Léto s Adrou

 Máme si vůbec připomínat první výročí po tornádu (24.6.2021), když lidé v zasažených obcích chtějí spíše na vše co nejdříve zapomenout?  

Jako ADRA jsme byli téměř rok součástí pomoci lidem v  Moravské Nové Vsi: zajišťováním humanitární a materiální pomoci, koordinací infostánku v  obci, propojováním dobrovolníků s  potřebnými lidmi, monitoringem potřeb a rozdělováním peněz z  finanční sbírky v několika vlnách a dlouhodobou velmi potřebnou psychosociální pomocí…  

Mnoho z  nás, zaměstnanců ADRA, se pomoci lidem na místě také v  nějaké míře účastnilo. Velmi osobně proto na nás zapůsobil dokument České televize Tornádo – rok poté. Přibližuje autentické pocity, kterými si lidé v  zasažených obcích během uplynulého roku prošli, nám známé osoby i místa. Věříme, že dokument osloví i vás.  

Za organizaci ADRA jsme se rozhodli přispět k tomuto výročí zasazením lípy. Z řady stromů zbyla totiž po tornádu v  obci torza. Nový strom má být symbolem naděje, obnovypřipomínkou vzájemné spolupráce a nezištné pomoci potřebným lidem.  

Moc nás potěšila zpráva od Josefa Koláčka, vedoucího mimořádných událostí ADRA: „V  místě zasazené lípy dříve stával strom s  rozložitou korunou. Po tornádu si najednou řada obyvatel ulice Jana Černého všimla, že v  noci přijíždějící auta od Mikulčic svítí do oken jejich domů. Věříme, že „naše“ lípa bude časem poskytovat stín nejen v  průběhu dne, ale v  noci projíždějící auta už nebudou svítit do ložnic domů…“  

ADRA na Colours of Ostrava   

Již několikrát v minulosti jsme byli účastníky kulturního festivalu Colours of Ostrava formou dobrovolníků a dobrovolnic, kteří pomáhali osobám na vozíčku s  pohybem v  areálu a také s  dalšími specifickými potřebami.   

Letos od 13. do 16.7. 2022 na Colours of Ostrava vás navíc rádi přivítáme na našem ADRA stánku, kde se můžete mimo jiné zapojit do soutěže o krásné ceny a seznámit se netradiční formou s  našimi projekty. Také vás srdečně zveme na panelovou diskuzi na téma Mocná pomoc bezmocným a nemocným, jejíž součástí bude i ředitel organizace ADRA, Radomír Špinka.   

 14.7. 19:00 – 20:00 hod. Colours of Ostrava, Gamechangers Stage    

Odpočívejte a propojte se přitom s námi!  

Na cestách či u vody vám přijdou třeba vhod naše tři nové podcasty ADRA, které vás mají inspirovat, přinést zajímavý pohled, obohatit tématy:    

Štěstí není závislé na tom, kolik toho máme  

Pomoc musí být udržitelná  

Dobrovolnictví – je možná něco, co jste ještě nikdy v životě nezkusili – ale stojí to za to.  

V  Adře plánujeme pomáhat i o prázdninách    

V červenci a srpnu budeme stále vypravovat humanitární pomoc v objemu 1-2 kamionů týdně.  Podařilo se nám také zajistit větší finanční částku, kterou doplníme ze stále otevřené veřejné sbírky SOS ADRA Ukrajina, což nám umožní distribuci poukázek (v ceně 75 EUR/ na osobu 3x, tj. po dobu 3 měsíců) pro 17 000 lidí na Ukrajině.   Pokračujeme také v evakuaci osob, které nejsou schopny se v  těžce zasažených oblastech o sebe postarat. Máme opravdu radost, když vidíme, jak to vše lidem pomáhá.   

„Tento týden jsem navštívil několik měst, měl jsem tak možnost mluvit s  obyčejnými lidmi a místními úřady. Viděl jsem zničenou infrastrukturu měst. Na účet ADRA CZ a ADRA SK se mi dostalo mnohokrát vřelé díky za pomoc, kterou poskytujeme.  

Nejdůležitější, co jsem od lidí slyšel, je to, že pomáháme lidem kompletně. Dostávají nejen velmi kvalitní potraviny, ale i v  plném sortimentu, který je naprosto dostačující k plnohodnotnému životu. Děkuji mnohokrát za to, co děláte.“

Roman Pleshkun, koordinátor ADRA Ukrajina  

Přejeme vám odpočinkové dovolené, co nejklidnější odjezdy a šťastné návraty. Možná si k  našim zavazadlům můžeme letos „přibalit“ i prožití pocitu vděčnosti, pokud si třeba i skromnou dovolenou vůbec můžeme dovolit a strávit ji s těmi, které máme rádi.    

Se srdečným přáním krásného léta    

Martina Špinková  www.adra.cz  

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář