„Není to otázka víry.“ Pastoři adresovali věřícím upozornění na problém duševního zdraví

V květnu, kdy je měsíc povědomí o duševním zdraví, vyzývali pastoři a církevní vedoucí své sbory, aby odbourali stigma a upozornili, že duševní zdraví není vždy duchovní záležitostí.

Psychoterapeut Ryan Albrecht měl v neděli kázání v kostele The Experience Vineyard Church v Rockville Centre ve státě New York. 40letý sociální pracovník, který také hraje na kytaru a zpívá ve chválícím týmu, shromáždění přidruženému k hnutí Vinice řekl, že křesťané mají tendenci stigmatizovat duševní nemoci.

„Duševní onemocnění je pro mnoho lidí stigmatizované a nepříjemné téma,“ řekl podle Christian Post. „Moje zkušenost je taková, že církev do této oblasti příliš ráda nevstupuje.“

SOUVISEJÍCÍBrian Johnson: Církev se musí zbavit stigmatu a hovořit o duševním zdraví

Poznamenal, že lidé často předpokládají, že ti, kdo se potýkají s duševním onemocněním, vypadají a chovají se určitým způsobem nebo že lidé, kteří zdánlivě žijí skvělý život, nemají problémy s duševním zdravím.  

„Kdyby někdo s duševním onemocněním byl v této církvi, řekli byste si: Hele, ten je v pohodě, ten nevykazuje vnější známky, ne? A to je stigma, které nechceme šířit mezi věřícími,“ řekl Albrecht.

Podle Albrechta musí církev aktivně přistupovat k duševním nemocem tak, aby nesoudila podle toho, čeho kdo v životě dosáhl nebo jak vypadá, protože duševní nemoc může mít každý. 

Albrecht se podělil o příběh klienta, kterému v minulosti pomáhal a který trpěl těžkou zdravotní krizí se sebevražednými sklony. Většina lidí by však nikdy nečekala, že tento člověk bude potřebovat psychiatrickou léčbu, protože to byl „dobře vypadající chlapík, s dobrou prací a skvělou domácností“.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Když naslouchal jeho příběhu, uvědomil si, že jeho klient strávil celý den rozdělováním svého finančního majetku, aby umožnil své ženě přístup k penězům. Muž plánoval spáchat sebevraždu a chtěl své ženě zajistit finanční podporu, až bude pryč, řekl Albrecht. 

Předtím, než se stal sociálním pracovníkem, se podle Albrechta potýkal s drogovou závislostí. Vyzval křesťany, aby vyhledali terapii, protože Ježíš může působit prostřednictvím terapeutického procesu. 

SOUVISEJÍCÍ – Problém duševního zdraví v církvi

Citoval Římanům 12,2-3 a poznamenal, že Ježíš chce spolupracovat s každým, kdo se vydá na cestu obnovy a uzdravení.  

„Miluji kombinaci duchovního vedení a terapie zároveň, protože celý proces zahrnuje pochopení našeho srdce, našich emocí, toho, jak reaguje naše tělo. Oddělíme trauma, emocionální obsah, rodinné vztahy – to vše,“ řekl podle CP Albrecht. 

Pastor Lee Grzywinski z církve Montclair Community Church v New Jersey řekl v kázání svému shromáždění, že bojuje s něčím, co jeho poradce klasifikuje jako „silnou úzkost“, kvůli které neustále vyhledává terapii. Svému sboru řekl, že lékařsky diagnostikovaná „úzkost není hříšná“.  

Tvrdí, že církve a křesťané stigmatizují tím, že označují duševní nemoci za hříšné. 

„Pokud vás v životě trápí úzkost, nemohu to dostatečně zdůraznit: vyhledejte prosím odbornou pomoc. To není problém víry.“

„Ano, Bůh vás může zázračně uzdravit z čehokoli. Tomu opravdu věřím. Ale když si zlomím nohu, budu se modlit a půjdu do nemocnice,“ řekl Grzywinski v kázání nazvaném Duševní zdraví z biblické perspektivy.

Pastor Dave Hazel z církve New Life Church of The Nazarene v kalifornském El Cajonu také povzbudil návštěvníky kostela, aby o sebe pečovali, pokud trpí emocionálně.  

V kázání doporučil křesťanům s lékařsky diagnostikovaným duševním onemocněním, aby hledali Ježíše, a prohlásil: „Ježíš je odpovědí na naše dilema týkající se duševního zdraví“. Zároveň však vyzval k tomu, aby někteří z nich absolvovali terapii a začali užívat léky a nalezli tak uzdravení.

SOUVISEJÍCÍStudie ukázala pozitivní vliv biblického studia na duševní zdraví vězňů

„Faktem je, že se nesnažím zlehčovat nebo bagatelizovat problémy duševního zdraví, které jsou trvalé a skutečné a jsou to věci, které jsme nezpůsobili,“ řekl Hazel, který je držitelem titulu magistra teologie z Nazaretského teologického semináře.

„Prosím, nechápejte mě špatně. … Problémy s duševním zdravím nejsou ve skutečnosti vždy duchovními problémy,“ poznamenal. 

Pastor řekl, že existuje mnoho lidí, kteří trpí různými problémy, při nichž jejich mozek nepracuje správně, například bipolární poruchou nebo schizofrenií. Řekl, že na rozdíl od jiných závažných zdravotních problémů může být pro lidi často těžké pochopit nebo vidět, co jsou duševní poruchy zač. 

Hazel varoval, že mnoho církví stigmatizuje duševní nemoci tím, že zastává názor, že každý, kdo se potýká s duševními problémy, se musí přiblížit Ježíši. 

„Často chceme z duševních nemocí udělat duchovní záležitosti tím, že říkáme: Všechno je to o Ježíši. Kdybys měla víc víry, kdybys chodila víc do kostela, nemusela by ses s tím potýkat,“ řekl Hazel. 

„Přestaňte s těmi hloupostmi, protože existují skutečné problémy, které musíme řešit, pokud jde o duševní zdraví. Myslím si však, že existují určité pravdy o některých disciplínách a návycích, kterým nás učí Boží slovo, které nám poskytují zdravou rovnováhu pro naše duševní zdraví,“konstatoval.

Hazel upozornil na několik duchovních disciplín, které se nacházejí v listu Filipským 4,4-8, kde Pavel oslovuje církev ve Filipech s pokyny, jak žít. 

Ve verši 4 se píše: „Radujte se v Pánu po všechny dny“. Podle Hazela mají křesťané chválit Boha s radostí bez ohledu na okolnosti. Věří, že když to dělají, může to potenciálně vést k lepším výsledkům v oblasti duševního zdraví. 

„Rád některým lidem říkám… pokud jste šťastní, musíte si to připomínat ve tváři… Znamená to totiž, že se musíte občas usmívat. Mít trochu radosti a radovat se. A Pavel říká: neradujte se jen tak z něčeho…. Radujte se v Pánu,“ pokračoval Hazel. 

Hazel řekl, že příkaz „modlete se“ lze vidět ve Filipským 4,6-7, kde se píše: „O nic se nestarejte, ale v každé okolnosti modlitbou… předkládejte své prosby Bohu.“

„Nemyslím si, že by nám Pavel nařizoval, abychom emoce vytěsňovali. Myslím, že Ježíš modeloval spoustu emocí, jak se díváme do evangelií. Smál se. Plakal. Ježíš plakal, když se díval na Jeruzalém. Plakal, když byl jeho přítel Lazar mrtvý. Byl netrpělivý s učedníky a farizeji. S hněvem převracel stoly,“ podotkl Hazel. 

„Nejde o to, že by naše emoce byly nějak špatné nebo nesprávné. Ve skutečnosti jsou nám dané Bohem. Ale projevování a vyjadřování našich emocí má tendenci vést k tomuto aspektu obav a strachu. A tak si myslím, že v důsledku toho nás Pavel poučuje, že existuje vzor kázně, který můžete dělat a který vám pomůže ve vašich starostech. A tím je modlitba,“ cituje pastora portál The Christian Post. 

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 31. května 2022 Foto:

https://www.christianpost.com/news/churches-address-mental-health-stigma-in-the-pews.html

Tags: ,,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář