Procházej: sex

...a taky být super nemusí. Ale o tom se mezi námi křesťany až tak nemluví. V oblasti sexu povídáme a píšeme především v souvislosti…

Posluchačka podcastů Ask pastor John se obrátila na teologa a zakladatele portálu DesiringGod s velmi specifickou otázkou. Ocenila to, že americký pastor se…

Kedy sa z chlapca stane muž? Nedávno mi položili túto otázku, a z nej vyvstáva niekoľko najdôležitejších problémov, ktorým dnes čelia kresťania. Hoci sa…