Ježíš se měl podle slov misionáře zjevit muslimovi a diktovat mu celé Janovo evangelium

Misijní pracovník na Středním východě sdílel svědectví o zázracích, kterými se evangelium šíří v oblasti, kde jsou křesťané terčem pronásledování. Podle jeho slov se měl Ježíš zjevovat po mnoha týdnů muslimskému muži každou noc a předávat mu celé Janovo evangelium.

V rámci akce s názvem „Něco se musí změnit“, která se konala minulou středu ve sboru McLean Bible Church, vedl pastor David Platt rozhovor s misionářem identifikovaným pouze křestním jménem Yazim.

„Žije a pracuje v části Středního východu, kde nejenže je nezákonné sdílet evangelium, ale může ho to stát i život,“ řekl Platt.

Yazim přes online spojení začal slovy: „Bůh dnes pracuje na Středním východě přes sny, vize a osobní navštívení.“

Podělil se o příběh muže, který žil asi 50 kilometrů mimo nejmenované město na Středním východě, které je známé pro velké užívání opia.

„Tento muž nám, když jsme ho navštívili, řekl: ‚Muž v bílém rouchu každou noc zaklepal na mé dveře. Nemohl jsem se na něj podívat, protože jeho tvář byla tak jasná,‘“ vzpomínal Yazim. „Když vstoupil dovnitř, požádal mě, abych napsal, co řekl.“ Tak jsem to psal a pak jsem usnul. Příští noc přijel znovu a takto se to dělo celý měsíc.“

Yazim se muže zeptal: „Co jste napsal? Mohu vidět váš zápisník?“ Muž ukázal Yazimovi svůj zápisník. V něm bylo napsáno: „Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh,“ byla to slova totožná s pasáží Nového zákona z Janova evangelia.

 

„Měl tam zapsané doslovně celé Jonovo evangelium,“ prozradil Yazim. „Ježíš ho navštěvoval každou noc, dokud nedokončil knihu.“ Úžasná věc je, že se nás ten muž zeptal: „Kdo byl ten muž, který mě navštívil?“

Přes tuto zkušenost se Yazim naučil důležitou lekci, že Bůh udělá svou část, ale stále potřebuje lidi, kteří půjdou a budou zvěstovat evangelium.

Platt odhalil, že Yazimův vlastní příběh je zázračný: Jeho manželka byla oddaná muslimka, která se v zoufalém rozpoložení z požadavků islámu rozhodla si vzít vlastní život. Právě v tu noc však poprvé slyšela evangelium a zasvětila svůj život Ježíši.

Po této události se ona i její manžel rozhodli zůstat ve své rodné zemi a zasvětit svůj život sdílení evangelia navzdory všem rizikům.

„Zaměřujeme se na učedníky, kteří budou schopni dělat další učedníky, kteří pak zakládají nové sbory,“ řekl Yazim. „Věříme, že to, co nám Bůh přikázal, je poslání z Matouše 28. Věříme, že pokud budeme dělat učedníky, sbory porostou,“ řekl Yazim s přesvědčením o velkém poslání dané církvi v poslední kapitole Matušova evangelia.

Příběhy o Ježíši, který se objevuje ve vizích muslimům, nejsou neobvyklé. Podle časopisu Mission Frontiers zažilo 25 ze 600 muslimských konvertitů sen, který je vedl k odevzdání života Kristu.

-mn-  Datum: 23. října 2019  Foto: YouTube –  David Platt

Tags: ,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář