Jak by se křesťané měli stavět k chození v dnešní kultuře?

Někdy mezi rokem 1998, kdy jsem se oženil, a současností se odehrálo spoustu zvláštních věcí. A nějakým způsobem se chození, tedy usilování o manželství, stalo velice obtížným. Bývalo to velmi jednoduché. Dva lidé projevili zájem jeden o druhého, poté jste stali přáteli, v určitém bodě jste položili onu nepříjemnou otázku, šli jste spolu na rande, načež jste si uvědomili, že je nutné vyjasnit si, jak to mezi vámi skutečně je, zda spolu nyní chodíte a podobně. Tak se to odehrávalo.

Kdesi v této době, a pravděpodobně Joshua Harris se svou knihou S nikým nechodím a nejsem cvok má s tím co do činění, se chození velmi zkomplikovalo. A poté povstalo patriarchální hnutí s myšlenkou dvoření (courtship, pozn. překl.), které je správným způsobem. Načež jste začali slýchat lidi hovořit o zvláštním hybridu chození a dvoření, což celou záležitost ještě více zkomplikovalo.

Upřímně řečeno si nemyslím, že vše musí být tak složité. Domnívám se, že muž a dívka, kteří jsou svobodní, mohou projevit zájem jeden o druhého, začít spolu dělat běžné věci, a nakonec zkrátka mít onu konverzaci. Chodíme spolu? Mám tě opravdu rád/a. Můžeme postoupit dál? Celá záležitost je tedy daleko složitější, než je nutné. Čili jsem přesvědčen, že jako křesťané bychom to měli rozlomit a učinit to znovu jednoduchým. Dopřejme lidem svobodu, aby poznali jeden druhého v běžných situacích a poté přejít ke vztahu chození a odtud do manželství.

Jak křesťanský pár může udržet čistotu během chození?

Myslím, že potřebujete pochopit, že Satanovou velikou touhou je, aby měl pár tolik předmanželského sexu, jak je jen možné, a minimum sexu v rámci manželství. To je jeho touhou. Touží, aby páry vnášely do manželství všemožná předchozí selhání, aby se dopustily spoustu politováníhodných chyb. Spojte všechny druhy selhání a poté s nimi nakládejte v manželství – mnohé páry dosvědčí, jak nyní litují hříchů, kterých se dopustily před vstupem do manželství, protože nesou následky. Bůh nás nenechá jen tak hřešit bez povšimnutí. Často vnášíme tyto následky do manželství a domnívám se, že často jsou to následky hříšných činů, kterých jsme se dopustili ve fázi chození.

Vyvstává otázka, jak se můžeme vyhnout sexuálnímu hříchu a zůstat čistými. Věřím, že úlohu hraje několik faktorů. Zaprvé, najděte biblický základ čistoty. A mnoho lidí nalezlo v různých pasážích. Pomoci může 1. list Timoteovi, kde vidíme Pavlovy pokyny: „starším ženám domlouvej jako matkám, mladším ve vší čistotě jako sestrám“. To nám poskytuje jasnou instrukci – jestliže není tvou manželkou, je buď tvou sestrou nebo matkou. Tedy až v okamžiku, kdy jste ženatí, kdy se stane vaší manželkou, můžete s ní jednat jako se svou manželkou, což pochopitelně zahrnuje i pohlavní život. Do té doby s ní musíte jednat jako se svou matkou nebo se svou sestrou. Evidentně byste se nedopustili jakékoli sexuální aktivity vůči své matce či sestře. Zacházeli byste s nimi ve vší čistotě. Použijte tento základ, najděte další pasáže v Písmu, jež vás konfrontují. A nemyslete si, že budete jediným párem nebo člověkem, který v této věci nebude bojovat. Je to dobrou touhou od Boha, že sexuální touha roste během vašeho vztahu a vede k manželství. Ve skutečnosti je znepokojující, jestliže ve vztahu není žádná touha než v opačném případě. Takže tato touha by měla růst, ale měla by být držena pod kontrolou do doby, než ji může být dán průchod v rámci manželského vztahu.

Církev je velmi přínosná v apelu na druhé lidi. Můžete nám klást složité otázky? To je ta nejlepší věc, kterou můžete udělat. Najděte starší manželský pár, poskytněte jim naprostou volnost při kladení náročných otázek a poté se oba z dvojice zavažte k upřímným odpovědím. Pokud víte o manželském páru, který milujete a kterého si vážíte, nechte, aby k vám přicházel a ptal se vás. Jak se vám vede? Zvládáte to? Nemáte spolu něco? Tyto strohé otázky budou nesmírně užitečné. Můžete je poprosit o pomoc nebo o modlitbu.

Ale mnoho z křesťanského života stojí na jednom principu – toužit po svatosti více než po hříchu. Modlete se tedy, aby vám Bůh dal hlubokou touhu po svatosti a odňal touhu hřešit.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Rádi byste nám pomohli pokračovat v této misi a měli tak možnost se na ní spolu s námi. 

 

Překlad: Tomáš Zálešák Autor: Tim Challies  Zdroj: Challies.com

Tags: ,,

1 Komentář

  1. Díky autorovi za argument z 1. Timoteovi. Předkládané názory jsme zastával vždy, ale neuměl je vyargumentovat. Potíž byla v tom, že nevíme, co všechno kryl řecký termín porneia, překládaný jako „smilstvo“. Pokyny Timoteovi ukazují, že záležitosti čistoty a nečistoty byly nahlíženy stejně, jako se na ně dívají konzervativní a evangelikální křesťané dnes.

    Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář