Koronavirus je výzvou k pokoře, domnívá se kardinál Duka

Koronavirus vnímá jako výzvu k pokoře. Vládní politici by se neměli chovat jako uzurpátoři, ale sloužit, říká kardinál Dominik Duka.

„Máme-li v tom biblickém slova smyslu chápat tuto dobu, pak první představa je – nechovali jsme se dobře, jednali jsme špatně, a toto je důsledek. A teď se můžeme ptát: Je to trest? Napomenutí? Zkouška?“ ptal se v rozhovoru pro České důchody pražský arcibiskup a dodal, že Ježíš na několika místech na podobné otázky dává odpovědi. V případě muže slepého od narození neříká, že je nemocný kvůli svému hříchu. Takže podle kardinála, Boží trest není odpověď „úplně přesná ani z biblického pohledu.“

 SOUVISEJÍCÍ – Kardinál Duka udělil ke svátku sv. Vojtěcha medaile šesti osobnostem

Vztah člověka s Bohem je postaven na svobodě, která ale jde ruku v ruce se zodpovědností. Současnou koronavirovou krizi vnímá jako výzvu k pokoře. „Čili je to určitá zkouška a výzva, abychom si více uvědomili jistou pokoru a to, že nemůžeme přistupovat k životu, ke světu a k druhému jako mocipáni. Je to napomenutí, které se netýká přímo jednotlivce, ale celé společnosti,“ říká kardinál.

Krize dále ukázala, že představitelé státu nechtějí vládnout, ale „panovat“ a často se chovají jako „uzurpátoři“.  „Máme možnost si uvědomit, že politická struktura, která často hovoří o liberální demokracii, se dostává do určité pasti. Měli bychom si uvědomit, že pojetí, které vychází z Bible a z naší západní křesťanské civilizace, říká, že vládnout znamená sloužit,“ domnívá se Duka.

Krize může pomoci lidem růst a tříbit jejich charakter. Duka se však obává, že dnešní doba vede lidi k tomu, aby se spíše chovali sobecky a asertivně, protože platí „zákon silnějšího.“ 

Smrt se kvůli pandemii stala reálnější a mnozí ztratili své blízké. Lidstvo od svého počátku je podle kardinála přesvědčeno o tom, že smrtí život nekončí. Vymoženosti moderní vědy umožňují lidem si prodloužit život, ale je nutné si uvědomit, že „prodlužování života za každou cenu bez kvality života není řešením,“ uzavírá v rozhovoru pro Český důchod Dominik Duka.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 5. června 2021 Foto: Wikimedia Commons – Dominik Duka

Tags: ,,,,,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář