John Wimber a vznik charismatického hnutí Vinice

John Wimber patřil mezi nejvýraznější osobnosti globálního evangelikalismu. Hnutí Vinice překročilo hranice Spojených států a ovlivnilo křesťanská společenství v mnohých zemích světa.  

V těchto dnech vyšla překvapivá zpráva, že sbor Vinice v kalifornském Anaheimu, který John Wimber založil a který byl vnímán jako jeden ze základních pilířů tohoto charismatického hnutí, se rozhodl opustit domovskou denominaci. 

Wimber v roce 1970 vystudoval Azusa Pacific University a po dobu pěti let byl pastorem sboru v Yorba Linda. V roce 1974 začal Wimber bořit tradiční evangelikální formy, když se stal ředitelem studijního oboru růstu církve ve Fuller Evangelistic Association. Později vyučoval kontroverzní a hojně navštěvovaný předmět „Znamení, zázraky a církevní růst“ na Fuller Theological Seminary. V roce 1978 se stal na plný úvazek pastorem sboru Vineyard Christian Fellowship.

SOUVISEJÍCÍVlajková loď hnutí Vinice opouští domovskou denominaci 

Z této jedné kongregace se hnutí Vinice v devadesátých letech rozrostlo na téměř 500 sborů po celých Spojených státech a dalších 250 v po celém světě. 

Dnes tisíce tradičních evangelikálních církví každou neděli zpívají písně vytvořené hnutím Vinice a účinný marketing John Wimbera nabídl mnoha protestantským denominacím a jednotlivcům přijatelný způsob charismatické spirituality. 

Cesta Johna Wimbera k Bohu a vznik hnutí Vinice  

Hrozící rozpad manželství v roce 1962 přinutil Wimbera hledat odpovědi v křesťanství. V té době se živil jako začínající hudebník a později se stal členem populární hudební skupiny The Righteous Brothers.

John a jeho manželka Carol se brzy znovu vzali v katolickém kostele – Carol byla vychována jako katolička a katolíci, se kterými se začali stýkat, neuznali jejich původní manželství uzavřené v baptistické církvi. 

Žili v Yorba Linda v Kalifornii, což bylo v té době malé město obklopené pomerančovými háji. V populaci, které v té době čítala pouhých 5 000 lidí, byly tři kostely: baptistický, katolický a kvakerský. Po krátké periodě v katolickém společenství v roce 1963 zamířili ke kvakerům.

SOUVISEJÍCÍ – Christy Wimberová: Bůh nám uzdravení na zemi neslibuje

John si zamiloval tamní biblická studia, které ho vedla k hledání odpovědí na spoustu otázek. Během této doby John a Carol neustále zkoumali Bibli s pomocí svého dobrého přítele ‚Gunnera‘, místního svářeče v Yorba Linda.  Když Gunner začal vnímat, že nastal ten správný čas, aby prohloubili svou víru „představil jim Ježíše“.

Carol Wimberová později k této události napsala: „Bylo to přímo tam, klečela jsem na podlaze a vzlykala. Na tom místě se John rozhodl, jak stráví zbytek svého života – jako blázen pro Krista,“ uvádí se v biografii o životě Johna Wimbera na stránce Vinice. 

V roce 1963 „začal Bůh mluvit“ s Johnem o jeho úspěšně rozvíjející kariéře uznávaného muzikanta. Po přečtení podobenství o nalezení vzácné perly se John Wimber vzdává úspěšně se rozbíhající hudební kariéry a nastupuje do pracovní pozice za řádově menší mzdu.  

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

V prvním desetiletí svého duchovního života přivedl Wimber ke Kristu stovky lidí. V roce 1970 vedl 11 biblických studií, které navštěvovalo kolem 500 lidí.

John Mumford, národní ředitel Vinice ve Spojeném království a Irsku, o Johnu Wimberovi řekl: „To, co jste viděli na Johnovi na veřejnosti, bylo přesně to, co byste poznali také v soukromí. Neexistoval pro něj žádný život za oponou. Jakmile sešel z pódia, nedošlo k žádné náhlé změně, ať už se modlil za lidi, připojil se k neformálnímu rozhovoru nebo při večeři. To, co jste viděli, bylo skutečně to, co jste dostali,“ okomentoval životní praxi Johna Wimbera. 

V roce 1970 byl John Wimber požádán, aby se připojil k placeným zaměstnancům v kvakerském sboru v Yorba Linda, kde byl členem poslední čtyři roky. V roce 1974 se Wimber zapsal do kurzu vedeném Peterem Wagnerem na Fuller Theological Seminary. Tím se mu otevřely dveře do širšího církevního společenství. Začal se zapojovat do služby v mnoha různých denominacích a držel se zásady „můj bratr nikdy není můj nepřítel“. 

SOUVISEJÍCÍKřesťané slaví Letnice – může být propast mezi charizmatiky a necharizmatiky překonána?

V roce 1975 Wimber přijal pozici na škole a rezignoval na svou službu ve kvakerském společenství v Yorba Linda. Během tohoto období začal Wimber hodně cestoval a zažil křesťanskou praxi v mnoha různých hnutích a denominacích. Duch svatý začal v této době stále více vystupoval do popředí jeho služby. 

Po jednom setkání John, zatímco vzlykal, zavolal své ženě Carol a řekl: „Pokud mě Bůh ještě někdy postaví do role pastora církve, modlím se, abychom se věnovali chudým“. To mělo zásadní vliv na hnutí Vinice a její filozofii týkající se služby lidem na okraji společnosti.

Navzdory klíčovým momentům, jako byl tento, Wimber často říkal, jak se během této doby cítil duchovně vyprahlý. Ale Bůh k němu stále mluvil během několika příležitostí v rámci přípravy na další fázi jeho služby. Při jedné příležitosti měl Bůh jasně k němu promluvil těmito slovy: ‚Viděl jsem tvou službu, teď ti ukážu tu svou.‘ Později v roce 1976 dostal John slovo od cizí ženy, která k němu přistoupila v slzách a řekla: „Bůh chce vědět, zda ‚použiješ svou autoritu, nebo ne?’“

Jeho manželka Carol byla zapojena do malé skupiny se svými přáteli z kvakerské církve. Když zaměřili svou pozornost na Ducha svatého a začali vnímat jeho přítomnost, Bůh začal jednat prostřednictvím různých znamení a zázraků. Kvakeři vyslali jednoho ze svých lídrů, aby to prošetřil a skupinu zrušil; po návštěvě se vrátil ke starším se slovy: ‚Nemohu to udělat [zrušit tu skupinu]. Jedná mezi nimi Pán.‘

Věci došly do bodu, kdy před starší sboru musel předstoupit John Wimber a řekl, „že věří, že se jedná o ‚skutečné vylití Ducha svatého… pokud je toto Bůh – a já věřím, že je – necháme ho dělat, co s námi chce dělat“.

Protože tyto zkušenosti byly v rozporu se směrem, kterým se tato kvakerská církev v té době ubírala, byli John a Carol s požehnáním kvakerů povzbuzeni k rezignaci na své členství a spolu s asi šedesáti dalšími členy se spojili s Donem McClurem a v květnu 1977 vytvořili společenství nazvané Yorba Linda Calvary Chapel.

V té době se John a Carol díky duchovním cvičením v Calvary Chapel stali přáteli s Kennem a Joanie Gulliksonovými. Kenn a Joanie se často stěhovali a založili několik sborů, ale vrátili se do Los Angeles a založili sbor, který na základě Izajáše 27,2-3 pojmenovali Vinice.

Vedle zakládání nových sborů Vinice došlo k pozoruhodnému vylití Ducha svatého. Carol Wimberová píše ve své knize ‚The Way It Was‘, že v letech 1980 a 1981, jak cestovali a sloužili na různých místech, prožívali naplní slov z biblické knihy Skutků a Bůh potvrzoval jejich službu mnoha znameními a zázraky.  

Jejich práce se nelíbila vedoucím Calvary Chapel a řekli Wimberovi: „Když někdo přichází do sboru Calvary Chapel, ví, co může očekávat. Ale sbor Yorba Linda je jiný.‘ Doporučili Johnovi, aby si změnil jméno na ‚Vinice‘ a požehnali jim. To byl začátek vzniku sboru Vinice v Anaheimu, který nese anglický název – Vineyard Christian Fellowship.

Služba Johna Wimbera se rozšiřuje za Atlantik a růst hnutí Vinice

Od tohoto okamžiku služba Johna Wimbera explodovala a následná cesta do Spojeného království na pozvání anglikánů a baptistů, přinesla službu mladých lidí z Vinice po celé Anglii. Tamní křesťané přijali jejich poselství s velkým nadšením. Hlavně kongregace St. Andrews’s sehrála klíčovou roli po dalším rozšíření hnutí Vinice po Velké Británii. 

Po návratu do Spojených států byl John Wimber pozván, aby vedl experimentální kurz na Fuller Seminary, který začal v lednu 1982 pod názvem Znamení, zázraky a církevní růst. Kurzy probíhaly ve formátu „řekni a ukaž“, který John považoval za efektivní, a pokračovaly až do roku 1985.

Tento Wimberův kurz se stal spouštěčem mnoha konferencí organizovaných hnutím Vinice a zprávy o všem, co se na škole stalo, se rozšířily jako oheň po celém světě. Wimberovi šlo o to, aby se účastníci naučili být posluchači i činitelé Božího slova. Věřil, že Bůh si chce použít každého křesťana, a nejen pastory za kazatelnou.  

Časem se objevila rostoucí potřeba objasnit teologický postoj Vinice k řadě témat, a tak John Wimber napsal několik úspěšných teologických knih.  

V roce 1986 se Johnův zdravotní stav začal zhoršovat a v červnu tohoto roku dostal svůj první infarkt. V březnu 1993 mu byl diagnostikován nádor a musel podstoupit ozařování. Navzdory svému špatnému zdraví pokračoval v celosvětové službě budování hnutí Vinice. 

Wimberovo zdraví se ale nadále zhoršovalo a 17. listopadu 1997 byl nakonec ‚povolán do Boží slávy‘.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Zdroj: Vineyard Churches UK and Ireland Datum: 26. března Foto: Vineyard – John Wimber

Tags: ,,,,,,

2 Komentáře

  1. Myslím, že mnoho lidí na něj vzpomíná tak jako já. Dokázal se zvláštním způsobem plným lásky a pokory dotknout lidí a přivést je do Boží blízkosti a otevřít jim oblast zázraků a plného vydání Bohu. Jeho knihy v češtině jsou dobré. Ale setkání s ním bylo mnohem lepší. V ČR nikdy nebyl, ale někteří češi (i já) se s ním potkali na konferenci ve Varšavě. Byl nezapomenutelný.

    Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář