Izrael slaví Sukot – Svátky stánků

Svátek stánků začíná při západu slunce v pondělí večer.

Sukot – známý také jako Svátek stánků – je třetím ze tří biblických svátků v židovském kalendáři, které doplňují podzimní svátky. Sukot je radostnou událostí, která následuje po slavnostních dnech rozjímání a pokání předcházejících svátku Jom kipur. Vyznačuje se oslavou nového života, zpěvem, tancem a zejména týdnem slavnostních jídel a setkání v rodinné suce.

Svátek připomíná těžký úděl Izraelitů – 40 let putování jako kočovníků na poušti – a stavbu suky, která má symbolizovat dočasné přístřeší, jež si první Židé museli stavět.

V Izraeli budou školy od zítřka – v den svátku Erev Sukot, který začíná v pondělí večer při západu slunce – uzavřeny a zůstanou zavřené až do osmého dne. První a osmý den se slaví jako běžný šabat odpočinku, bez práce.

V židovských komunitách po celé zemi je slyšet zvuk kladiva, když rodiny staví a zdobí svou „chýši“ – neboli svatostánek – venku na svém pozemku. Ti, kdo svátek dodržují, obývají suku po celou dobu sedmidenního svátku podle Dt 16,13-18.

Vzhledem k tomu, že většina Izraelců žije v bytových komplexech, mnozí si postaví suku na svých balkonech, pokud to prostor dovolí, jinak mohou stavět na veřejných prostranstvích vedle svých budov, a vytvořit tak společnou suku pro veřejnost. V některých čtvrtích se suka postaví v místní košer restauraci nebo v synagogách, aby všichni obyvatelé měli možnost jíst jídlo pod příkrovem svatostánku.

 Celý článek je k dispozici na stránce Israel.cz

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář