„Nemůžu se zbavit viny za smrt svého manžela,“ obrátila se s dotazem na Pipera mladá žena

V podcastové epizodě se na pastora Johna Pipera obrátila anonymní matka dvou malých dětí s dotazem, který se týkal náhlého úmrtí jejího manžela. Vysvětlila, že manžel zemřel na bakteriální zápal plic. Muž také trpěl na srdeční onemocnění, o kterém v té době nevěděli.

„Moje otázka se týká otázky viny a Božího načasování jeho smrti. Mysleli jsme si, že jeho potíže jsou spojeny s chřipkovým bacilem nebo s covidem, a neuvědomovali jsme si závažnost toho, co se skutečně děje,“ poznamenala. Dále konstatovala, že přítel na telefonu byl také tohoto názoru a drželi se jeho doporučení, což zpětně hodnotí jako možnou chybu.   

„Jak truchlím, nemohu se přestat obviňovat. Zoufale toužím po ujištění, že jsem svému manželovi neublížila, nezklamala ho ani mu naším jednáním nezkrátila život. Snažila jsem se o něj starat a chránit ho, jak nejlépe jsem mohla, na základě znalostí, které jsem v té době měla. Nevěděli jsme, že jsme se mýlili. Jakmile jsme byli na pohotovosti a zjistili, že mu hrozí septický šok, vroucně jsem se modlila, aby ho Pán zachránil a uzdravil,“ vysvětlila svůj problém žena. 

Na závěr své otázky vysvětlila, že potřebuje pomoc, aby mohla i nadále důvěřovat Bohu, že je stále dobrý, přestože si k sobě vzal jejího manžela a nejlepšího přítele. 

Díky odkazu na covid, Piper poukázal na nelichotivou realitu pandemie, která si vyžádala množství životů. Skutečnost, že se daná křesťanka obrátila s dotazem, je podle Pipera dobrým znamením, že má naději, že Boží slovo by mohlo zmírnit bolest, kterou prožívá. 

SOUVISEJÍCÍJohn Piper / Je Bůh pokorný?

Vysvětlil, že za padesát let uvidí v Božím slově věci, které přinesou  světlo do nynějších bolestivých událostí. 

Dále poznamenal, že by bolo dobré, kdyby se sama sebe zeptala, jak by o těchto událostech přemýšlela, kdyby věděla, že to byla její chyba.  „Teď vůbec nenaznačuji, že to tak bylo. Je jasné, že to nebyla vaše vina. Ale žádám vás, abyste ve své mysli provedla experiment,“ pokračoval. 

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Případně, jak by v podobné situaci někomu poradila, protože přesně s takovými myšlenkami dnes zápasí tisíce lidí po celém světě, kteří se ptají sami sebe, zda mohli udělat více pro záchranu blízké osoby. 

„Teď bych se asi mohl připojit ke sboru všech kolem vás a říct to, co je zřejmé – totiž, že jste udělali vše, co jste mohli. Nikdo nepochybuje o vaší lásce a péči o manžela. Všichni vědí, že za jeho smrt nejste zodpovědná, a já se k tomuto chóru přidávám. Ale nemyslím si, že jste nám napsala jen proto, abych řekl to, co je zřejmé a co říkají všichni ostatní: Není to vaše vina,“ pokračoval americký baptistický kazatel. 

SOUVISEJÍCÍ – Proč chtěli démoni vejít do vepřů?

Ve své odpovědi se obrátil k 1. Mojžíšově 50,20, aby připomněl, že všechny špatné věci, které se Josefovi staly, se podle Božího záměru obrátily k dobrému. 

Parafrázoval Josefova slova bratrům, kteří způsobili všechny ty potíže, oni proti Josefovi zamýšleli zlo, ale Bůh to proměnil v dobro.  Upozornil však, že se křesťané však velmi zřídka zamýšlejí nad tím, co tento verš znamená pro Josefovy bratry, kteří se provinili mnoha hříchy. 

Josef v dalším verši bratrům říká: „Nebojte se tedy, já vás i vaše děti zaopatřím. Tak je utěšoval a mluvil s nimi vlídně“ (1 Mojžíšova 50,21). To však podle Pipera neznamená, že se neprovinili. „Jsou vinni. Ale znamená to, že Bůh pro ně má budoucnost, přestože se provinili,“ řekl zakladatel portálu Desiring God. 

John Piper dále připomněl příběh apoštola Pavla, který se musel vypořádal s vlastní vinou vraždy. Viděl, že Bůh v jeho životě projevil své milosrdenství, aby na jeho příkladu pomohl dalším podobným hříšníkům. 

SOUVISEJÍCÍ – Jak se mám podřizovat svému nevěřícímu manželovi?

V 1. Timoteovi 1,16 řekl: Avšak proto jsem došel milosrdenství, aby Kristus Ježíš na mně prvním ukázal veškerou svou trpělivost jako příklad pro ty, kdo v něho budou věřit k životu věčnému.

Pavel dokázal přetavit strašlivé břemeno viny za pronásledování a zabíjení křesťanů do „krásné hudby milosrdenství, které Bůh skrze něj prokazoval ostatním provinilým hříšníkům.“ 

Evangelikální pastor dále poukázal na příběh slepého muže, který je zapsán v 9. kapitole Janova evangelia. Zde apoštolové předpokládají, že někdo musel zhřešit, protože stáli tváři tvář lidské tragédii. 

Ježíš se však v odpovědi nezaměřil na minulost. Piper posluchačce připomněl slova Kristova, který hovořil o vyjevení Boží slávy, stejně tomu tak bude i v jejím případě a nabádal ji, aby důvěřovala v Boží moc, moudrost a Jeho dobrotu. 

„Smrt vašeho manžela Boha nezaskočila, nebyla nesmyslná, absurdní ani bez hlubokého smyslu – svatého účelu, posvátného, vzácného smyslu. Drahá je v Hospodinových očích smrt jeho svatých (Žalm 116,15),“ řekl Piper. 

Ježíš svým učedníkům slíbil, že budou mít ve světě potíže, a také slíbil pokoj uprostřed všech těchto trápení. „To jsem vám řekl, abyste ve mně měli pokoj. Ve světě budete mít soužení. Já jsem však překonal svět (Jan 16,33),“ připomenul Kristova slova. 

Na závěr Piper řekl, že by chtěl, aby ji provázelo zaslíbení Kristova pokoje. „Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám. Ne takový, jaký dává svět, dávám vám. Ať se vaše srdce nestrachují a nebojí“ (Jan 14,27). Připomněl jí, že existuje budoucnost a naděje a žádné utrpení Božích dětí není zbytečné. 

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 18. května 2022 Foto: CC Search – John Piper

Tags: ,,,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář