Mladší a starší věřící: Potřebujete jedni druhé

Před několika lety nás s manželem kontaktoval jeden z našich pastorů kvůli manželskému páru, který se chtěl přidat do naší skupinky.

Naše skupinka si v té době už dost vybírala, byli mezi námi lidé různého původu, kombinace svobodných lidí, mladých rodin, matek samoživitelek a jeden bezdětný pár. Byli jsme tedy překvapeni, když jsme se dověděli, že ten nový pár má kolem osmdesátky.

Zeptali jsme se: „Řekl jsi jim, že v naší skupince budou zdaleka nejstarší?“ K naší úlevě se k nám přesto chtěli přidat.

Dnes o tři roky později má naše skupinka lidi všech věkových skupin, s odstupem vždy zhruba deseti let. Tato mezigenerační skupina nám umožnila, že se nám daří ve třech směrech.

1. Mezigenerační vztahy vedou k organickému učednictví

Mnoho sborů stejně jako ten náš bojuje s tím, jak zapojit své členy do učednických vztahů. Dokonce i formální mentorské programy vyjdou často naprázdno, protože vztahy jsou jaksi vynucené, nepřirozené. Kdo by chtěl mluvit o svých bojích s hříchem s někým, kdo je mi věkově blízko? Krása biblického studia, kde jsou zastoupeny všechny věkové generace, umožňuje, aby se časem vytvořily živé, organické vztahy.

SouvisejícíPro ženy změnil Ježíš všechno

Učednické vztahy, ať už formální nebo neformální, se mohou utvářet daleko přirozeněji, tam, kde kamarádství a přátelství už existují. Mezi starším a mladším křesťanem nemusí být vztah mentorství, ale jejich setkávání tvoří biblický předpoklad pro to, aby starší předával mladšímu moudrost, kterou v životě získal (Titovi 2,1-8; 5. Mojžíšova 32,7). Bible zároveň učí, že mladý může být příkladem a být plný moudrosti (1. Timoteovi 4,12; Jakub 1,5; Žalm 119,99-100).

V mnoha sborech se skupinky tvoří podle věku. Ale Bůh utváří svou církev jako rodinu se všemi generacemi. I když věřící určitě mohou růst v těchto homogenních skupinách, stojí za to, abychom usilovali o obohacující učednictví, které čerpá z celé škály Boží rodiny.

2. Mezigenerační vztah pomáhá vidět dál, než jsou naše okolnosti

Přátelství mezi lidmi z různých generací nás vyvádí z toho, abychom svět viděli krátkozrace, sebestředně.

Když se mladí rodiče potýkají s tím, jak naučit dítě chodit na nočník, může se jim zdát, že se to dítě nikdy nenaučí a že to bude trvat věčně. Naopak starší věřící lidé mohou být v pokušení všechno, co mají, utratit a spotřebovat jen pro sebe, zvlášť když jim různé bolesti a zdravotní problémy připomínají, že tu už nebudou dlouho. Ale blízký mezigenerační vztah oběma otevře oči, aby viděli radosti a starosti také jiných životních fází. Tento náhled na Boží dílo v Boží rodině nám pomáhá se dívat kolem sebe se soucitem a porozuměním.

Jednou v pátek poté, co naše skupinka skončila, někteří z nás ještě zůstali a povídali jsme si o tom, jaké kdo prožívá boje. Náš nejstarší pár svěřoval, jak je těžké se starat o jejich padesátiletého syna, který prohrával boj s rakovinou mozku. Jedna z našich maminek těžce sama zvládala výchovu svého mladého syna. My s manželem jsme se cítili vyčerpaní, když nám celý týden volali ze (základní) školy kvůli chování našeho syna.

SouvisejícíProč dochází k dekonverzím a co s tím dělat?

Naše srdce našla cestu k sobě a spolu jsme se za naše tři syny modlili. Byl to nádherný obraz jednoty, ke které naše skupinka dospěla, když jsme viděli jednotlivé životní fáze z různých perspektiv.

3. Mezigenerační vztahy vedou k praktické službě.

Bůh nás pověřil, abychom pečovali o své duchovní sourozence (Galatským 6,10; Jan 13,34; Skutky 2,44). Ve vícegenerační společnosti mohou lidé z různých věkových skupin účinněji vzájemně reagovat na měnící se potřeby. Mladší věřící člověk může pomáhat starším s nábytkem nebo s problémy na počítači. Lidé v důchodu mohou pomáhat pohlídat děti nebo uvařit oběd pro časově vytížené rodiče menších dětí.

Před několika lety nás už v říjnu překvapila sněhová bouře. Náš chlapec měl přijít ze školy o něco dřív, ale já jsem uvízla s autem pár kilometrů od domova. Kamarádka z naší skupinky, maminka pěti dospělých dětí, které už odešly z domova, k nám zašla a s chlapcem strávila celé odpoledne, než jsem s dvěma mladšími dcerami přijela. Kamarádky mého věku mi také byly ochotny pomoct, ale právě v tu dobu neměly volno.

V naší kultuře nezvyklé

Žít v křesťanské komunitě s těmi, kdo jsou jiní než my, vyžaduje úsilí a oběť, ale Bůh nás volá, abychom takto žili, i když je to v naší kultuře nezvyklé. Církvi se daří, když žijeme jako rodina, kde „všecky údy těla jsou jedno tělo, ač je jich mnoho“ a „trpí-li jeden úd, trpí spolu s ním všechny, dochází-li slávy jeden úd, všechny se radují spolu s ním“ (1. Korintským 12,12.26).

Když se setkáváme a rosteme společně s věřícími všech věkových generací, ztělesňujeme jednotu Krista, která je možná skrze Ducha svatého, „aby v těle nebyla roztržka“ (1. Korintským 12,25).

Autor: Tet Georgeová Překlad: Jan Vopalecký Zdroj: The Gospel Coalition Foto: Pixabay – ilustrační

Tags: ,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář