Daniel Stegeman / 4 otázky, které je třeba zodpovědět, než dáte dítěti chytrý telefon

Podle průzkumu Common Sense Media z roku 2021 vlastní chytrý telefon 42 % dětí ve Spojených státech ve věku 10 let, 71 % dvanáctiletých a 91 % čtrnáctiletých dětí. To jsou ohromující čísla.

Křesťanští rodiče jsou si vědomi své Bohem dané odpovědnosti nepřizpůsobovat se vzorům tohoto světa (Ř12,2). To se týká i vzorců používání technologií. Když svým dětem dáváme do rukou telefony, otevíráme je světu plnému nebezpečí, svodů a pokušení. Řešením není stavět neprostupný firewall, který děti zcela izoluje, ale na místě není ani lehkomyslnost či naivita.

Jaký je správný věk? To je pro rodiče ošemetná otázka. Jakmile jednou dáte dítěti vlastní telefon, je pravděpodobné, že už ho nevezmete zpět. Než se tedy odhodláte, zvažte následující čtyři otázky.

1. Opravdu ho vaše dítě potřebuje?

Dříve byly digitální technologie považovány především za nástroj, nyní převažuj jejich funkce zábavní. Děti využívají své přístroje jistě také jako telefony, ale přiznejme si, že jim slouží především pro hry a volnočasová média. Proto by se rodiče měli ptát: „Je opravdu nutné, aby moje dítě už mělo chytrý telefon?“.

SOUVISEJÍCÍFrancis Schaeffer: 4 recepty na obnovu církve

Většina rodičů potvrzuje, že děti by měly trávit více času venku hraním, užíváním si přírody a setkáváním se s přáteli, místo aby se věnovaly obrazovkám. Ale i setkávání s přáteli se organizuje prostřednictvím textových zpráv, takový je život v 21. století. Takže se může ukázat jako velmi užitečné položení související otázky: „Existují nějaká kreativní řešení pro situace, kdy si myslíme, že potřebuje telefon?“ 

2. Je vaše dítě dostatečně zralé na to, aby to zvládlo?

Než svému teenagerovi klíčky od auta, ujistíte se, že je na to připraven. Nejprve je nutné absolvovat školení řidičů, získat řidičský průkaz a prokázat, že je zodpovědným řidičem. U chytrého telefonu tomu není jinak. Je drahý, hodně toho umí a může být neuvěřitelně destruktivní.

Rozhodnutí, která učiníte v mladším věku dítěte, ho nevyhnutelně ovlivní i později. Jako příklad mohu uvést mnohé rodiče, kteří se potýkají s herní závislostí u svých dospívajících dětí. Když otevřete dveře technologiím, může to vést až k nebezpečným, nezamýšleným důsledkům. Položte si tedy otázku: Je mé dítě dostatečně zralé na to, aby odvrátilo zrak od špatných obrázků a zpráv, které se objevují na jeho obrazovce (a to i s nasazenými filtry a blokátory)? Má dostatek disciplíny, aby si udělalo úkoly do školy dříve, než vezme do ruky své zařízení? Vy své dítě znáte lépe než kdokoli jiný. Upřímně a střízlivě ho zhodnoťte. Má dostatečnou zralost pro rozumnou obsluhu chytrého telefonu?

SOUVISEJÍCÍ – Ježíš má AIDS

3. Jste připraveni vést rozhovory předem?

Udržet si schopnost dobře komunikovat s dítětem je velmi důležitá. A pokud jde o telefon, dítě bude přirozeně vidět výhody, nikoli nebezpečí. Vaším úkolem jako rodiče je jasně vyjádřit, jaké jsou vaše rodinné hodnoty. Sdělte mu, kdy si myslíte, že bude na smartphone zralé a připravené. Nastiňte obavy, které máte. I v tomto bláznivém a hektickém životě se snažte najít si čas na komunikaci. Čím více budete s dětmi mluvit, tím lépe, zejména v tomto nesmírně formativním období jejich života.

Takové rozhovory vyžadují cílevědomost a čas, ale mohou být velkým požehnáním. Jak říká Písmo: „Slyš, synu můj, poučení svého otce a neopouštěj učení své matky, neboť jsou půvabným věncem pro tvou hlavu a náhrdelníkem pro tvou šíji“ (Př 1,8-9). Diskuse o chytrých telefonech poskytují příležitost k diskusi o zásadních tématech, jako je hřích, pokušení, sebeovládání a modlářství. Nepromarněte tyto příležitosti.

4. Jste vy sami vzorem správných technologických návyků?

Nestáváme se pokušení, o které se obáváme u svých dětí? Jeden můj kamarád vtipkuje o tom, jak mu jeho otec říkával: „Dělej, co říkám, ne to, co dělám.“ Hluboká pravda. Nám rodičům může tento dvojí metr po určitou dobu procházet, ale nakonec nás dožene a vymstí se nám. Mnozí z nás by jistě přiznali, že na svých vlastních chytrých telefonech tráví příliš mnoho času. A naše děti to vidí a všímají si toho.

Apoštol Pavel nařídil Timoteovi, aby „dával věřícím příklad v řeči, v chování, v lásce, ve víře, v čistotě“ (1 Tim 4,12). Stejně tak je pro křesťanské rodiče zásadní, abychom svým dětem dávali zbožný příklad. Když budeme s technologiemi moudře hospodařit, může to být velkým přínosem pro to, aby tak činily i naše děti.

Chytrý telefon může vašemu dítěti jistě pomoci růst v milosti a poznání Krista, ale může také otevřít dveře hříchu, pokušení a ochromujícím návykům. Vlastnit chytrý telefon je výsada, nikoli potřeba. Nebojte se požádat o radu a poradit se s ostatními rodiči, kteří již touto cestou prošli. I když je toto téma ožehavé, přistupujme k němu opatrně a s rozvahou a hledejme moudrost shůry (Jakub 1,5).

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Přeložil David Floryk Datum: 29. června 2023 Foto: Pixabay – ilustrační

Tags: ,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář