Nacionalismus rozděluje, Kristus spojuje

Blíží se Vánoce a křesťané si budou připomínat narození Spasitele Ježíše Krista. V různých částech světa města organizují oslavy a vánoční trhy. Jeden takový vánoční trh se připravuje v Norimberku a neušel pozornosti médií. O pozornost se postarala Německá krajně pravicová strana Alternativa pro Německo (AfD), která protestovala proti výběru Jezulátka. Norimberská radnice totiž poprvé za svou historii vybrala za Jezulátko 17letou dívku, Beningnu Munsi, jejiž otcem je Ind a matkou Němka. AfD měla problém s její snědší pletí a raději by v roli Jezulátka viděla blondýnku s modrýma očima.

V poslední době vzrůstají obavy z islámu. Bráníme se mu nacionalismem a zároveň odkazujeme na křesťanské kořeny Evropy. Je to celkem pochopitelné. Panika, která zachvátila evropský kontinent nás však žene do extrému. Nejenže se obáváme muslimů, ale někteří se také obávají křesťanů z jiného kulturního prostředí či evropských křesťanů s odlišnou barvou pleti. Případ Beningni Munsi je toho dokladem. Není muslimkou a ani nepochází z cizího kulturního prostředí. Narodila se v Německu, německé matce, navštěvuje katolickou církev, zpívá v katolickém sboru a hovoří čtyřmi jazyky. Přesto je pro některé členy AfD nepřijatelná. Proč? Protože více než křesťanské kořeny hraje v podobných politických hnutích důležitou úlohu nacionalismus. Lze ho však kombinovat s křesťanskou myšlenkou?

Evropské myšlení stojí na třech pahorcích: na Sinaji, Akropoli a Golgotě. Na judaismu, antice a křesťanství se rozvíjela evropská kultura a bez nich bychom nebyli tím, čím jsme. Pojem „křesťanské hodnoty“ či „kořeny“ je však často zneužíván k dosažení politických cílů a většinou těmi, kteří o křesťanských hodnotách nevědí téměř nic. V době migrační krize se často argumentuje vlastenectvím a kulturním křesťanským dědictvím. Je důležité bránit křesťanské duchovní dědictví v době, kdy se rozpadají tradiční hodnoty. Pokud se však křesťanské hodnoty stanou zástěrkou nenávistné ideologie, velice rychle budou zdiskreditovány. Na rozdíl od křesťanského myšlení, ve kterém národy nacházejí harmonii a jednotu v Kristu, nacionalismus žene národy do střetu.

Příběh Beningni Munsi se mne osobně dotýká. Narodil jsem se v tehdejším Československu a žijí zde celý život. Matka je Češkou a otec pocházel z arménsko-řeckého prostředí. Každý pozná, že jsem středomořský typ. Ačkoli jsem se cítil vždy jako Čech, byl jsem doma vnímán jako cizinec. Odjel jsem do Řecka, ale i tam jsem byl brán jako cizák. Dodnes se cítím jako vyhnanec, který na svou vlast teprve čeká. Příslušnost k národu je velmi silná vazba. Nedá se jen tak obejít a zavírat před ní oči. Není v lidské přirozenosti tolerovat odlišnosti. „Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce.“ Překonat hranice národů a sjednotit je lze pouze v myšlence přesahující materiální svět. Tou myšlenkou je křesťanská idea universalismu.

Křesťanská myšlenka universalismu přitahovala sociálně vyloučené i stoické a platónské intelektuály. „… už není Řek a Žid, obřezaný a neobřezaný, barbar, divoch, otrok a svobodný – ale všechno a ve všech Kristus.“ napsal sv. Pavel. O něčem podobném píše církevní historik Eusebius Pamphili ze 4. století, když popisoval svou zkušenost s křesťanským universalismem: „Lidé rozličných národností se k sobě chovali přátelsky a jednota těchto údů Kristova těla vytvářela harmonický celek. Nyní se splnila prorocká předpověď, která tajemným způsobem předpovídala, že „kosti ke kostím, nohy k nohám se připojovaly“ (Ezech. 37,7). Byla to síla Ducha Svatého, která pronikala všemi údy, jednota srdce a jedna mysl všech, tatáž radostná víra a jeden chvalozpěv zazníval ze všech úst.

Událost, kterou Eusebius popisoval jen potvrzovala křesťanskou tradici, že Kristus přesahuje národní identitu a spojuje různorodé. Dnešní duchovně vymírající Evropa nemá moc nevybranou. Zatímco v Asii či Africe je křesťanství živým náboženstvím, Evropa ve víře dlouhodobě stagnuje. Nadějí Evropy jsou křesťané, kteří mohou obohatit duchovní život víry. Tací křesťané se v současnosti nacházejí mimo Evropu. Nechme se jimi motivovat.

Autor: David Jan, zabývá se patristikou, historií a filosofií a v 90 letech působil jako misionář na Blízkém východě Datum: 12. listopadu 2019

Foto: Wikimedia Commons – ilustrační

Tags: ,,,

31 Komentáře

 1. Ano jde to vidět na momentálním liberálním proudu nacionalismu, který úspěšně likviduje jak křesťanství tak i ostatní národy aby vznikl „národ“ jeden… EU. Národní symboly odstraňují z dresů reprezentantů jiných národů… no zatím tam ještě nemaj odvahu dát eurohvězdičky….ale to přijde.

  My křesťané ale víme jak tento novodobý Babylon dopadne…

  Odpověď
 2. Je zajímavé, že autor se odkazuje na sjednocující moc Krista, ale právě ti, kteří Jej odmítají, odmítají Jej takového, jaký ve skutečnosti je a ani jiný být nemůže. Kde je tedy vina? Na čí straně? Všechno ostatní je pouhé bla, bla, bla, které může být více či méně zajímavé, podle pisatelových literárních schopností.

  Odpověď
 3. Autor zachází s terminologií dost volně, až nezodpovědně, např. „kořeny“ vs. „hodnoty“, apod. A zřejmě přehlédl tu skutečnost, že tzv. „jezulátko“ je symbolem novorozeného Ježíše Krista, tedy by to měl být chlapec. Ale to je dnes asi v naší genderově zdeformované společnosti asi jedno ?
  „Křesťanský universalismus“ je nesmysl. Apoštol Pavel píše o zcela jedinečném společenství lidí, o Církvi.

  Odpověď
  • S tím kamenováním bych byl poněkud opatrný. Současný vývoj jak v sekulárním, tak v náboženském světě naznačuje, že kamenováni budou naopak ti, kteří mají zdravý rozum a drží se pravd, uvedených v Písmu. Alegorizovat Jezulátko dívkou, jak se sám autor zmiňuje, je toho názorným příkladem. To už je opravdu silná káva. Na tomto příkladu je vidět, jaký paskvil je svět schopen vymyslet – ten však vůbec nespočívá v tom, že je ona dívka snědá. Co je však podstatné, autor reprezentuje tu část lidí, kteří se domnívají, že lze polarizaci tohoto světa zrušit tím způsobem, že si použijeme Krista jako „rukojmí“ a je jedno, čemu člověk ve skutečnosti věří a komu se klaní.

   Odpověď
 4. Ježíš jakožto Žid z 1.století měl s největší pravděpodobností černé vlasy a tmavé oči. Modroký blonďák by byl leda tak slovanský nebo germánský otrok.

  Odpověď
 5. Myslím, že slovo „národy“, užívané v Bibli, je synonymem slova „pohané“. Apoštol národů = apoštol pohanů. V žádném případě se nejedná o celé národy, ale o jednotlivce z řad pohanů, kteří přijali evangelium.

  Odpověď
 6. Trochu se v tom nevyznám. Jak může být novorozený chlapec 17letá dívka? Nebo Jezulátko nepředstavuje Ježíše Krista?
  “ Norimberská radnice totiž poprvé za svou historii vybrala za Jezulátko 17letou dívku, Beningnu Munsi, jejiž otcem je Ind a matkou Němka. AfD měla problém s její snědší pletí a raději by v roli Jezulátka viděla blondýnku s modrýma očima. “
  Navíc mně osobně je „proti srsti“ uctívání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista stavěním jesliček na trzích, kde se prodává všechno možné. Je to taková směska lidového náboženství a současné komercionalizace. Také míváme v našem evangelickém kostele jednoduchý dřevěný betlém, jednotlivé postavičky si mohou postavit děti během vánoční besídky. Ale všichni vnímáme na pozadí velký příběh o zaslíbeném příchodu Spasitele. A na závěr citát z Bible – varování, abychom uctívání Hospodina nepoužívali k našemu finančnímu obohacení.
  Marek 11
  15Přišli do Jeruzaléma. Když vešel do chrámu, začal vyhánět prodavače a kupující v nádvoří, zpřevracel stoly směnárníků a stánky prodavačů holubů;
  16 nedovoloval ani to, aby někdo s čímkoliv procházel nádvořím.
  17 A učil je: „Což není psáno: ‚Můj dům bude zván domem modlitby pro všechny národy‘? Vy však jste z něho udělali doupě lupičů.“

  Odpověď
  • Zřejmě se jedná o moderní umění. Něco jako když Hamlet přijede na motorce a pod.

   V každém případě vedle sebe existuje křesťanství jakožto kultura a křesťanství jakožto víra na kultuře nezávislá. Tedy myšleno spíš na materiální kultuře.

   Odpověď
   • Podle mého názoru nejplodnějším křesťanským obdobím, ve smyslu myšlení, bylo období, ve kterém se křesťanství teprve usazovalo (1-6. století) Tato doba se vyznačovala universalismem, který překonával hranice. Přispělo k tomu také to, že římská říše kontrolovala většinu území středomoří a nebylo tolik bariér. Křesťanský národ, ve smyslu kultury, tehdy ještě neexistoval. Zda se mi, že po vzniku takzvaných křesťanských národů se radikálně změnil přístup k víře. Tuto změnu lze například vypozorovat v mučednictví. V době universalismu byl křesťanský entuziasmus mnohém silnější než v době, kdy se začal šířit islám a křesťanství bylo již otázkou etnika. Právě v době islámské expanze již nenacházíme tolik ochoty za víru umírat.

    Odpověď
 7. V článku se neřeší pohlaví Jezulátka, ale fakt, že někteří „vlastenci“ se hlásí je křesťanským kořenům a přitom degradují princip křesťanského bratrství. Cedíte komára a spolknete velblouda.

  Odpověď
  • Mne se nelíbí ani věta:
   Blíží se Vánoce a křesťané si budou připomínat narození Spasitele Ježíše Krista. V různých částech světa města organizují oslavy a vánoční trhy.
   Myslím, že narození Spasitele si NECHCI připomínat vánočním trhem, ani koledami v chrámech konzumu. Ovšem musím Vám dát za pravdu, co se týče křesťanského bratrství, je článek správný a v této věci s autorem souhlasím. Bohužel části, které cituji (i v mém předešlém příspěvku), byly v úvodníku článku, takže mě to rozhodilo 🙂

   Odpověď
 8. Neznám norimberskou předvánoční tradici, je mi cizí, ale podstatou článku je tento text:
  „… už není Řek a Žid, obřezaný a neobřezaný, barbar, divoch, otrok a svobodný – ale všechno a ve všech Kristus.“
  Děsí mne, jak jsou někteří „konzervativní křesťané“ je mimo chápání jeho chápání…

  Odpověď
   • I v Bibli se hlásá, jak se mají vyhubit nepřátelé. I křesťané mají svoje křížové výpravy.
    Záleží, v jakém kontextu textu a doby čtete.

    Odpověď
    • Ano, kde je hranice mezi hlásáním evangelia, ve kterém je svatost ve smyslu oddělení od světa, kde je Kristova nevěsta oděná do zářivě čistého kmentu a kde dochází k pravému opaku – k prostému kuplířství? Toto kuplířství je jasně definováno v knize Zjevení a stejně tak je definováno jaká církev se tohoto dopouští, jakým způsobem a jak s ní Bůh naloží. Kristus nepotřebuje nevěstu, která Jej odmítá.
     Rčení: „už není Řek a Žid …… “ je platné pouze v Kristu a jen v Kristu. Ne, ve špatně pochopené liteře.

     Odpověď
  • Ten biblický text určitě nevyjadřuje „křesťanskou myšlenku universalismu“ nebo „křesťanskou tradici“. Hovoří o Církvi jako o novém společenství Božího lidu. „Živé náboženství“ pro Evropu ? Atd, atd. Je v tom článku plno mlžení a nejasností . . . včetně zřejmě nepochopení rozdílu mezi nacionalismem a vlastenectvím. Jakoby snad autor toužil po nějakém globálním náboženství . . .

   Odpověď
    • Vracím se k citovanému biblickému textu, který hovoří o Církvi, nikoli o křesťanství. Křesťanova víra je osobní záležitostí, žádná národní nebo mezinárodní nebo globální víra neexistuje. Církev je společenství věřících jednotlivců, popsaná v Písmu jako „Kristovo tělo“ – živý organismus – jehož Hlavou je sám Kristus. Takže – zpátky k tématu článku – Kristus spojuje jedině a pouze prostřednictvím společenství Církve, svého těla.

     Odpověď
  • Tradice jsou pěkné a v Německu má být za anděla Němka-blondýnka. Černí andělé – to by se hodilo v Africe a ne v Německu. A ta Němka musí být navíc hezká, jako princezna. Jednoduše ty ošklivky prostě nemají šanci. V tom není žádný problém. Stejně jako v soutěži miss se také neprosadí nějaká tlustoprdka.

   Odpověď
 9. Mícháte tady jablky s hrušky. Když Ježíš říká že už není Řek a Žid atd….. myslí tím nového duchovního člověka, jednotu ducha. Evropská unie chce zlikvidovat národy ne proto aby byla jednota ducha… ale proto aby se člověk lépe manipuloval a ovládal.
  Národy jsou navíc prospěšné, zdravá konkurence národů je přínosem. Nový super národ tvořený Evropskou unií bude bez tradic, kultury a bude směřovat k zániku… v historii se tak stalo i v Římě.
  Další důležitý fakt je i to, že EVROPSKÁ unie NENí založena na židovskokřestanských hodnotách. Původně byla ale vyškrtli TO…už není.

  Odpověď
  • Neznáte dějiny? Víte jak vznikl vůbec starověký Řím? Kdo se přidával k Romulovi a Removi? Nevíte, že to byli vyděděnci z okolí Látia a etnicky dost promíchaní? Že předkové Romula a Réma přišli kdysi z Tróje? EU s tématem vůbec nesouvisí. Evropu může zachránit nikoli nacionalismus, ale Kristus. Nacionalismus je další forma modloslužebnictví. Poslední „zdravá“ konkurence národů přinesla dvě světové války. Děkuji nechci. Pamatujte na výrok Pána Ježíše Krista: „Spravedlivý budou vlastnit zemi.“ Nikoli konkretní národ.

   Odpověď
   • Nacionalismus nepřinesl světové války, ale byly to elity, které tomu rozuměly lépe než prostý lid. A ti obyčejní lidé to odskákali jako obyčejně. A dnes jsou ty elity v Bruselu a zase to vědí lépe. Nebo to jsou j-elita.

    Odpověď
  • Nejste trochu opitý propagandou extrémistů?
   Jsem po otci Slovák, po matce Moravák a nemám vůbec pocit, že by nás někdo likvidoval.
   Možná by rád soudruh Putin…

   Odpověď
 10. Starověký Řím měl svou kulturu a tradice. Je dobré, že je více národů vytváří to zdravou konkurencí.
  Ano spravedliví budou vlastním zemi…ale novou ne tuhle žumpu. Války jsou a budou tak dlouho dokud zemi bude opanovávat Satan.

  Odpověď
 11. Celý článek je dost nešťastný. To že kvete víra v Africe, Asii je spíše dáno ochotou lidí následovat Krista. U nás je bohužel společnost hodně konzumní a křesťanství lidi příliš nezajímá. Tedy pokud za křesťanství nepovažujeme vánoční trhy. A navíc, pokud chápeme křesťanství jako univerzální, pak ale ve smyslu chápání Ježíše Krista jako Pána a Spasitele pro všechny lidi, bez ohledu na jejich národnost. Bohužel hodně rádoby křesťanů chce jenom Spasitele, ale chtějí si žít po svém, svůj starý život. Kristus jako Pán se do dnešního světa už nehodí, je totiž pro někoho moc náročný. Pokud by se v článku objevilo, že křesťanský sbor vyloučil ze svého středu někoho jen kvůli jeho národnosti, tak můžeme používat citáty z Bible a bojovat proti nespravedlnosti. Ale opakovaně se ptám, co má vlastně scénka na vánočním trhu společného s následováním Ježíše Krista?

  Odpověď
 12. Národy v průběhu dějin vznikaly i zanikaly. I Židé vlastně vznikli z předchozích národů, jak je psáno v Ezechielovi („… tvůj otec byl Emorejec a tvá matka Chetejka…“)
  Svět stále mění svou tvář, jak věděl už Jan Ámos Komenský v Kšaftu:
  „Což prohlášeno jest v Písmě božím, že věk jeden pomíjí a jiný nastává, ačkoli země na věky trvá (Kaz. 1, 4) [3], to se splnilo na všech, kteříž byli před námi, a plní na všech nás, kteříž jsme nyní, a plniti bude na všech, kteříž budou po nás: že přicházejíce na svět odtud, odkudž nás vyvodí všemohoucí Pán, z místa mlčení věčného, a pobudouce tu, jak komu odměří čas přebývání jeho na zemi, odcházíme zase tam, kamž nás vede (ó by dovedl!), do místa zůstávání svého. A jakýž v tom způsob jest každého člověka v osobě vlastní, takovýž jest i každé společnosti lidské v domích, městech, královstvích a církvích, že všudy jedno pomíjí a druhé nastává; i nyní co se pod nebem děje, vidíte; pomíjejí a proměnu berou království některá a v nich národové, jazykové, práva, náboženství: proto bezpochyby, že nastává jiný věk; pomíjejí i církve jednoty [4]: proto nepochybně, že obnoviti chce Bůh tvář země své (Žalm 104, 30).“

  Odpověď
 13. Kdybyste pánové a dámy znali křesťanskou historii, věděli byste, že pohané ve starověku nenáviděli křesťany také kvůli tomu, že nebyli vlastenci. Příslušnost k národu hrála nepodstatnou roli. Nevytvářejte pohádky a raději si prostudujte historii.

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář