Jak muslimské ženy vnímají Krista

Nikdy nezapomenu, jak jsem seděla naproti kamarádce, která se mi snažila přiblížit, jak se žije muslimským ženám. Zvedla dva prsty a řekla: „Ty tomu nerozumíš. Ženy jsou tady číslo dvě – my jsme číslo dvě!“. Pochopila, že díky svému mládí a naivitě jsem některé věci, které zažívala ona, prostě nechápala. Vnímala můj zmatek, a tak se snažila komunikovat jemněji: „Takhle to tady prostě chodí.“

Naše rodina se přestěhovala do země, kde se 99 procent obyvatel hlásí k islámu. Snažila jsem se naučit nový jazyk, přizpůsobit se jiné kultuře a nějak těm citlivým a půvabným ženám ukázat, že podle Božího záměru rozhodně nejsou číslo dvě. Přesto jsem si uvědomila, že jejich největší potřebou není, abych je já nebo někdo jiný přesvědčoval – ony potřebují poznat Ježíše. Potřebovaly skutečně vidět Mesiáše, který je bezpodmínečně miluje a nabízí jim život v hojnosti, pro který byly stvořeny.

Během následujících deseti let, kdy jsem s těmito ženami procházela životem, jsem zjistila, že touží slyšet čtyři důležité pravdy.

Ježíš ženy vidí a ctí

Když ženy zahalené burkou nebo hidžábem poprvé uslyší příběh krvácející ženy z evangelia, často se s ní okamžitě ztotožní. Byla to žena, která se cítila jakoby byla neviditelná, nečistá a  byla rovněž velmi osamělá. Pak slyší, že ji Ježíš uviděl, natáhl k ní ruku a nazval ji „dcerou“ (Lk 8,43-48).

SOUVISEJÍCÍČínští pastoři vás naučí to, co vás nenaučí ani Jan Kalvín

Kdosi mi jednou řekl, že v zemi, kde jsme žili, 9 z 10 mužů podvádělo své manželky. Tuto statistiku sice nemohu ověřit, ale vím, že nevěra byla poměrně hodně rozšířená. Mnohé z mých kamarádek se cítily osaměle a bez skutečné a upřímné lásky. Proto jsme je seznamovali s příběhem Hagar z knihy Genesis. Jejich srdce se obměkčilo, když si přečetly, že Hagar, osamělá, týraná a vystrašená žena, nikdy nebyla skutečně sama. Bůh Hagar viděl. Ve skutečnosti Bůh poslal anděla, aby předal svá slova plná naděje přímo této osamělé ženě bez manžela.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Muslimské ženy touží po tom, aby je poznal a miloval Bůh, který je vidí a rozumí tomu, co prožívají ve svém nitru. 

Muslimové se učí, že Bůh je transcendentní, ale mnozí se nikdy nedozvědí, že je také osobní a že je blízko každému člověku. Jejich srdce naleznou naději, když se dovědí, že Ježíš ženy nejen vidí, ale pohlíží na ně s důstojností a úctou.

Ježíš nabízí ženám dobrý podíl

V některých částech světa nemají muslimské dívky a ženy ve svých komunitách stejné příležitosti jako chlapci a muži. Jedna z mých nejbližších kamarádek byla vystudovaná inženýrka, přesto musela získat podepsané povolení od manžela nebo otce, aby mohla pracovat v oboru, ve kterém získala titul. Byla z toho znechucená a a cítila se být nedoceněna.

SOUVISEJÍCÍ – Proč jsem opustila sociální sítě – a už se tam nevrátím

V pátek se mnoho mužů v našem městě tísnilo v místní mešitě. Ženy do ní buď nesměly, nebo byly pozvány jen do malé oddělené místnosti mimo hlavní společenství věřících, aby nerušily rituální modlitby mužů. V islámu je pro muslimku dokonce i „ráj“ zaměřen na jejího manžela; je to místo, kde si muslimští muži mohou věčně užívat svých mnoha manželek.

Naproti tomu Ježíšův vztah k ženám není zprostředkován žádným mužem – manželem ani otcem. Muslimským ženám je nabídnut přímý přístup k Pánu, který je zve k osobnímu vztahu s ním. Ježíš řekl roztržité Martě, že její sestra Marie si „vybrala lepší podíl“ (Lk 10,38-42), protože se chtěla posadit a vyslechnout si jeho učení. Každé muslimské ženě Ježíš nabízí totéž. Nejenže je přijata k Ježíšovu učení, ale je jí také nabídnuto společenství se samotným Kristem.

Ježíš dává ženám smysl života

Muslimské ženy touží najít smysl života a smysluplnou práci. Organizace domácnosti se cení, ale život může být těžký pro ty, které se nevdají nebo nemohou mít děti. Touží slyšet, že Bůh má pro jejich život plán a smysl – že byly stvořeny k tomu, aby konaly smysluplnou práci.

SOUVISEJÍCÍ – „Ježíš opustil tuto budovu“: Nárůst sekularismu ve Skotsku a náznaky naděje

Podle Božího záměru a skrze Krista mají ženy nezastupitelnou roli v církvi i ve světě (Ef 2,10). V posledních slovech, která Ježíš adresoval svým učedníkům, je vyzývá, aby činili učedníky všechny národy a učili ostatní dělat totéž. To znamená, že ženy, které následují Krista, hrají důležitou roli v nejdůležitějším díle, které bylo svěřeno Božímu lidu. Jsou pověřeny, aby byly plodné v práci na Boží vinici – i když nemají děti.

Duch svatý zmocňuje ženy, které následují Ježíše, aby šířily evangelium; vybavuje je duchovními dary, aby budovaly církev a sloužily jí (Sk 1,8; 1 K 12). Jako duchovní sestry a duchovní matky používají své dary ke sdílení evangelia, k učení druhých a k pomoci vychovávat mocné zástupy Kristových následovníků. Muslimské ženy byly stvořeny pro důležitou a smysluplnou práci.

Ježíš dává ženám věčnou naději

Bible  učí, že Bůh miluje svět a poslal svého Syna, aby zemřel za všechny lidi – lidi každého pohlaví, věku, etnika a kultury. Kdo věří v Ježíše, bude mít věčný život (Jan 3,16). Ježíš nabízí ženám naději, budoucnost a jejich vlastní věčné dědictví v nebi (1 Pt 1,4).

Ve skutečnosti je Ježíš pro muslimské ženy přitažlivý – často více než pro muslimské muže -, protože jim jedinečným způsobem nabízí čest, hodnotu, důstojnost a naději. Byly stvořeny, aby byly viděny a poznány: aby ho milovaly celým srdcem. Byly stvořeny, aby se od Ježíše učily a poznávaly ho: aby ho milovaly celou svou myslí. Byly stvořeny pro smysluplnou práci: aby ho milovaly ze všech svých sil.

V Kristu ženy získávají svobodu, aby oslavovaly Boha přesně tak, jak je stvořil.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: Cyndi Logsdon Zdroj: The Gospel Coalition Datum: 26. ledna 2023 Foto: Pixabay – ilustrační

Tags: ,,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář