Heidi Baker: I přes obrovské utrpení, vidíme hlad po Boží lásce

Mosambik se v posledních měsících stal místem útoků džihádistických skupin, které přinutily stovky tisíc lidí opustit své domovy. Křesťanské organizace Iris Global působí na tomto africkém ostrově už desítky let a nabízí duchovní a praktickou pomoc. Spoluzakladatelka Heidi Baker v rozhovoru pro Křesťan dnes přiblížila současnou nelehkou situaci, které její tým musí čelit.

Jak koronavirus ovlivnil vaši práci?

Když pandemie vypukla, všechny naše sbory, základní a střední školy zůstaly zavřené. Povoleno bylo pouze setkání pro 10 lidí, ale vnímali jsme, že Bůh dělá úžasné věci a naše sbory rostou a přidává nové učedníky.  Stovky menších skupin se setkávají venku a sdílejí společně lásku Kristovu a Boží slovo. Nikdy jsme neviděli takový růst, jako v poslední době. Čelíme různým výzvám, ale Bůh nadpřirozeným způsobem jedná v našem středu.  

SouvisejícíMosambiku hrozí vážná humanitární krize, stovky tisíc lidí opustily své domovy

Média informovala o rostoucím extrémismu a o humanitární krizi. Jakým způsobem se podílíte na pomoci uprchlíkům?

Naše organizace Iris Global je na severu Mosambiku, kde žiju a pracuji společně s našim týmem čítajícím 400 pracovníků na plný úvazek a 50 z nás chodí ven a nabízí duchovní a fyzickou potravu 27 tisícům lidem každý den. To všechno je možné díky pomoci našich partnerů. Vidíme, jak se stovky a stovky lidí obracejí ke Kristu. Povzbuzujeme také členy stovky našich lokálních sborů, které byly napadeny a zapáleny. Jsme svědky obrovské tragédie, ke které tady dochází, ale přesto všechno jsme schopni vnímat práci Boží.   

Ohrožuje vlna extrémismu i vás osobně?

Přirozeně, ale cítíme, že jsme povoláni k tomu, abychom sloužili lidem v severním Mosambiku a pokud bychom měli zemřít, tak jdeme přímo do rukou Ježíšových. On je naší naději na věčnost a je pro nás nesmírná čest tady sloužit místním lidem.  

Jaký je váš recept na pokoj a povzbuzení od Boha v této době, kdy tak mnoho lidí čelí strachu?

Boží pokoj přichází přes uctívání, chvály a z Písma. Naši víra je v tom, že Bůh má všechno pod kontrolou. On kraluje nad potopami, nad bouří, válkami a nad všemi okolnostmi. V dobách těžkostí můžeme přiblížit k Ježíši a naslouchat jeho hlasu. Epištola Efezským je pro nás úžasným zdrojem povzbuzení a jsme přesvědčeni o tom, že jsme byli povoláni pro dobu, jako je tato.   Věříme, že Bůh nám dá moudrost, jak správně reagovat na poslední události. V současné době je kvůli konfliktům kolem 600 tisíc lidí mimo své domovy, to je obrovské číslo. Ale jak jsem už dříve řekla, ještě nikdy v historii jsme během naší služby neviděli tak veliký hlad po Bohu, jako je tomu v těchto dnech.

SouvisejícíExtrémisté zabili v Mosambiku nejméně 50 lidí, křesťanská charita zasílá pomoc

Jaké máte plány na tento rok? 

Jak nám to jen naše kapacity umožní, tak chceme budovat provizorní ubytování pro utečence a sdílet s nimi Kristovu lásku. Jak jsem už zmínila, tak denně dáváme stravu více než 27 tisícům lidí, ale věříme, že můžeme udělat ještě více. Náš cíl je pomáhat sto tisícům lidí denně, jak po fyzické tak po duchovní stránce. Věříme, že Bůh má pro nás připravené ještě mnohé zázraky a pomůže nám rozšířit naši službu a uvidíme stovky tisíc lidí přicházet k Pánu. Toužíme naplnit Kristovo poslání milovat Boha celým naším srdcem a milovat své bližní jako samy sebe.

Autor: Michal Nosál Datum: 13. dubna 2021 Foto: Wikipedie – Heidi Baker

Tags: ,,,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář