V Namíbii začalo valné zhromaždenie Svetového luteránskeho zväzu

Slávnostnými úvodnými službami Božími sa 10. mája 2017 začalo 12. valné zhromaždenie Svetového luteránskeho zväzu (SLZ) v meste Windhoek v Namíbii, ktoré potrvá do 16. mája 2017.

Na úvodných službách Božích kázňou slova Božieho poslúžila sestra farárka Elena Bondarenková z Ruska, ktorá kázala na text z Izaiáša 61, 1 – 4. Počas služieb Božích bola prítomným prislúžená aj sviatosť Večere Pánovej. Po otváracích službách Božích sa začalo oficiálne plenárne rokovanie valného zhromaždenia.

Plenárne rokovanie otvoril prezident SLZ biskup Munib A. Younan. Prítomných pozdravili aj predsedajúci biskupi z troch evanjelických cirkví v Namíbii. Celé zhromaždenie a nasledujúce dni sa budú niesť v znamení hlavnej témy rokovania „Oslobodení Božou milosťou“ s tromi podtémami: Stvorenstvo nie je na predaj, Ľudské bytosti nie sú na predaj, Spása nie je na predaj.

Prezident SLZ vo svojom prejave zdôraznil pokračujúci proces oslobodenia v hosťujúcej krajine Namíbii a spomenul i nedávnu spoločnú spomienku na 500. výročie reformácie, ktorá sa konala vo švédskych mestách Lund a Malmő, kde sa na spoločných službách Božích stretli najvyšší predstavitelia Svetového luteránskeho zväzu a za Rímskokatolícku cirkev pápež František. Prezident SLZ poukázal na to, že ako jednotlivé cirkvi, tak aj ako svetové spoločenstvo máme možnosť zasadzovať sa za dôstojnosť všetkých ľudských bytostí, aj keď sú nedokonalé a zraniteľné. Zdôraznil, že oslobodenie znamená, že nemáme myslieť len na seba, ale aj na spoločenstvo veriacich.

V popoludňajšom programe zazneli posolstvá z predvalných zhromaždení všetkých regiónov SLZ a závery z rokovania žien a mladých zástupcov členských cirkví SLZ. Keďže 10. máj bol prvým dňom rokovania, súčasťou programu bolo aj prijatie u najvyššieho predstaviteľa Namíbijskej republiky – prezidenta H. E. Dr. Hageho G. Geingoba.

 

 

Druhý deň valného zhromaždenia sa opäť začal spoločnými službami Božími, po ktorých nasledoval výklad slova Božieho vo forme biblickej hodiny. V tento deň to bol text z Listu Galatským 3, 10 – 14 v kontexte so starozmluvnými textami z 5. knihy Mojžišovej 27, 26 a prorockej knihy Abakuk 2, 4.

SLZ Dr. Martin Junge správu za obdobie od posledného valného zhromaždenia v Stuttgarte, ktoré sa konalo v roku 2010. Vo svojej správe poukázal na význam stretnutia v Namíbii pri príležitosti 500. výročia reformácie: „500. výročie reformácie je míľnikom, nie konečným bodom našej spoločnej cesty. Reformácia naozaj pokračuje!“ Ďalej upriamil pozornosť na cirkev ako spoločenstvo veriacich v Ježiša Krista. Na dokreslenia spoločenstva cirkví SLZ zaznela skladba v podaní zvonkohry, v ktorej zvončeky symbolizujú jednotlivé členské cirkvi. Dobrú spoluprácu a komunikáciu cirkví symbolizuje súzvuk jednotlivých zvončekov, ktoré len spoločným zladením vytvárajú svetové spoločenstvo. Skladbu, ktorá zaznela v rámci správy generálneho tajomníka SLZ, pripravili deti a mládež z nášho Cirkevného zboru ECAV Košariská – Priepasné.

Hlavným prednášajúcim na druhom dni valného zhromaždenia bol lekár Dr. Denis Mukwege, ktorý pochádza z Demokratickej republiky Kongo. Počas prednášky hovoril o zneužívaní žien, sexuálnom násilí a utrpení detí. Táto téma sa stala i základom vzájomných rozhovorov v pracovných skupinách.

Popoludní zaznela správa o financovaní a hospodárení SLZ v rokoch 2010 – 2016. Druhý deň rokovania valného zhromaždenia bol ukončený večernou pobožnosťou.

 

Autor a foto: ecav.sk 

 

[adrotate banner=“14″]

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář