Jaká je naděje pro děti z disfunkčních rodin?

Mnohé faktory ovlivňují vztah křesťanů k Bohu, hlavně pokud se to týká jejich rodiny. V nedávné epizodě se  čtrnáctiletý  posluchač z jihovýchodní Asie obrátil se svým problémem na pastora Johna Pipera. Teenager má obavu přiblížit se k Bohu a má podezření, že tím důvodem je jeho disfunkční rodina. Matka se k němu chovala agresivně a svého otce nikdy neznal.

V úvodu své odpovědi Piper poznamenal, že vina rodičů se nepřenáší na děti a citoval Ezekiele 18,20: „Duše, která hřeší, ta umře; syn nebude pykat za nepravost otců.“ V Kristu stojí podle Pipera před Bohem každý člověk svou vlastní vírou a díky Jeho oběti je přijat a milován.

SouvisejícíProč křesťané věří konspiračním teoriím? Podle Pipera je za tím duchovní nemoc

Navzdory selhání rodičů může věřící být Bohem požehnán a naplnit své poslání na této zemi. Jako příklad uvedl krále ze Starého zákona, jejichž rodiče selhávali a konali, co bylo „nesprávné v očích Hospodinových“, a přesto jejich děti žily velmi zbožným životem.

Zdůraznil, že v Kristu byly zničeny generační kletby a také Kristus je ten, který dává novou naději a připomněl slova apoštola Pavla z Galatským 3,13: „Ale Kristus nás vykoupil z kletby zákona tím, že za nás vzal prokletí na sebe, neboť je psáno: ‚Proklet je každý, kdo visí na dřevě.“

Apeloval na mladého posluchače, aby si uvědomil, že Bůh ho povolal a dal mu v Ježíši novou identitu, aby se stal požehnáním pro svou rodinu a nasměroval ji na novou trajektorii.

To, že má strach přiblížit se k Bohu, je podle Pipera přirozené, protože všichni křesťané k Němu přicházejí s nějakým hříchem, který věřícím brání vnímat Ho pod prizmatem Božího slova.

„Hřích zničil pohled všech lidí na Boha a na sebe. Každý přichází ke Kristu se zkresleným a nesprávným pohledem na Boha,“ konstatoval americký teolog a dodal, že všichni potřebují prožít obnovu svého srdce.  

Proces posvěcení, kterým prochází každý křesťan, je popsán 2. Korintským 3,18: „Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě – to vše mocí Ducha Páně.“

Na závěr své odpovědi Piper upozornil, že i přes Boží přijetí a odpuštění si křesťané nesou bolest a různá zranění ze svého života, která i po obrácení k Bohu zůstávají v srdci člověka. Často si trauma věřící nesou po zbytek života, to však nevylučuje fakt, že budou zároveň vnímat Boží přítomnost a Jeho dobrotu, která je provádí pro zbytek života.   

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 11. května 2021 Foto: CC Search – John Piper

Tags: ,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář