O Boží existenci je přesvědčeno 14 procent středoškoláků, ukazuje nový průzkum religiozity mládeže 

Praha – 14 procent středoškoláků věří v Boží existenci, ale ne všichni se o Boha zajímají. Vyplývá to z průzkumu agentury Focus pro neziskovou organizaci Křesťanská akademie mladých, z.s. (KAM) uskutečněného v září letošního roku. Nejpočetnější skupinou je ale skupina tzv. něcistů, ke které patří 46 procent mládeže. Tato skupina připouští existenci něčeho nepojmenovatelného. Boží existenci úplně popírá zhruba pětina respondentů. 

Výzkum se zaměřoval také na míru religiozity středoškoláků. Více než tři čtvrtiny respondentů spadají do kategorie nízké religiozity. Nejméně zástupců (5 procent) čítá skupina respondentů s nejvyšší mírou religiozity a zbylých 19 procent spadá do střední míry religiozity. Míru religiozity respondentů agentura určovala pomocí indexu religiozity The Duke University Religion Index, který zkoumá organizovanou a neinstitucionální náboženskou aktivitu a vnitřní, subjektivní religiozitu. 

SOUVISEJÍCÍNový průzkum ukázal, že mladí lidé plánují o Vánocích navštívit bohoslužby

„Zaujala nás také korelace indexu religiozity s prožíváním smyslu života a životního štěstí. Z naší studie vyplývá, že středoškoláci s vysokým indexem religiozity jsou proti celkovému průměru o
17 procent šťastnější,“ uvedl Jakub Vejmělka z KAM. „Podíl respondentů deklarujících, že našli smysl života, je v kategorii vysokého indexu religiozity proti průměru dokonce téměř dvojnásobný,“ dodal. 

Více než dvě třetiny středoškoláků nemají žádnou zkušenost s četbou Bible. 56 procent dotázaných studentů Bibli nečetla a nejeví o ni zájem. Tento postoj zaujímají nejvíce studenti nematuritních oborů (65 procent). „Zajímavým výstupem je, že 25 procent středoškoláků jeví zájem o Bibli nebo je Bible zaujala,“ uvedl ředitel KAM Dušan Drabina. Pro 2 procenta Bible představuje nedílnou součást jejich života. 

SOUVISEJÍCÍPodle průzkumu mladí lidé během pandemie si více četli Bibli a modlili se

Vedle tradiční křesťanské spirituality důvěřuje nemalá část respondentů i alternativním spirituálním praktikám. Jde zejména o astrologii (46 procent), reinkarnaci (40 procent), magii (36 procent), moc krystalů, amuletů a posvátných rituálů (28 procent) a šamanismus (25 procent). V evoluční teorii ale věří 80 procent dotázaných. Tato skutečnost naznačuje, že řada stoupenců evolučního procesu jsou zastánci vědeckých i nevědeckých přístupů zároveň. 

Odpovědi na otázky víry středoškoláci hledají nejčastěji u důvěryhodných zkušenějších osob (27 procent) a přátel (24 procent). Výzkum ukazuje i na roli sociálních sítí a webových stránek. „Na sociálních sítích odpovědi hledá více než pětina respodentů, 13 procent využívá specializovaných webů s náboženskou tematikou,“ řekl Vejmělka. Oproti tomu po odborné literatuře sáhne jen 9 procent středoškoláků. „Jsme si vědomi rizik, která sociální sítě představují. Nicméně se jedná o prostor, kde se mladí lidé vyskytují a kde hledají odpovědi na životní otázky. Pro církve je výzvou, aby křesťanské poselství zaznívalo i tam.“ popsal Vejmělka. 

Studie se zabývala také závislostí míry religiozity na vnímání hodnot, zjišťovala, jak se respondenti
k víře dostali, zkoumala regionální rozdíly a rozdíly mezi různými typy škol. Předmětem zkoumání byly i postoje k církvím nebo frekvence účasti na různých náboženských setkáních. 

Průzkum si KAM objednala ve spolupráci s Českou evangelikální aliancí za podpory českého nadačního fondu a americké rodinné nadace. KAM realizovala podobný výzkum mezi středoškolskou mládeží už v roce 2011. Cílem bylo zmapovat a zanalyzovat stav religiozity této subpopulace české společnosti. Obě šetření pro KAM vyhotovila sociologická agentura Focus, která v roce 2022 pracovala se vzorkem jednoho tisíce žáků středních škol různého zaměření ve věku 15–20 let. 

Autor: TZ – Křesťanská akademie mladých Datum: 28. listopadu 2022 Foto: Pixabay – ilustrační  

Odkazy: 

Tags: ,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář