Konzervativní metodisté chtějí zůstat věrní učení své církve

Sjednocená metodistická církev (UMC) učinila další krok směrem k vyřešení krize související s debatou kolem otázek LGBT komunity. Konzervativní část nedávno oznámila, že plánuje vytvořit novou denominaci pod názvem Globální metodistická církev (GMC). 

Konzervativní sdružení s názvem Wesleyan Covenant Association (WCA) oznámila 1. března vznik GMC s tím, že její činnost bude zahájena po definitivním rozdělení denominace.   „Teologicky konzervativní metodisté ​​neskrývali své úsilí o založení nové církve,“ cituje portál The Christian Post oznámení WCA.

SouvisejícíLGBT metodisté mají plán na řešení krize v denominaci

Generální konference, kde se mají setkal delegáti denominace a definitivně ukončit rozdělení denominace a nastavit pravidla pro další fungování, je naplánované na konec srpna 2022 a uskutečnit se má v Minneapolis. Na programu Generální konference bude návrh na financování a vytvoření alespoň jedné nové samostatné denominace pro ty, kteří již nechtějí zůstat v UMC.

CP připomíná, že po celá desetiletí denominace diskutovala o tom, zda změnit svůj oficiální postoj k homosexualitě, která byla v učení církve označena za hřích a zakazuje požehnání sňatkům osob stejného pohlaví. Tyto snahy o změnu doktríny církve byly pravidelně předkládány na Generální konferenci, která se obvykle koná každé čtyři roky. Každý pokus o změnu postoje UMC na generální konferenci selhal, hlavně kvůli delegátům z Afriky.

V únoru 2019 na zvláštním zasedání Generální konference, které se konalo za účelem řešení této otázky, delegáti hlasovali pro potvrzení tradičního postoje a odmítli návrh známý jako „Jeden plán“, který by umožňoval regionálním orgánům a místním sborům určit své vlastní pozice v otázkách LGBT.

Prezident Wesleyan Covenant Associa Keith Boyette, který je také mluvčím Globální metodistické církve, pro Christian Post uvedl, že vedení UMC prokázalo „neochotu podporovat své učení. Zejména ve Spojených státech fungují někteří biskupové, duchovenstvo a kongregace v otevřeném vzdoru vůči učení Sjednocené metodistické církve.“

„Církev se v důsledku toho stala neovladatelnou, takový nekontrolovaný vzdor zničil integritu církve.“ Boyette dodal, že „tento vzdor“ se „v posledních letech jen zvýšil“, přičemž poznamenal, že „ti, kteří se zasazují o změnu oficiálního učení a kteří jsou ve vzdoru, dali jasně najevo, že neopustí církev dobrovolně“.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

„S ohledem na to se teologicky konzervativní lídři rozhodli zahájit novou denominaci, která bude věrná své nauce, a ukončit tento nekonečný konflikt ve Sjednocené metodistické církvi,“ dodal. Nová nominace, pokud by měla formálně zahájit svoji činnost, umožní svěcení žen a bude prosazovat rasovou rovnost, stejně jako přijme opatření, která zabrání teologickým liberálům převzít vedení, dodává CP.

SouvisejícíKonzervativní metodisté plánují založit novou denominaci

Liberální metodisté také zakládají novou denominaci

Skupina progresivních metodistů loni v listopadu oznámila, že zakládá novou metodistickou denominaci s názvem Liberation Methodist Connexion pod zkratkou LMX.

Religion News Service (RNS) informovala, že o rozdělení mělo být rozhodnuto na generální konferenci v roce 2020, ale ta byla kvůli pandemii zrušena. Někteří členové církve se ​​prostě čekáním unavili, a proto se rozhodli jednat.  „Načasování bylo vedené Duchem svatým, který nás vedl k rozhodnutí založit LMX,“ uvedla podle RNS reverendka Althea Spencer-Miller během nedělní prezentace po první online bohoslužbě.

LMX se snaží přijmout „ všechny, kteří prožívají svou Bohem danou identitu“. To zahrnuje lidi všech pohlaví a sexuálních identit, ras a etnických skupin. Správná doktrína není pro novou denominaci určující, ale správné reakce na vybrané výzvy současnosti. To zahrnuje péči o Zemi a hledání nových způsobů společného soužití, která se staví proti bílé nadvládě, patriarchátu, klerikalismu a heterosexualitě jako jediné sexuální normě.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 28. dubna 2021 Foto: umg.org – společná modlitba na setkán’v St. Louis

Tags: ,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář