Existoval Boží syn před narozením v Betlémě?

Vánoce jsou podle většiny Američanů oslavou skutečné události. Jen neočekávejte, že budou přesně vědět, proč se Ježíš narodil a přišel na zem.

Nová studie od společnosti Lifeway Research ukázala, že téměř 3 ze 4 Američanů věří, že Ježíš se narodil v Betlémě před více než 2000 lety. Ještě více lidí říká, že Ježíš je syn Boha Otce, ale méně než polovina věří, že existoval před svým narozením.

„Většina Američanů považuje Ježíšovo narození za historický fakt,“ řekl podle Christianity Today k výsledkům průzkumu prezident společnosti Lifeway Research Scott McConnell. „Může být snadné hodnotit Ježíše jako kteroukoli jinou historickou postavu – přemýšlet o tom, kdy žil a co dělal. Bible však také popisuje Ježíše tak, že člověk musí zhodnotit, kdo podle něj byl. Většina Američanů věří, že jeho původ pochází od Boha Otce, ale o polovinu méně věří, že existoval před svým narozením.“

SOUVISEJÍCÍDuchovní pociťují tlak kázat na citlivá témata, hlavně o homosexualitě

Podle předchozí studie od Life way Research více než 9 z 10 Američanů (91 %) slaví Vánoce. Pro většinu z nich jsou Vánoce historickou událostí. S tímto tvrzením souhlasilo více než 7 z 10 (72 %) respondentů. 

Většina Američanů (80 %) souhlasí, že Ježíš Kristus je Syn Boha Otce, zatímco 10 % nesouhlasí a 10 % si není jistých.

Průměrný obyvatel Spojených států si není tak jistý o existenci Božího syna před narozením. Přibližně 2 z 5 (41 %) tvrdí, že Boží syn existoval předtím, než se Ježíš narodil v Betlémě. Téměř 1 ze 3 Američanů (32 %) nesouhlasí a 28 procent tvrdí, že si nejsou jisti.

„Studie State of Theology z roku 2020 ukázala, že 72 procent Američanů věří, že existuje jeden pravý Bůh ve třech osobách: Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch svatý,“ řekl McConnell. „Proroctví, jako jsou ta v Izajášovi 9, poukazují, že Mesiáš bude podivuhodný rádce, mocný Bůh, věčný otec a princ pokoje. I když tyto tituly odrážejí Trojici, někteří Američané nespojují Ježíše narozeného v Betlémě s Mesiášem, který již existoval jako Bůh a nyní přichází v těle.“

Mezi křesťany ti, kteří navštěvují sbor čtyřikrát měsíčně nebo více, s největší pravděpodobností věří každému výroku o Ježíši a jeho narození: 98 procent věří, že je Syn Boha Otce, 95 procent tvrdí, že se před 2000 lety narodil v Betlémě a 63 procent souhlasí, že Syn Boží existoval před narozením Ježíše.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Proč se Ježíš narodil? 

Polovina respondentů (51 %) říká, že Bible zaznamenává Ježíše, jak řekl, že přišel dát svůj život za mnohé (Marek 10,45). Přibližně 3 z 10 Američanů (31 %) správně říkají, že Ježíš přišel dát život, aby věřící měli život v hojnosti (Jan 10,10) a svědčí o pravdě (Jan 18,37).Mnohem méně (9 %) věří, že Bible zaznamenává, že Ježíš řekl, že přišel, aby přinesl rozdělení spíše než mír, přestože to tvrdil v Lukáši 12,51. Dohromady pouze 3 procenta Američanů poznala všechny čtyři možnosti v seznamu, které odpovídají biblickým citátům.

„Navzdory rozšířené víře, že Ježíš skutečně přišel na zem jako dítě, je mnohem méně obeznámeno s tím, proč Ježíš řekl, že přišel,“ uvedl McConnell. „V každém případě většina Američanů věří, že Ježíš přišel dál svůj život za mnohé, co reflektuje slova anděla Josefovi v Matoušovi 1,21.“

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 1. ledna 2021 Foto: Wikimedia Commons – ilustrační

Tags: ,,,,

2 Komentáře

  1. Eva Hájková

    Je to přece uvedeno v Janově evangeliu:
    „Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám, dříve než se Abraham narodil, já jsem.“ (Jan 8, 58)

    Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář