Kdo je Bůh a jak Ho můžeme znát?

Vícero posluchačů se obrátilo na pastora Johna Pipera s velmi jednoduchou, ale také klíčovou otázkou – kdo je Bůh? Baptistický teolog na podcastu Ask pastor John ocenil jasnost a přímočarost tohoto dotazu.

Právě odpovědět na otázku o poznávání Boha je úlohou křesťanů a o to se podle svých slov Piper svou službou snažil dělat. V odpovědi se zakladatel portálu DesiringGod zaměřil na několik klíčových okruhů, které dávají řešení.

Související John Piper radí, jak se chovat na sociálních sítích

Osoba Ježíše Krista je tím nejlepším a nejjasnějším zjevením Boha. Kristus přišel na tento svět, aby vydal svědectví o pravdě. V Janovi 14,6 o sobě řekl, že On je ta pravda, cesta i život a pouze přes Něj jsou lidé schopni přijít k Bohu.  

V Janovi 10,30 řekl o sobě výrok: „Já a Otec jsme jedno,“ který podle Pipera neučinil nikdo další a Ježíš tato slova potvrdil svým životem a integritou.  Zda Ježíš říkal pravdu, je možné poznat čtením všech čtyř evangelií, které popisují Jeho život.

Dalším místem, kde je možné přijít k poznání Boha, jsou spisy Nového zákona, které byly inspirováni Duchem svatým. Sám Ježíš a jeho následovníci nás také upozornili na židovské texty jako na spolehlivé zjevení toho, kdo je Bůh. Křesťané je nazývají Starým zákonem.

„Ježíšovi následovníci neodmítají židovské texty Písma. Věříme, že Ježíš naplňuje židovská písma; neodmítá je. Řekl: „Nemysli si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo proroky; Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit “(Matouš 5,17). Proto je křesťanská Bible složena ze Starého i Nového zákona,“ poznamenal Piper.  

Důkazem o Boží existenci je také stvoření. Celá Bible obsahuje pasáže, které přes přírodu a vesmír oslavují Boha a vybízejí lidi, aby porozuměli tomu, že to všechno není výsledkem náhody.

SouvisejícíMůže pornografie zničit manželství? Piper řekl svůj pohled

Piper citoval dvě biblické pasáže.  Nebesa vypravují o Boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou. (Žalm 19,1) a Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. (Římanům 1,20).

Tím posledním místem, kde lidé mohou nahlédnout do Božího charakteru, je jejich vlastní svědomí. Piper tady upozornil, že z vlastních pocitů ale není úplně možné vytvořit vlastní realitu Boha, o což se podle něj mnoho lidí snaží.

Americký konzervativní teolog připomněl pasáž Nového zákona, která mluví o lidském svědomí: Tím ukazují, že to, co zákon požaduje, mají napsáno ve svém srdci, jak dosvědčuje jejich svědomí, poněvadž jejich myšlenky je jednou obviňují, jednou hájí. (Římanům 2,15).

Piper na závěr vyjádřil upřímnou touhu, aby tuto zásadní otázku si mohli klást všichni lidi a zároveň, aby křesťané – stejně jako se o to snaží on – byli „hlasem na poušti“ a spolu s Janem Křtitelem ukazovali na Krista, který se stal skutečným Božím zjevením.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 24. března 2021 Foto: CC Search – John Piper

Tags: ,,,,,

2 Komentáře

  1. Čím jsem starší, tím více se mi líbí výrok ( zřejmě ) C. S. Lewise : Nevěřím ve slunce, protože ho vidím. Věřím v něho, protože v jeho světle vidím vše ostatní.
    Podobenství s vírou v Boha je zřejmé. Přímý pohled do slunce snese člověk jen na letmý okamžik. Vypravit se zkoumat jej v klidu a zblízka, by bylo zničující. Přesto je nezbytnou podmínkou našeho života, v jeho světle nám svět okolo dává smysl. Stejně tak Bible jako jediná dává uspokojující odpovědi na naše vztahy a otázky ( po původu a smyslu života, vztahu dobra a zla ). Pouze si nesmíme zredukovat Boha jenom na Bibli ( nebo naopak jenom Ducha sv. ) “ Tři jsou, kteří vydávají svědectví – Duch, voda a krev – a ti tři jsou zajedno“ 1J 5,7n. Tedy Duch , Písmo ( symbolizované zdravou, čistou vodou ) a krev Ježíše Krista vylitá za naše hříchy. Chybí-li někomu z této trojice něco – hledejte, proste, tlučte a naleznete.

    Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář