Když se vám nechce do intimity s manželským partnerem

Když se můj předsvatební večírek s nadílkou chýlil ke konci, vzala si mne jedna žena stranou a zašeptala mi: „Jen maličkou radu: když začnete ve vztahu s manželem cítit podrážděnost, může to být proto, že jste spolu nějakou dobu nespali.“ Nemohla jsem tomu uvěřit, že mi dokáže dávat tak zničeho nic nevyžádané intimní rady: nebyly jsme přece blízké přítelkyně. Také jsem si ale pomyslela, že to nemá v hlavě v pořádku. Bylo přece vyloučeno, že bychom s manželem dokázali být víc než den beze styku.

Jako mnoho křesťanských dívek vychovaných v devadesátých letech kampaněmi „Pravá láska počká“ jsem horlivě dbala, abych až do svatební noci zůstala pannou. Též jsem ale byla přesvědčena, že intimita bude každodenní – a příjemnou – součástí manželského života. Když si tolik lidí dokázalo vypěstovat pohlavní život jako zážitek, na který stojí za to počkat, musí to být něco úžasného…

Měla i neměla jsem pravdu. Manželský styk je nádherný. Je ale také mnohem složitější, než jsem si kdy představovala.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Proč je to tak složité, když Bůh říká, že pohlavní styk je dobrý?

Jako mladou novomanželku mne styk netěšil vždy tak, jak jsem si původně představovala. Manžel byl laskavý a přistupoval ke mně s láskou, avšak na počátku našeho manželství často docházelo k napětí kvůli různé úrovni našich pohlavních tužeb a vychutnávání.

SOUVISEJÍCÍKathy Kellerová k manželství mezi věřícím a nevěřícím

Manželský styk je nádherný. Je ale také mnohem složitější, než jsem si kdy představovala.

Pak jsme během čtyř let měli čtyři mimina a má touha po styku drasticky vymizela. Mé tělo se změnilo. Čas byl omezený. Ovládala mne vyčerpanost. A na styk jsem často myslela ze všeho nejméně.

Byla jsem z těch změn frustrovaná, smutná a měla všeho po krk. Obrátila jsem se k Božímu slovu a hledala tam vše, co se dalo o sexu najít. Nebyla jsem už ta červenající se třináctiletá dívka, ani nedočkavá budoucí nevěsta. Nyní jsem k Písmu přistoupila s modlitbou: „Bože, když je to ve tvém slově, musí to být k mému dobru. Prosím, pomoz mi se učit a změň mne.“

Mé zkoumání mne přivedlo k novému pohledu na Boží plán pro pohlavní intimitu a na důležitost jejího místa v mém manželství. Manželský styk je dobrým a krásným darem od Boha (Gn 2.24-25) – a to nejen kvůli plození dětí. Má mít v našem manželství své místo, naším úkolem je si ho vážit a chránit jej (Žd 13,4). Pohlavní intimitu v manželství naplněném láskou líčí Bible jako radostnou a hodnou oslavy (Pís 1,2-4). A pohlavní spojení manžela s manželkou nás – poněkud tajemně – vyučuje o našem sjednocení s Kristem a přispívá k naší radosti v něm (Ef 5,28-32). Pohlavní soužití je dar, jehož si máme vážit a hledět – a nalézat v něm radost.

SOUVISEJÍCÍManželství: Co se spory, které se nedaří překonat?

Avšak i sexuální intimitu – stejně jako každý jiný dobrý životní dar – pokazil hřích (Gn 3,16-19). Překážky, které brání citovému sjednocení a vzájemnému naplnění, může způsobovat dřívější pohlavní hřích či příběh pohlavního zneužívání. Od zájmu o styk a od potěšení z něj nás mohou odrazovat zdravotní příčiny, stres, stárnutí, každodenní střety a podrážděnost. Styk může vyvolávat i tělesnou bolest. A pokud soulož nepřináší vytoužený nový život, může v nás přítomnost (či hrozba) tohoto styku v manželství vyvolávat stále větší odpor.

Jelikož ale Bůh může vnést uzdravení a vykoupení do jiných oblastí manželství, může vykoupit i jeho pohlavní stránku – a moc jeho vzkříšení nám přinese nový život (Ef 1,7.19-20). Moc vzkříšení má účinek na každou stránku života, i na tu pohlavní. Uvědomila jsem si, že pomocí Kristovy moci ve mně mohu bojovat proti všem pokusům zničit v mém manželství toto tělesné spojení.

Bůh může pohlavní život v manželství vykoupit

Časem jsem nalezla v manželském styku potěšení. Pomohlo mi trojí:

Modlete se za pohlavní intimitu

Připouštím, že poznamenat si takovou prosbu do svého modlitebního deníku může vypadat divně. Jelikož nás ale Bůh povolává k tomu, abychom pohlavní intimitu v manželství upřednostnili (1 K 7,2-5), měla by hrát modlitba v tomto zápase neoddělitelnou roli. Zde je pár modliteb, které už léta praktikuji:

Modlete se za touhu. Pokud se mezi nás a našeho chotě vetřela únava či podrážděnost, pak pro nás styk nebývá vždy velkou prioritou. Jsme raději, když se nás manžel nedotkne. Někdy se nedostatek manželovy touhy může setkat s naším, takže zájem o styk ztratíme oba. Začnu-li Pána pravidelně prosit, aby mou touhu po styku posílil, Pán mou prosbu vyslyší. A když se má touha vytrácí, vracím se k té modlitbě – a zas a zas zakouším změnu.

Modlete se, ať vás nic nerozptyluje. V radostném spojení s manželem by nám nemělo nic zabránit – pláč miminka, vzpomínka na včerejší prudkou výměnu názorů ani nebezpečí, že na dveře naší ložnice zahartusí náš desetiletý harant. Pokud v nás takové eventuality vyvolávají úzkost a brání tomu, abychom se při styku důvěrně oddali jeden druhému, můžeme Boha poprosit, aby je buď sám odstranil, nebo aby nám dal moudrost, jak na případná vyrušení správně reagovat.

Modlete se za potěšení. Dámy, svést svého chotě je oukej! A nechat se jím svést jakbysmet, a neméně i to, že nám to oběma přináší radost (Př 5,18-19). Vzájemná rozkoš napomáhá citovému spojení a buduje důvěru.

O těch pohlavních věcech si povídejte

Takové rozhovory mohou být pro nás vůbec jedny z nejchoulostivějších. Dokonce i ve zdravých manželstvích plných vzájemné oddanosti mívají partneři problém s tím, aby jeden druhému objasnili, čemu kdo z nich dává přednost, co ho frustruje a čeho se bojí. Jenže právě o tom je třeba hovořit.

S manželem k těmto rozmluvám přistupujeme s pokorou a jsme „rychlí k naslouchání“ (Jakub 1,19). Díky tomu dokážeme rozpoznat svou pýchu a sobectví, jakož i to, jak naše jednání působí na sexuální prožitek toho druhého. Někdy dojde i na slzy a rozčarování; tehdy se omlouváme a stále víc si odpouštíme. Nakonec to ale probouzí přání dělat si vzájemně radost.

Spěte spolu

Je trochu nešikovné to přiznat, ale po po šestnácti letech manželství mohu s jistotou říci, že styk je něco nádherného a že se celou tu dobu zdokonaluje. Ale přišla jsem na to jen díky aktivní praxi v tomto směru!

Ve zdravém, bezpečném manželství má pohlavní intimita obnovující účinek a je nezbytná. Posiluje naši vzájemnou oddanost, obnovuje smlouvu, kterou jsme spolu uzavřeli před Bohem, a znovu v nás rozněcuje touhu po obšťastňujících dobrodiních manželství i potěšení, které při nich zakoušíme.

Styk nás nejen tělesně spojuje, ale působí pozitivně i na vzájemnou důvěrnost duchovní i citovou a přispívá k zdravému manželství. Toto důvěrné sepětí dodává manželskému vztahu jedinečnost, a právě proto Bůh přikazuje, aby manželské lože bylo neustále čisté a „neposkvrněné“ (Žd 13,4, Český studijní překlad).

Manželská pohlavní intimita je drahocenný dar – a jsem nesmírně vděčna, že mne kdosi odvedl stranou a povzbudil mne k tomu, abych svému sexuálnímu životu věnovala dostatek pozornosti.

Autor: Lauren Washerová Překlad: Ivana Kultová Zdroj: The Gospel Coalition Datum: 27. února 2023 Foto: Pixabay – ilustrační

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Tags: ,,,

2 Komentáře

  1. Citáty uvedené v článku na podporu autorčiných tvrzení Písmo přetahují za hranici toho, co daný oddíl chce říci, drasticky v Ef 1,7.19-20. Také Žd 13,4 nemluví o vážení si a chránění manželského styku, ale ochraně manželství před nevěrou. Je otázkou, zda v Ef 5,28-32 vyučuje o našem spojení s Kristem pohlavní spojení, nebo spíše vzájemná obětavá láska.

    Odpověď
  2. Pavla Klingerová

    Autorka o tomto tématu mluvi otevřenĕ laskavĕ s respektem a úctou. Vzpomínám si, jak jeden biskup hájil jednoho bratra, že za jeho manželskou nevěru, může jeho manželka, protože upracovaná a uštvaná mu odmítala vyhovĕt, tak jí ještĕ naložili vinu za manželův hřích a k tomu
    použil verše z Bible. Nevím jak to dopadlo, ale tu podivnou obhajobu a odsouzení z úst Božího může si pamatuji i skoro po 30 letech.

    Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář