bránit, jelikož taková obrana je prohlášena za cenzuru. Tak například v Česku vznikla neziskovka Společnost pro obranu svobody projevu. Když se podíváte na její stránky, zjistíte, že odsuzuje porušování svobody slova ze strany vlády (ministerstev) nebo Evropské unie. Nikdy ze strany Ruska, Orbána či Fica.

  Jak se v církvi proti dezinformacím bránit? Skutečný křesťan respektuje Ef 4,26: „..slunce ať nezapadá nad vaším hněvem“ – když dezinformátor odmítne dialog, není to křesťan. Člověka propadlého dezinformacím požádejte, ať vás seznámí se zdrojem. Tam obvykle ztratí půdu pod nohama – lži nebývají podepsány. Obvykle budete odkázáni na nějaké internetové stránky, kde však nelze dohledat redakční radu (žádná tiráž) a kdo je majitelem stránek. Případně je tam majitel či redaktor uveden a zjistíte, že je to extrémista, který byl odsouzen za šíření lží. Zkontrolujte datum vydání článku. Velmi často se starý článek tváří jako by se týkal aktuální události. Další možností obrany proti dezinfo jsou stránky, které ty nejčastější dezinformace vyvracejí:
  – ověřovna irozhlas
  – manipulátoři
  – čeští elfové
  – hoax cz

  Mělo by být jasné, že křesťan má kvůli své víře omezené možnosti. Když přepošle řetězový mail obsahující lež, je to totéž, jakoby tu lež vymyslel sám. Křesťan se nemůže distancovat od zla, které rozšiřuje po světě.

  Odpověď
 3. Země je placatá a proto při chůzi vpřed nepadneme na hlavu. Lze to ověřit jednoduchým experimentem. Stačí letět k protinožcům do Austrálie a když vystoupíte z letadla, tak ke svému údivu zjistíte, že je tam země stejně placatá jako u nás.

  Odpověď
 4. Ad placatost Země ap.

  Vždy je třeba rozlišovat mezi tím, zda jde o pravdy spasitelné či nespasitelné. Nespasitelné pravdy jsou třeba právě pravdy kosmologické. Lidé přicházeli ke spasení, i když věřili, že Země je placatá, respektive že má konce, o nichž hovoří i Ježíš (Mk 13:27), stejně jako přicházejí ke spasení dnes, ačkoli většinou, alespoň v západní civilizaci, věří, že je Země kulatá. Z toho plyne, že placatost či kulatost Země se spasením žádnou významnou souvislost nemá. Proto je zbytečné se o takové pravdy handrkovat. Podobně jako matematické či fyzikální a jiné pravdy, jsou to pravdy pro spasení irelevantní.

  Odpověď
 5. Myslím, že křesťané mají neblahé tendence své názory na politiku, EU a pod. vydávat za součást evangelia a toto evangelium předávat zásadně jen jako balíček spolu s extremistickými názory.

  Odpověď
 6. Ad pavel v

  Zase ta Vaše typická jednostrannost kopírující současný stranický mainstreamový světský diskurs démonizující výhradně Rusko, Čínu atd.?. Vztekal jste se stejně nad těmi záludnými dezinformacemi, když např. Colin Powell dezinformoval celý svět přímo v OSN o ZHN v Iráku, v důsledku čehož přišly o život statisíce lidí?

  https://www.denik.cz/ze_sveta/valka-v-iraku-si-vyzadala-pul-milionu-obeti-ctyrikrat-vic-nez-se-tvrdilo-2013101.html

  Ježíš nazývá ďábla vládcem tohoto světa (J 12:31; 14:30) a na jiném místě ho nazývá otcem lži (J 8:44). Proč by tedy křesťana mělo nějak zarážet, že svět je plný lží, když jeho vládcem je ďábel? A proč by měl křesťan řešit, která strana lže více, která lže hloupěji či záludněji, když všechny strany tohoto světa jsou pod vládou tohoto otce lži (Ef 2:2) a proto lžou jedna jako druhá, byť třeba v rozdílné kvalitě? Proč by měl křesťan jedním lživým médiem tohoto světa posuzovat lživost jiného lživého média tohoto světa? Tím se nikam nedostane, jen se ještě více zamotá do pastí ďáblových lží. Křesťan se má starat o Boží království (Mt 6:33), a ne být soudcem či rozhodčím (L 12:14) nad jednotlivými prolhanými stranami tohoto světa – tj. ďáblovy říše (L 4:6). Ježíš také nikterak neřešil, zda více lžou herodiáni, saduceové, farizeové nebo Římané.

  Pro křesťana proto nemohou být arbitry pravdy a lži nějaké ověřovny, manipulátoři.cz, čeští elfové, respekty, deníky n atd. To všechno je pořád jen svět a ten je pod nadvládou otce lži.

  Kromě toho lži mají různou míru nebezpečnosti. Propagandistické lži zaměřené proti znepřátelenému kmenu, národu či státu se vyskytují odjakživa. Horší jsou ovšem lži, které se zaměřují přímo proti podstatě člověka. Ty jsou mnohem nebezpečnější. Např. lež, že člověk je zvíře (darwinismus), že „homosexualita“ není deviací, nýbrž je to normální přirozená varianta sexuálního chování atd. Tyto lži jsou daleko nebezpečnější, protože nehrozí zničit pouze nějaký jednotlivý národ či stát, ale lidstvo vůbec. A to je ďáblovo impium desiderium, poněvadž je hubitelem lidí od počátku (J 8:44).

  Odpověď
 7. to Jaroslav Rada

  Poslední věta vaší repliky je velmi důležitá. Fundamentalisté (ti, co vykládají Bibli doslovně) působí svou neinteligencí křesťanům značné škody. Ti jsou pochoutkou pro ateisty typu Richarda Dawkinse. Nejhorší je, že obvyklou vlastností fundamentalistů je nadutost. Prototypem všech fundamentalistů byli farizeové a zákoníci.

  Odpověď
 8. Ad pavel v

  Každý, kdo staví na Ježíši, je fundamentalistou:

  „Fundamentum enim aliud nemo potest ponere praeter id quod positum est qui est Christus Iesus…“ (1 K 3:11)

  A ten, kdo na tomto fundamentu nestaví, není křesťanem…

  Odpověď
 9. Saddám Husajn rozpoutal válku proti Íránu, jež si vyžádala 870 tisíc obětí. Operace al-Anfal bylo kódové označení pro genocidní vojenské tažení, během Irácko-íránské války v letech 1988 až 1989, vedené iráckým baasistickým prezidentem Saddámem Husajnem proti Kurdům a dalším nearabským menšinám (Asyřanům, iráckým Turkmenům, Jezídům, Mandejcům a Židům) v severním Iráku. Kampaň měla charakter etnické čistky zahrnovala pozemní útoky stejně jako letecké bombardování, systematickou destrukci osad, masové deportace a popravy. Během operace byly použity také chemické zbraně. Při útoku na město Halabdža bylo bojovými plyny okamžitě usmrceno na 5000 lidí a dalších 10 000 jimi bylo zasaženo. Odhaduje se že během kampaně bylo iráckými jednotkami zmasakrováno 50 až 100 tisíc civilistů a zničeno více než 4000 vesnic.

  Problém odzbrojení Iráku přerostl v krizi v průběhu roku 2002, když prezident Spojených států amerických George W. Bush začal požadovat, aby Irák ukončil produkci zbraní hromadného ničení a splnil rezoluce Rady bezpečnosti OSN, které zbrojním inspektorům garantovaly neomezený přístup do míst, kde mohla být umístěna zařízení pro výrobu zbraní hromadného ničení. Iráku bylo po Válce v Zálivu rezolucemi Rady bezpečnosti OSN zakázáno tyto zbraně vlastnit. Rezoluce také vyžadovaly, aby Irák dovolil inspekce, které měly prokázat, zda jsou rezoluce plněny. Prezident Clinton i Bush opakovaně hrozili úderem, pokud se Irák nepodvolí rezolucím a nevpustí do země inspektory nebo jim neumožní návrat a nevydá jim požadované seznamy zbraní hromadného ničení, které jim odmítl vydat, údajně z důvodu národní bezpečnosti. Bagdád ukončil spolupráci s inspektory OSN 31. října 2002.

  V lednu 2003 vystoupil George W. Bush s projevem, ve kterém sdělil, že Saddám Husajn důvěryhodně nevysvětlil, kde jsou jedovaté plyny, smrtící látky a bojové hlavice. Zpravodajské zdroje prokázaly, že tisíce pracovníků iráckých bezpečnostních služeb před inspektory skrývá dokumenty a materiály, čistí místa inspekcí a monitoruje inspektory samotné. Iráčtí důstojníci doprovázejí inspektory, aby zastrašili svědky. Irák blokuje OSN požadované lety výzvědných letadel, zpravodajští důstojníci vystupují jako vědci a skuteční vědci jsou vedeni k tomu, co mají říkat, pod hrozbou smrti jim a jejich rodinám.

  George W. Bush zahájil invazi na základě rezoluce RB OSN č. 1441, kterou byl režim Saddáma Husajna v Iráku označen za hrozbu pro mezinárodní mír a bezpečnost. Tato rezoluce mu nedala zmocnění použít všech dostupných prostředků (v tomto ohledu se americká strana odvolávala na rezoluci č. 678). Vlády USA a UK také zmínily ozbrojené akce Iráku proti nim v předchozí době a návaznost na Válku v Zálivu, která souhlas RB OSN získala.

  Podle zprávy Johna Loftuse se britské, ukrajinské a americké zpravodajské služby shodují, že Rusko pomohlo Saddámovi v posledních dnech před invazí všechny chemické látky a sloučeniny k výrobě chemických zbraní přemístit do Sýrie. Chemické látky a sloučeniny Saddám v obrovském množství vyráběl, ale nezlikvidoval a dle nalezených dokumentů které John Loftus nechal analyzovat, několik měsíců před invazí Saddám nakupoval nejen zakázané látky k výrobě nervového plynu, ale dokonce si objednal chemické sloučeniny k výrobě cyklonu B.

  V prosinci 2003 byla Saddámova armáda přemožena a on sám zajat. V té době byly ztráty na životech civilistů minimální. Posléze se však rozhořela občanská válka mezi šíity a sunnity, jež byla příčinou obrovských ztrát na životech civilního obyvatelstva. Tu však Američané nevyprovokovali. Studie akademiků ze Spojených států, Kanady a Iráku ve spolupráci s iráckým ministerstvem zdravotnictví v roce 2013 došla k závěru, že si dodnes válka v Iráku vyžádala 461 000 civilních obětí (nejen invaze, ale následná občanská válka trvající dodnes na části území). Z toho Spojenci ve válce zabili až 40 000 civilních obyvatel.

  Saddám byl takový malý Hitler – člověk fanaticky bažící po moci. Je pravděpodobné, že tak, jak přepadl Írán a Kuvajt, by pokračoval ve své expanzivní politice.

  Odpověď
 10. Přijmeme-li předpoklad, že všechna média lžou, nebude mít žádný smysl pokoušet se vyznat se v tom, co se ve světě děje – pravdu jednoduše nebudeme schopni zjistit. Přesně takový narativ v myslích lidí se snaží výrobci lží (dezinformátoři) dosáhnout. Někteří „zbožní“ dezinformátoři si ještě pomohou citátem z Písma, aby své dezinformnaci dodali věrohodnost.

  Faktem je, že skutečnost prakticky nikdy není černobílá, ale každý z nás má snahu ji za takovou vydávat. Tak například Spojenci za druhé světové války bombardovali nejen německé zbrojovky, ale také civilní zástavbu. Historici se dnes přou, zda bombardování Drážďan, kterým Američané a Britové chtěli pomoci sovětské armádě proti přesunům německých vojsk na východní frontu, nebylo válečným zločinem. Podobně i vyhánění („odsun“) Němců ze Sudet měl často formu obyčejné pomsty – živelné akce spojené s týráním a masakry německého obyvatelstva.

  Společnost je plná lidí bažících po moci. Moc je neodolatelná droga a někteří lidé jsou schopni jakékoliv zhůvěřilosti, aby ji získali. Jejich hlavní zbraní je lež, kterou manipulují dav (masy). Aby svoji lež skryli, říkají, že lžou všichni bez rozdílu. Pokud by tomu tak bylo, byla by se lež normou.

  Svět není rozdělen na lháře a kabrňáky, kteří nikdy nelžou. Nicméně ve světě jsou lidé, kteří svou lež nikdy nepřiznají a nikdy se neomlouvají. Tato okolnost je důležitým vodítkem, komu lze věřit.

  Odpověď
 11. Ad pavel v

  V době, kdy Saddám použil otravný plyn proti íránským vojákům, byl v roce 1988 spojencem Západu proti Íránu a třeba prekurzory na výrobu hořčičného plynu a stroje na výrobu plynových granátů mu dodávaly německé firmy. Po čtvrtstoletí pak vyšlo najevo, že USA Saddámovo použití bojových plynů proti Íránu nijak nevadilo, naopak CIA mu v tom aktivně pomáhala:

  https://zahranicni.hn.cz/c1-60490150-usa-chemicke-zbrane-irak-iran-syrie

  USA tedy mají samy máslo na hlavě, ale chtěly by kázat „humanitu“ celému světu?

  A co se týče invaze do Iráku v r. 2003, sám Colin Powell později přiznal, že tato invaze začala na základě lží.

  „V roce 2003 před OSN hájil americkou invazi do Iráku, už o rok později však přiznal, že svět o nutnosti války přesvědčoval nepravdivými informacemi. Vycházel prý tehdy z chybných zpráv CIA… Později litoval, že se o nich zmínil. „Pokud jde o mobilní laboratoře, bylo k dispozici několik zdrojů. Bohužel se postupně ukázalo, že nebyly přesné,“ řekl šéf diplomacie. Připustil, že některé zdroje zaváděly záměrně. „A z toho jsem zklamaný a lituji toho,“ poznamenal.“

  https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/usa-colin-powell-umrti-ministr-zahranici-covid.A211018_140901_zahranicni_kha

  Čili mouřenín posloužil, mouřenín může jít…

  Ale jak jsem napsal již dříve, je zbytečné se dohadovat, kdo je větší zloduch, dezinformátor a lhář, když jsou všechny tyto k smrti znepřátelené strany stejně pod panstvím jednoho jediného otce lži a hubitele lidí – ďábla (J 8:44). Takže všechny podobně dezinformují, lžou a vraždí.

  Odpověď
 12. Článek z Hospodářských novin o tom, že Západ pomáhal Saddámovi s výrobou chemických zbraní není podepsán. Odkaz na Foreign polici hlásí, že nebyl nalezen. Zdá se, že jde o dezinformaci,

  Colin Powell přiznal, že se stal obětí mylných zpravodajských informací o tom, že Saddám má chemické ZHN. Na druhé straně Saddám vyhnal inspektory OSN, kteří měli porvdit, že ZHN v Iráku nejsou, ze země. Proč to udělal, když mu údajně nic nehrozilo? Jako nejpravděpodobnější se jeví, že potřeboval získat čas, aby mohl ZHN odklidit do Sýrie.

  V každém případě Powell svůj omyl přiznal, nelze ho tedy považovat za lháře. Zato Saddáma lze bez diskuze označit za zločince. Nechápu, jak se ho někdo může zastávat.

  Odpověď
 13. Znovu a znovu se zde opakuje stejná písnička, že všicni politici jsou stejní ničemové a lháři. Tedy, že nebylo rozdílu mezi Hitlerem a Churchillem. Nebo že nebylo rozdílu mezi Abrahamem Lincolnem a Mao Ce-tungem. I když žádný z těch čtyř nebyl jako anděl, snad každý uzná, že mezi nimi byly obrovské rozdíly a že je nelze jednoduše „strčit do jednoho pytle“.

  Kdo má právo určit, který politik je ve službách ďábla? Podle mého tuto kompetenci nemá žádný z lidí. Lze šmahem odsoudit všechny politiky jako služebníky satanovy? Soudit (povahu) člověka má právo toliko Boží Syn a kdo by chtěl zasahovat do jeho pravomoci se zlou se potáže.

  V Janově evangeliu 12,30-33 (SNC) se praví: „Hlas, který jste slyšeli, nepromluvil kvůli mně, ale kvůli vám,“ vysvětloval Ježíš. „Teď se rozhoduje o tomto světě. Satanova nadvláda nad lidmi bude zlomena. Tím, že za lidi zemřu, vysvobodím je z jeho tyranie a vezmu je pod svoji ochranu.“

  Jestli měl satan vládu nad světem (Lk 4,6), při obětování Ježíše na kříži ji ztratil.

  Odpověď
 14. Rozdíl mezi Hitlerem a Churchilem je jasný. Rozdíl mezi NATO a Ruskem je také jasný. Kdyby se NATO necpalo na východ a neohrožovalo Rusko, žádná válka by nebyla. Američtí zbrojaři tu válku chtěli stejně jako chtěli zničit Rusko

  Odpověď
 15. Ani jeden voják z NATO nezaútočil na Rusko – NATO se nikam necpe. Každý nezávislý stát se může svobodně rozhodnout, zda chce být členem NATO a Rusku po tom nic není. Kdo říká opak, zrazuje svobodný svět, založený na víře v Krista. Obhajování ruského zločinu je nestoudnost.

  Odpověď
 16. Ad pavel v

  Napsal jste:

  „Přijmeme-li předpoklad, že všechna média lžou, nebude mít žádný smysl pokoušet se vyznat se v tom, co se ve světě děje – pravdu jednoduše nebudeme schopni zjistit. Přesně takový narativ v myslích lidí se snaží výrobci lží (dezinformátoři) dosáhnout. Někteří „zbožní“ dezinformátoři si ještě pomohou citátem z Písma, aby své dezinformnaci dodali věrohodnost.“
  Že dezinformace používají všechny strany, které proti sobě sočí, považujete za dezinformaci? Jan napsal, že celý svět ve Zlém (tj. v ďáblovi) leží (1 J 5:19). Ježíš pak prohlašuje ďábla za otce lži (J 8:44). To znamená, že celý svět tak či onak lže. Vy však tvrdíte, že ten, kdo si myslí ve shodě s Novým zákonem, že celý svět lže, šíří slova ruské propagandy. Je tudíž Nový zákon nástrojem ruské propagandy? To vám pak tedy nezbývá nic jiného, než zařadit Nový zákon mezi dezinformační zdroje a plédovat pro jeho zákaz.

  Vy se přímo učebnicově přizpůsobujete tomuto věku (Ř 12:2), poněvadž tady pod vlivem zdejší světské mediální propagandy opakovaně tvrdíte, že dezinformace k nám jdou jenom z Ruska (to lze číst v našich světských médií každý den). Kdybyste žil v Rusku, tak budete pod vlivem tamní světské mediální propagandy zase tvrdit, že dezinformace tam jdou jen z Ameriky. Já ovšem na základě NZ tvrdím, že celý svět ve Zlém leží a tedy celý svět lže. Proto se tomuto věku (světu) nepřizpůsobuji. Nestavím se na žádnou z jeho znesvářených stran, poněvadž bych se tímto tak jako tak zase stavěl jen stranu ďáblovu.

  Odpověď
 17. Tvrdím, že dezinformace produkují jen totalitní země. V totalitních zemích není žádná opozice, takže jejich vůdcové mají zcela volné pole k vytváření lží. Pokud by dezinformaci vytvořil politik demokratického státu, pátá kolona totalitních zemí v onom demokratickém státě by demokratického politika pořádně seřvala. To neznamená, že by se demokratický politik nemohl dopustit omylu. Musí se však omluvit, aby neztratil kredit u svých voličů. To neplatí pro Trumpa, Orbána a Fica. Jejich voličům lež vůbec nevadí.

  Správní křesťané se nestaví na žádnou z nesvářených stran. Obě jsou vždy v moci ďábla. Jak nacisté, tak oběti jejich zvěrstev v koncentračních táborech. 🙂

  Odpověď
 18. Ad pavel v

  Napsal jste:

  „Článek z Hospodářských novin o tom, že Západ pomáhal Saddámovi s výrobou chemických zbraní není podepsán. Odkaz na Foreign polici hlásí, že nebyl nalezen. Zdá se, že jde o dezinformaci .“

  Ale, ale, Vy snad nevěříte Bakalovým médiím? Že by jeho hlásné trouby už také šířily dezinformace?

  Navíc ten článek na Foreign Policy pořád existuje, a je podepsaný, takže se Vám zdá špatně, že jde o dezinformaci:

  https://foreignpolicy.com/2013/08/26/exclusive-cia-files-prove-america-helped-saddam-as-he-gassed-iran/

  Napsal jste:

  „Colin Powell přiznal, že se stal obětí mylných zpravodajských informací o tom, že Saddám má chemické ZHN.“

  Jestli lhal Powell vědomě nebo jen do světa vytruboval lži CIA, je nepodstatné. Každopádně USA lhaly. Jak jsem již napsal, mouřenín posloužil…

  Napsal jste:

  „V každém případě Powell svůj omyl přiznal, nelze ho tedy považovat za lháře.“

  Jak víte, že to nebyla jen Powellova výmluva, aby ty lži hodil na někoho jiného a tak se před veřejností očistil a smyl ze sebe tu krev statisíců zemřelých v důsledku těchto lží?

  Napsal jste:

  „Zato Saddáma lze bez diskuze označit za zločince. Nechápu, jak se ho někdo může zastávat.“

  Já jsem se snad zastával Saddáma? Já jen tvrdím, že svého času byl tento zločinec užitečným idiotem USA proti Íránu, kdy Američanům jeho skutečné plynové útoky proti Íráncům nevadily, dokonce mu v nich pomáhali, v roce 2003 jim však jeho smyšlené ZHN posloužily jako záminka k útoku na Irák s katastrofálními následky pro tamější obyvatelstvo. Tomu se říká pokrytectví nejhrubšího zrna. Nechápu, jak se někdo může tohoto amerického vražedného pokrytectví zastávat…

  Odpověď
 19. Ad pavel v

  Napsal jste:

  „Znovu a znovu se zde opakuje stejná písnička, že všicni politici jsou stejní ničemové a lháři. Tedy, že nebylo rozdílu mezi Hitlerem a Churchillem. Nebo že nebylo rozdílu mezi Abrahamem Lincolnem a Mao Ce-tungem. I když žádný z těch čtyř nebyl jako anděl, snad každý uzná, že mezi nimi byly obrovské rozdíly a že je nelze jednoduše „strčit do jednoho pyt le“.“

  Ty rozdíly byly jen kosmetické a pro křesťana jsou mimo jeho rozlišovací schopnost. Ten má jen důsledně rozlišovat mezi tímto světem a Božím královstvím. Nějaké nepodstatné rozdíly v chování těch mrtvých ve vinách a hříších (Ef 2:1-2), tedy včetně politiků tohoto světa, ho nemusejí vůbec zajímat, neboť podoba tohoto v hříších mrtvého světa pomíjí (1 K 7:31; 1 J 2:17). A to platí a platilo zcela stejně v nacistickém Německu, jako v koloniální Anglii, stejně tak ve vzbouřenecké anglické kolonii (USA) jako ve vzbouřenecké komunistické Číně.

  Mimochodem, ten zloduch Hitler se zdráhal použít otravné plyny či chemické zbraně proti nepřátelským vojskům či zázemí nepřítele, zatímco ten dobrák Churchill plánoval Německo učinit na generace let neobyvatelným použitím anthraxu (operace Vegetarian).

  Napsal jste:

  „Kdo má právo určit, který politik je ve službách ďábla? Podle mého tuto kompetenci nemá žádný z lidí. Lze šmahem odsoudit všechny politiky jako služebníky satanovy? Soudit (povahu) člověka má právo toliko Boží Syn a kdo by chtěl zasahovat do jeho pravomoci se zlou se potáže.“

  Jan tuto kompetenci bezesporu měl, když napsal, že celý svět leží v ďáblovi (1 J 5:19). A po něm ji má každý křesťan, který bere Písmo vážně.

  Napsal jste:

  „Jestli měl satan vládu nad světem (Lk 4,6), při obětování Ježíše na kříži ji ztratil.“

  Kdyby ji Ježíšovým ukřižováním ztratil, proč by ještě dlouho po Ježíšově ukřižování psal Jan, že celý svět ve Zlém (tj. v ďáblu) leží (1 J 5:19)? To už by přece nemohlo platit, kdyby Ježíšovým ukřižováním satan svou vládu ztratil. Naopak jeho svržením z nebe na zem (L 10:18; J 12:31)se jeho boj proti lidem postupem času neustále zostřuje (Zj 12:10.12). Proto běda lidem na zemi a moři.

  Odpověď
 20. Ad pavel v

  Napsal jste:

  „Ani jeden voják z NATO nezaútočil na Rusko – NATO se nikam necpe. Každý nezávislý stát se může svobodně rozhodnout, zda chce být členem NATO a Rusku po tom nic není.“

  Žádný voják NATO na Rusko ani útočit nemusel. USA, které NATO ovládají, použily jako beranidlo proti Rusku svou letitou propagandou zverbované majdanistické revolucionáře, kteří zapříčinili občanskou válku s ruskojazyčným obyvatelstvem Ukrajiny, což pak vyústilo v ruskou reakci.

  Prof. Jeffrey Sachs, který byl mimo jiné poradcem prezidentů Gorbačova, Jelcina, Kučmy a premiéra Jaceňuka, a který měl možnost po desítky let dostatečně zblízka sledovat celý proces amerického vměšování do ukrajinských záležitostí, to vyjádřil lapidárně:

  „Příčinou války je, že USA prostě nedokážou udržet svůj zatracený nos mimo něčí dvorek…“

  Že USA tlačí Ukrajinu do války s Ruskem do posledního Ukrajince, prohlásil už v roce 2019 v rozhovoru pro New York Times člověk nad jiné povolaný, klíčový zákulisní hráč majdanské vzpoury a někdejší (?) Zelenského loutkovodič, oligarcha Ihor Kolomojskyj:

  https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/ukrajina-rusko-usa-oligarcha-prezident-kolomojskij-boj-valka-penize-mmf-nato.A191129_170206_zahranicni_luka

  A Vaše tvrzení, že každý nezávislý stát se může svobodně rozhodnout, zda chce být členem NATO, je úsměvné. Když v roce 2008 přijel do Kyjeva mladý Bush, aby Ukrajince verboval do NATO, setkal se s nevybíravými protesty tamních obyvatel. Podle průzkumů veřejného mínění si jen asi 30 procent ukrajinského obyvatelstva tehdy přálo vidět Ukrajinu v NATO.

  https://www.denik.cz/ze_sveta/ukrajina_usa_bush_nato20080401.html

  Napsal jste:

  „Kdo říká opak, zrazuje svobodný svět, založený na víře v Krista. Obhajování ruského zločinu je nestoudnost.“

  Ten Váš „svobodný svět“ rozhodně svobodný není. Je totiž otrokem hříchu (J 8:34) naprosto stejně jako ta část světa, kterou považujete za „totalitní“. A už vůbec není založen na víře v Krista. Na víře v Krista je založeno Boží království, nikoli tento svět, který Krista nepoznal (J 1:10; 17:25).

  Odpověď
 21. to P. Ašer

  Podle vás by Ukrajinci chtěli, aby Ukrajina byla součástí Ruska, ale Američané je násilím nutí k boji s Rusy. To by znamenalo, že Zelenského vláda nebyla zvolena regulérně, ale podvodem, že nemá podporu a že vládne na Ukrajině terorem. Tak bizarní nesmysl nehlásá ani prokremelský Sputnik či Aeronet.

  Majdan byl reakcí na zradu ukrajinského prezidenta Janukovyče ve prospěch Ruska. Janukovyč slíbil přidružení Ukrajiny k EU, ale místo toho se spolčil s Putinem. Když Ukrajinci protestovali, začal je vraždit.

  Odpověď
 22. Není pravdou, že demonstrace proti Janukovyčově zradě volebních slibů vyvolala občanskou válku na Ukrajině. Ve skutečnosti po Majdanu Rusko vyslalo na poloostrov Krym část svých speciálních jednotek, které pomohly vojensky obsadit klíčová místa. Ruská vláda nasazení armády rezolutně popírala. Postupně se ale potvrdilo, že v případě některých neoznačených vojáků vybavených moderními ručními zbraněmi a neprůstřelnými vestami šlo o příslušníky ruských speciálních sil (Specnaz). Podle vlastního prohlášení, které uveřejnil o více než rok později, svolal prezident Ruské federace Vladimir Putin již v noci z 22. na 23. února 2014 schůzi, které se kromě něj zúčastnili velitelé ruských speciálních složek a funkcionáři ministerstva obrany. Na této schůzi ale také bylo z Putinovy iniciativy rozhodnuto, že se připraví „navrácení Krymu do Ruska“. Podle novin Novaja gazeta mělo být obsazení Krymu prvním krokem k rozpoutání nepokojů na Ukrajině a následnému rozdělení Ukrajiny na východní a západní část.

  Také vzpoura Doněcku a Luhansku byla vyvolána Ruskem. Také tam se do bojů tajně zapojili ruští vojáci. A bylo nad slunce jasné, že bez podpory Ruska by se separatisté dlouho neudrželi.

  Představitelé Ukrajiny považují anexi za nelegální a většina zemí světa podpořila ukrajinskou územní celistvost. Rusko přitom garantovalo územní celistvost Ukrajiny v budapešťském memorandu o jaderném odzbrojení Ukrajiny z roku 1994.

  Odpověď
 23. Je svobodný svět, čili Západ otrokem hříchu, jak o tom mluví Ježíš v Janově evangeliu? (8,34): „Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, říkám vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu.“

  Když se podíváme, v jaké souvislosti se takto Ježíš vyjádřil, zjistíme, že tam šlo konkrétně o hřích lži a vraždy. Ježíš říká Židům: Vy mě ale chcete zabít – člověka, který vám pověděl pravdu, kterou slyšel od Boha. To Abraham nedělal. Vy děláte skutky svého otce… Váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého otce. Od počátku to byl vrah a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví, jak je mu vlastní, neboť je lhář a otec lži.“

  Proč chtěli přítomní Židé Ježíše zabít? Aby nemohl mluvit. Srovnejme nyní svobodný svět a totalitní státy. Ve svobodném světě je svoboda slova. V totalitním státě jsou lidé zabíjeni, aby nesměli mluvit. Například Puton nechal zavraždit minimálně 200 novinářů. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_journalists_killed_in_Russia

  Kdo je tedy otrokem hříchu?

  Odpověď
 24. Ad pavel v

  Napsal jste:

  „Podle vás by Ukrajinci chtěli, aby Ukrajina byla součástí Ruska, ale Američané je násilím nutí k boji s Rusy.“

  Nevím, co přesně chtěli Ukrajinci a kteří Ukrajinci (nejsou jednolitou masou). Předpokládám však, že určitě nechtěli po desetitisících umírat za jakousi vylhanou iluzorní svobodu pod taktovkou západních rozeštvávačů Ukrajiny.

  Napsal jste:

  „To by znamenalo, že Zelenského vláda nebyla zvolena regulérně, ale podvodem, že nemá podporu a že vládne na Ukrajině terorem..“

  Zelenského vláda byla zvolena až dlouhou dobu po majdanském státním převratu. Za tu dobu už byla většina ukrajinské společnosti zglajchšaltována novým násilnickým režimem, podobně jako např. v Československu byla regulérně zvolena vláda Viliama Širokého po zglajchšaltování zdejší společnosti také za delší dobu po státním převratu v roce 1948. A na Donbase stejně jako za prezidenství Porošenka tento nový režim nesporně vládl terorem.

  Napsal jste:

  „Majdan byl reakcí na zradu ukrajinského prezidenta Janukovyče ve prospěch Ruska…“

  To jsou stranické řeči tohoto světa. Ale chcete-li zůstat na úrovni stranických řečí tohoto světa, pak jiní lidé na Ukrajině by mohli stejně oprávněně tvrdit, že Juščenko zradil svou zemi Obamovi ap. Stejně jako dnes by mohli lidé, kteří nechtějí válku, i u nás začít s nějakým „majdanem“ proti současné vládě a prezidentovi a označit je za zrádce, poněvadž tuto zemi svou válečnou rétorikou a sháněním zbraní pro Ukrajinu vystavují extrémnímu nebezpečí zatažení do válečného konfliktu. Není snad zatažení do války větší zradou než nepodepsání nějaké asociační dohody? Nepodepsání smlouvy o přidružení k EU přece neznamenalo pro Ukrajinu nějaké smrtelné nebezpečí na rozdíl od zatahování naší země do cizí války současným establishmentem.

  Kromě toho i z čistě světského hlediska zaráží pokrytectví některých našich politiků, kteří podporovali majdanské demonstrace proti legitimnímu ukrajinskému prezidentovi, avšak pokud jsou u nás nějaké demonstrace proti vládě, prohlašují, že není možné nechat se vydírat ulicí. Tento skandální dvojí metr jim evidentně nevadí.

  Např.: Premiér Petr Fiala nedávno prohlásil: „Nemíním, a říkám to znovu za sebe i za vládu, ustupovat tlaku, vydírání, blokování ulic, omezování života lidí, jak to dnes vidíme v Praze.“

  Přitom po Janukovyčovi se během majdanských násilných protestů chtělo, aby se vydírat nechal a ustoupil tlaku zfanatizovaného davu…

  Napsal jste:

  „Janukovyč slíbil přidružení Ukrajiny k EU, ale místo toho se spolčil s Putinem. Když Ukrajinci protestovali, začal je vraždit.“

  Janukovyč nepodepsal dohodu o přidružení ne proto, že by ji principiálně odmítal, ale proto, že Brusel nebyl ochoten k pomoci vyřešit hrozící ukrajinský státní bankrot:

  „Do Vilniusu, kde se původně měla podepisovat dohoda o přidružení, Janukovyč přijel, a dokonce ujišťoval, že Ukrajina má zájem o sbližování s EU, ale říkal, že nyní na to není ta pravá doba, protože země potřebuje aktuálně finanční pomoc. Tu Brusel nenabídl. Slibovaná ani ne půlmiliarda eur skutečně neřešila problém hrozícího bankrotu. Země měla začátkem roku 2014 zaplatit výnosy a splátky z dluhopisů ve výši přes 12 miliard dolarů. Dalších několik miliard potřebovala na úhrady plateb za ruský plyn. Janukovyč proto chtěl od EU 20 miliard. Čína, která Ukrajině už dřív půjčila deset miliard dolarů, sice přislíbila investovat až osm miliard dolarů, ale u dvoumiliardové půjčky uvedla, že by polovinu dodala ve zboží. Ukrajině sice poskytl už v roce 2011 půjčku 15 miliard dolarů Mezinárodní měnový fond, ale suma byla zmrazená, protože Kyjev odmítl zrušit dotace na dodávky plynu pro domácnosti, neboť většina rodin si nemohla dovolit zaplatit tržní cenu.“

  https://www.novinky.cz/clanek/historie-deset-let-od-zacatku-protestu-na-majdanu-ocima-naseho-korespondenta-40451792

  Takže by se dalo také tvrdit, že Janukovyč projevil dobrou vůli, ale Ukrajinu zradil Brusel…

  A pokud jde o to vraždění, tak to bylo oboustranné (i majdanisté vraždili policisty) a vzhledem k nánosům propagandy a lží lze dnes již těžko rozplést, kdo s tím vražděním začal. Pro křesťana však není až tak důležité, kdo začal první vraždit, pro něj je důležité, kdo se začal vzpírat proti vládě ustanovené Bohem (Ř 13:1-2) a tím na sebe přivolal soud, třeba i v podobě té smrtící kulky. A to je jednoznačné. Byli to majdanisté. Ne nadarmo nese vládní moc meč (Ř 13:4).

  Odpověď
 25. Ad pavel v

  Napsal jste:

  „Není pravdou, že demonstrace proti Janukovyčově zradě volebních slibů vyvolala občanskou válku na Ukrajině. Ve skutečnosti po Majdanu Rusko vyslalo na poloostrov Krym část svých speciálních jednotek, které pomohly vojensky obsadit klíčová místa…“

  Inu, pěkně jste to zkopíroval z Wikipedie… 😊

  Samozřejmě, že nic jiného než majdanská vzpoura nemůže za občanskou válku na Ukrajině. Teprve až v reakci na majdanský puč, který svrhnul legitimního prezidenta, se na Krymu s převahou ruskojazyčného obyvatelstva konaly proruské demonstrace, jejichž účastníci odmítali tento vzpourou nastolený západně orientovaný režim. A zpacifikovat tyto proruské Krymčany se chystaly bojůvky Pravého sektoru. Tomu však předešel Putin vysláním svých „zelených mužíčků“, takže na Krymu se žádné velké krveprolití díky tomu nekonalo. Kdyby tam „zelení mužíčci“ nebyli, dopadlo by stejně krvavě jako na Donbasu. Když už jste takový obhájce majdanské vzpoury, uvažte, že formálním důvodem demonstrací na Majdanu bylo pouhé nepodepsání nějakého papíru, zatímco důvodem demonstrací na Krymu byl krvavý státní převrat v Kyjevě, který krymské obyvatelstvo z velké části odmítalo. Který důvod k demonstracím je podle Vás závažnější? Odložení přidružení k EU nebo násilné nastolení antiruského režimu? Já samozřejmě ve světle Ř 13:1-2 odmítám jakoukoli vzpouru proti vládní moci, takže já to neřeším, Vy však se Ř 13:1-2 soustavně řídit odmítáte, takže musíte zvažovat proti sobě jen tato dvě světská relativní hlediska. A budete-li považovat nepodepsání jakéhosi papíru za pádnější důvod k demonstracím než krvavý státní převrat, pak jste i z čistě světského hlediska značně nesoudný.

  Odpověď
 26. Ad pavel v

  Napsal jste:

  „Je svobodný svět, čili Západ otrokem hříchu, jak o tom mluví Ježíš v Janově evangeliu? (…) Proč chtěli přítomní Židé Ježíše zabít? Aby nemohl mluvit. Srovnejme nyní svobodný svět a totalitní státy. Ve svobodném světě je svoboda slova. V totalitním státě jsou lidé zabíjeni, aby nesměli mluvit.“

  Považujete tedy tehdejší judský nábožensko-politický režim pod římskou kuratelou za totalitní, když tento režim chtěl Ježíše zabít pro jeho slova? Dle Vašeho výkladu nepochybně ano. Pak byste si ovšem z toho měl vzít ponaučení v tom, že Ježíš ani náznakem nevolal po zrušení tohoto totalitního režimu (Mt 23:3), který mu chtěl znemožnit mluvit, nevolal po nějaké revoluci, nýbrž ukazoval svým posluchačům, že jejich problém leží mnohem hlouběji než v nějakém světském politickém či nábožensko-politickém uspořádání. Leží totiž v jejich zlých srdcích zotročených hříchem (J 8:34). A z tohoto otroctví je není schopna vysvobodit žádná „svoboda slova“ ani jiné „vymoženosti“ toho Vašeho „svobodného světa.“

  Svým uvažováním mi připomínáte právě ty Židy, kteří vůbec nechápali, o jaké svobodě to Ježíš mluvil:

  „Odpověděli mu: „Jsme potomci Abrahamovi a nikdy jsme nebyli ničími otroky. Jak můžeš říkat, že se staneme svobodnými?“ (J 8:33)

  My přece žijeme ve „svobodném světě“, kde máme zaručena „lidská práva“ včetně „svobody slova“ a tak dále. Takto obdobně se holedbáte jako ti Židé: „Jsme potomci Abrahamovi a nikdy jsme nebyli ničími otroky…“ Vy přece máte „svobodu slova“ a nežijete v „totalitním státě“, tak jakoupak jinou svobodu byste ještě potřeboval. Jste evidentně v zajetí stejné pýchy jako oni Židé, kteří si mysleli, že jsou svobodní na základě svého původu, svého vyvolení, své výjimečnosti. A proto nepochopili, že potřebují vysvobození ze své duchovní smrti spočívající v otročení hříchu (J 8:34; Ef 2:1-2.5-6; Kol 1:13). Toto otroctví hříchu je společné všem z Boha neznovuzrozeným lidem bez ohledu na to, zda žijí ve „svobodném světě“ se zaručenou „svobodou slova“ (což je mimochodem také jen propagandistická lež, neboť lidé jsou za svá slova perzekvováni i ve „svobodném světě“) nebo v „totalitních státech“.

  Mimochodem, jakápak „svoboda slova“ vyplývá z NZ, kde Ježíš démonům mluvit nedovoloval (Mk 1:34) a kde ap. Pavel nařizuje „zacpávat ústa“ nepoddajným, marnomluvným a svůdcům (Tt 2:11), aby nešířili své bludné nauky? Oproti tomu dnešní „lidskoprávní“ režim šíření démonských nauk (okultismus, satanismus, sodomie, atd.) povoluje právě s odvoláním na svůj vynález „svobody slova“. Proč by měl tedy křesťan lpět na nějaké „svobodě slova“, proč by to pro něj měla být nějaká kýžená meta? Vládcové, starší, zákoníci a velekněží (Sk 4:5-6) Ježíšovým učedníkům přece žádnou „svobodu slova“ neumožňovali (Sk 4:17-18.21; 5:17-18.28.33.40), oni však na to nedbali a hlásali neohroženě (Sk 4:31) evangelium na Boží příkaz (Sk 5:20-21) bez ohledu na nějaké lidské zákazy (Sk 4:19.20; Sk 5:29.42). Křesťané tedy ve světské společnosti žádné „lidské právo“ „svobody slova“ nepotřebují. „Svobody slova“ sice ke kázání evangelia využil ap. Pavel na Areopagu (Sk 17:19-33), avšak s podstatně nižší sklizní obrácených (Sk 17:34) než v Jeruzalémě, kde učedníci politickou „svobodu slova“ neměli, ale přesto se na jejich kázání obracely tisíce lidí (Sk 4:4). Šíření evangelia Božího království tedy není na žádné politické „svobodě slova“ závislé. „Svobodu slova“ v tom Vašem „svobodném světě“ stejně v drtivé většině případů akorát využívá ďábel k šíření svých lží.

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář