Křesťan dnes

Jakou roli hrají ženy při úspěšné misijní práci? Apoštol Pavel s nimi počítal

Apoštol Pavel se řadí mezi největší apoštoly a misionáře zakládající sbory. Rozhodl se prohlašovat Krista tam, kde zatím nebylo křesťanství rozšířeno. Často šel do velikého rizika, když procházel městy Římské říše.

Při této úspěšné misijní práci nebyl sám. Pavel vždy pracoval v týmech. Jak píše portál Christianity Today, tak k radosti některých a zděšení jiných byly součástí těchto evangelizačních skupin také ženy. 

SOUVISEJÍCÍStudie: Bránit účasti žen ve vedení církve může mít negativní vliv na jejich zdraví

Když psal křesťanům ve Filipech, nařídil jim, aby pomáhali Euodii a Syntyché a Pavel je popisuje, jako ženy, které „vedly zápas za evangelium po mém boku spolu s Klementem a ostatními mými spolupracovníky.“  (Fil. 4,3).

I když Pavel nespecifikuje jejich přesnou roli, tyto ženy s ním pracovaly bok po boku jako rovnocenné spolupracovnice na misijním poli a nejednalo se jen o pomocnou nebo podpůrnou sílu.  

Protože pokračuje debata o roli žen, je podle Christianity Today nutné si klást otázku, proč církve nemá více misijních týmů složených ze žen a mužů. Nebo proč je jejich pole působnosti omezeno pouze na ty práce v církvi, kde to Bible vysloveně nezakazuje a klást si také hluboké otázky, jak si ceníme práce žen, které pracují na misiích.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Celá debata kolem služby žen tak podle CT může zakrývat zásadní pravdu, že bez jejich pomoci je naplnění Velkého poslání (Ev. Matouše 28) nemožné. Nebo jak argumentuje Aimee  Byrdová ve knize No Little Women, naše sestry jsou „nezbytnými spojenci“ v díle, které Bůh dal církvi. Ve skutečnosti jsou Pánova poslední slova v Matoušovi 28,19–20 určena pro celou církev.

Důvod, proč některé sbory v misijním úsilí selhávají, může pramenit z toho, že dostatečně nevyužívají polovinu Kristova těla. Právě kvůli různým sexuálním skandálům je o to naléhavější volání po aktivnějším zapojení věřících žen do církevních struktur.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 24. června 2021 Foto: Pixabay – ilustrační

https://www.christianitytoday.com/ct/2021/june-web-only/women-of-color-church-planting-crete-collective-diversity.html?utm_source=twitter&utm_medium=post&utm_campaign=article
Exit mobile version