Co dělat, když teenagerka má sex před svatbou?

Otec patnáctileté dívky se obrátil na pastora Johna Pipera s dotazem, jak by měli jako rodiče postupovat vůči své dceři, která je sexuálně aktivní.

V úvodu americký pastor uvedl, že jen máloco lze srovnat se zármutkem a frustrací, když zjistíte, že vaše vlastní dítě praktikuje něco, co odporuje tomu, jak jste ho vedli. Podle Pipera to může mít negativní důsledky nejen na pozemský život, ale i mít vliv na ten věčný.

Související John Piper radí, jak se chovat na sociálních sítích

Baptistický pastor dal několik návrhů ke zvážení, ale zdůraznil, že každého situace je individuální. Danému posluchači řekl, aby si sám zvolil z těch jeho podnětů, které si myslí, že by v jeho případě pomohly.

Piper by se v obdobné situaci obrátil v modlitbách k Bohu, aby mu dal milost a moudrost pro sebe a manželku, jak v dané situaci postupovat. Od Boha by si vyprošoval také milost k pokání pro dceru. Svou víru by posilňoval biblickými verši se zaslíbeními a nadějí. Jako příklad uvedl Jeremiáš 32,17, Izajáš 41,10 nebo Žalm 103,13.

V rozhovoru se svojí dcerou by se snažil zjistit více o tom vztahu, o jejím chlapci a o jejím vnímání vztahu. Pokud by byl v pozici jejího otce, tak by naplánoval víkendový pobyt, aby mohli strávit společný čas. Své blízké přátele by také poprosil, aby se za ně během pobytu modlili.

Během víkendového pobytu by v rozhovoru se svou dcerou snažil ukázat hloubku své lásky, kterou jako otec vůči ní přechovává.  Snažil by se jí vysvětlit, že nese odpovědnost za to, aby se o ni staral, chránil ji a předal jí vzorce života, které ji povedou k radosti na této zemi a k věčnosti.

Dále by jí řekl, že ten, komu na ní nejvíce záleží není on, její matka nebo přítel, ale je to Kristus, který přišel na tuto zem, aby nám poskytl odpuštění hříchů, zbavil viny a ukázal cestu, jak se chránit před duchovním pádem. „Trpěl a zemřel nejen proto, aby odstranil vinu za náš hřích, ale aby nám zabránil hřešit. A mluvil s velkou láskou a vážností o naší sexualitě.“

Vysvětlil, že jako křesťané se snažíme poddat Kristu jako našemu Spasiteli a žít podle moudrosti, která nám je odhalena v Bibli a citoval pasáž z 1. Korinťanům 6,18–20, kde Pavel věřícím píše o sexuální čistotě.  

Na závěr by jí přiblížil vzácnost Kristovy oběti a vyjádření jeho lásky pro nás vyjevené díky smrti na kříži. „Když Ježíš zemřel, koupil nás – což znamená, že zaplatil výkupné, aby nás osvobodil od ďábla, od hříchu a od zničení. Stálo ho to život. Tolik tě miluje,“ řekl by v rozhovoru své dceři pastor John Piper.  

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 8. března 2021 Foto: CC Search – John Piper

https://www.desiringgod.org/interviews/my-teen-is-sexually-active-what-can-i-do

Tags: ,,,,,,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář