Oral Roberts – nevýznamnější letniční kazatel své doby, který si získal respekt napříč denominacemi  

Granville Oral Roberts se narodil v roce 1918 jako pátý syn kazatele letniční církve svatosti v okresu Pontotoc ve státě Oklahoma. Jeho dětství bylo relativně pokojnější než u mnoha jiných evangelistů, přestože vyrůstal v naprosté chudobě. 

V sedmnácti letech mu byla diagnostikována tuberkulóza a více než pět měsíců byl upoután na lůžko. Z této nemoci a koktavosti byl zcela uzdraven v červenci 1935 na stanovém probuzeneckém shromáždění, které vedl evangelista George W. Moncey. Dva roky pomáhal svému otci v jeho evangelizační práci. V roce 1936 byl ordinován letniční církví svatosti (Pentecostal Holiness) do pozice pastora a rychle se stal jedním z nejlepších mladých služebníků v této denominaci. V letech 1941-1947 sloužil ve čtyřech různých malých letničních sborech.

Začátek služby uzdravování

V roce 1947 se postil a intenzivně se modlil za to, aby Bůh řídil a požehnal jeho službu, protože založil vlastní nezávislou evangelizační organizaci. Své první probuzenecké shromáždění vedl Roberts v květnu 1947 v Enidu v Oklahomě a brzy ke svým evangelizačním dovednostem přidal i službu uzdravování.

V listopadu 1947 začal vydávat vlastní časopis Healing Waters (Léčivé vody) a v Muskogee v Oklahomě oznámil své první velké uzdravení, když holčičce trpící dětskou obrnou sundal z nohou ortézu a oznámil, že je uzdravena. Časopis inzeroval jeho první knihu Pokud potřebujete uzdravení – udělejte tyto věci a také žádal o modlitby, dobrovolníky a finance. Kromě toho zahájil službu v pěti rozhlasových stanicích, díky níž rychle začal soupeřit s Williamem Branhamem jako vůdcem probuzeneckého hnutí v Americe. 

SOUVISEJÍCÍEvan Roberts – smutný hrdina velkého velšského probuzení (část 1.)

V roce 1951 byla v Tulse postavena kancelářská budova sloužící pro časopis Healing Waters a v srpnu 1954 se organizace přestěhovala do nové třípatrové budovy, která se brzy ukázala jako nevyhovující.

V lednu 1948 objednal Roberts stavbu „stanové katedrály“ pro 2 000 osob. Gordon Lindsay v časopise The Voice of Healing napsal: „Bratr Roberts si opatřil snad to největší a nejlépe vybavený stan, jaké kdy americký evangelista používal při šíření evangelia.“  V létě 1950 byl stan zničen bouří a počátkem roku 1951 byl použit nový stan pro 7 500 osob, ale úspěch jeho služby si o dva roky později vyžádal stan pro 12 500 osob. Jednalo se o největší přenosný stan, který byl kdy použit ke kázání evangelia. 

Do konce roku 1948 Roberts spočítal, že se během deseti probuzeneckých shromáždění pomodlil za 50 000 nemocných a 7 000 jich „zachránil“. Při jedné kampani v roce 1950 v Columbii v Jižní Karolíně bylo zaznamenáno 13 500 rozhodnutí k následování Krista. Při jedenácti stanových kampaních v roce 1952, kterých se údajně zúčastnilo 1 500 000 lidí, zaznamenala organizace 66 000 lidí, při kterých se modlili za uzdravení, a 38 457 obrácení. 

Jeho organizace

Jeho administrativní a manažerské schopnosti brzy vedly k vytvoření organizaci, které napomohly jeho trvalému úspěchu a pokračující službě. Během jara a léta 1948 odpověděli pracovníci Robertsovy kanceláře na 25 000 dopisů, rozeslali 30 000 pomazaných kapesníků, rozdali 15 000 knih a vydali 90 000 výtisků jeho časopisu. Do října se počet zaměstnanců kanceláře rozrostl na sedm. Každý rok služba zaznamenávala impozantní růst. V roce 1952 obdržela společnost Healing Waters, Incorporated 280 355 dopisů a rozeslala 140 177 modlitebních ubrousků. Náklad měsíčníku vzrostl ze 115 000 v roce 1951 na 175 000 v roce 1952 a 265 000 v roce 1953.

Zleva: Young Brown, Jack Moore, William Branham, Oral Roberts, Gordon Lindsay; fotografie pořízena v Kansas City v roce 1948

V lednu 1954 zahájil vysílání prostřednictvím devíti televizních stanic bez ohledu na obrovské náklady. Šikovné apely na předplatitele časopisů pokryly výpadek a v polovině roku 1955 se jeho pořad vysílal každý týden na 91 domácích a dvou zahraničních televizních stanicích. O tři roky později se jeho síť rozrostla na 136 stanic.

Přízeň širší církve

V roce 1948 byl vybrán, aby přednesl závěrečnou řeč na setkání Severoamerického letničního společenství. V roce 1949 byl uznáván jako přední osobnost letničního hnutí a během deseti let se stal v křesťanských kruzích mezinárodní celebritou.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Roberts vždy udržoval uctivé vztahy s Williamem Branhamem, Gordonem Lindsayem a dalšími členy hnutí Voice of Healing, ačkoli nikdy neměl ve sdružení oficiální úlohu. Začal si dávat pozor na některé vlastnosti méně nadaných a méně zodpovědných evangelistů a postupně se z jejich kruhů stahoval, i když je nikdy veřejně nekritizoval.

Ze všech evangelistů modlící se za uzdravení byl Roberts letničními pastory nejvíce oblíben. Patřil k letniční církvi svatosti a vždy byl podporován většími letničními denominacemi. Místní pastoři si vážili toho, že Roberts rozumí jejich potřebám.

„Kdybych měl spolupracovat s organizovanou církví, musel bych dělat to, co mi říkají. Nebo bych se musel od církve odvrátit a dělat to tak, jak jsem začal. Vždycky jsem se cítil být členem církve, takže jsem vždy kritiku přijal a souhlasil s těmito hlasy a na druhý den své evangelizační kampaně jsem provedl změny.“

Lee Braxton v roce 1951 napsal: „Oral Roberts uznává dobro ve všech denominacích a pevně věří v církevní organizace, ale cítí, že je povolán přinášet biblické vysvobození všem lidem všech vyznání. Lidé téměř všech denominací navštěvují Robertsovy kampaně, odebírají časopis Healing Waters a podporují rozhlasové vysílání“.

SOUVISEJÍCÍEvan Roberts – Smutný hrdina velkého velšského probuzení (část 2)

Robertsova práce se časem stala více ekumenická. Během kampaně v roce 1957 v Raleighu v Severní Karolíně uvedl mezi církvemi zastoupenými v publiku např: Assemblies of God, římskokatolickou, baptistickou, metodistickou, episkopální, luteránskou, řeckou pravoslavní či presbyteriánskou. 

Finanční integrita

Vždy si zachovával finanční integritu a transparentnost, získával si srdce pastorů i lidí a ujišťoval je, že finance jsou pouze nezbytnou součástí hlásání poselství evangelia. Místní výbory a veřejná zpráva byly informovány o příjmech a výdajích, aby se předešlo jakémukoli nedorozumění nebo kritice.

Organizace pro křesťanské podnikatele

V roce 1949 uspořádal Roberts během své kampaně ve městě Tacoma ve státě Washington oběd pro podnikatele a poté zde vzniklo Mezinárodní společenství podnikatelů plného evangelia (Full Gospel Business Men’s Fellowship International), jehož zakladatelem byl Demos Shakarian. FGBMFI zůstalo jedním z Robertsových nejsilnějších podporovatelů.

Počáteční úspěch Orala Robertse a přetrvávající zájem o jeho službu spočívaly v uzdravující službě, která začala v roce 1947. Jeho raná kázání silně zdůrazňovala Boží moc. Jeho služba však nikdy nespočívala pouze v uzdravování. Vždy byl vášnivým a účinným evangelistou. S postupem padesátých let se evangelizace stala dominantním tématem, i když uzdravování bylo stále prioritou, které Bůh nadále žehnal.

Účinek Robertsovy služby

Rychle se stal příkladným vůdcem generace dynamických probuzeneckých kazatelů, kteří v 50. letech nesli poselství o uzdravení po celém světě. P. G. Chappell to dobře shrnuje: „Jeho ekumenické evangelizační kampaně měly zásadní význam pro oživení letničního hnutí v době po druhé světové válce. Měl také vliv na vznik Mezinárodního společenství podnikatelů plného evangelia (Full Gospel Business Men’s Fellowship International) v roce 1951 a byl také vůdčí osobností při pokládání základů moderního charismatického hnutí. Nejvýznamnější vliv na americké křesťanství měl Roberts v roce 1955, kdy inicioval celostátní týdenní televizní program, díky němuž se jeho evangelizační a uzdravující kampaně dostaly do domovů milionů lidí, kteří se nikdy nesetkali s tímto poselstvím. Prostřednictvím tohoto programu se uzdravující poselství doslova dostalo z letniční subkultury amerického křesťanství k nejširšímu publiku v historii. V roce 1980 Gallupův průzkum ukázal, že Robertsovo jméno zná fenomenálních 84 % americké veřejnosti, a historik Vinson Synan poznamenal, že Roberts byl považován za nejvýznamnějšího letničního křesťana na světě. V 50. a 60. letech 20. století se Oral Roberts stal nejznámějším evangelistou hlasající zvést o uzdravení a spasení.  

Další významné mezníky v jeho životě

Jeho měsíčník, přejmenovaný v roce 1956 na Abundant Life, dosáhl nákladu přes milion výtisků, zatímco jeho časopis Daily Blessing překročil čtvrt milionu předplatitelů a měsíční sloupek psal pro 674 novin. V osmdesátých letech bylo v oběhu více než 15 milionů výtisků jeho osmdesáti osmi knih a roční pošta od jeho příznivců přesáhla pět milionů dopisů.

V roce 1966 byl pozván jako účastník berlínského kongresu Billyho Grahama o světové evangelizaci, v roce 1968 přenesl řeč ke Sjednocené metodistické církvi a v roce 1969 zahájil ambiciózní televizní osvětu s náboženskými estrádami v hlavním vysílacím čase. Úspěch těchto pořadů v hlavním vysílacím čase byl pozoruhodný, dosáhl až 64 milionů diváků. To vedlo Edwarda Fiskeho, náboženského redaktora deníku New York Times, k prohlášení, že Roberts si v 70. letech 20. století získal více osobní loajality než kterýkoli jiný duchovní v Americe.

V roce 1965 otevřel Roberts v Tulse vysokou školu – Univerzita Orala Robertse se stala významnou institucí, když k ní v letech 1975-1978 přibylo sedm postgraduálních kolejí.

 Univerzita, kterou v roce 1967 vysvětil Billy Graham, je považována za hlavní charismatickou univerzitu v Americe. V sousedství univerzity zřídil Roberts v roce 1966 centrum pro 450 seniorů. 

Vrcholem Robertsovy služby bylo v roce 1981 otevření lékařského a výzkumného centra za 250 milionů dolarů. Komplex se skládá z třicetipatrové nemocnice, šedesátipatrového lékařského centra a dvacetipatrového výzkumného zařízení. Filozofií centra je spojit modlitbu a medicínu, nadpřirozené a přirozené. 

Oral Roberts je dodnes považován za jednu z nejvýraznějších osobností letničního hnutí. 

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Zdroj: Revival Library Datum: 20. září 2022 Foto: Wikimedia Commons – Oral Roberts

https://www.revival-library.org/revival_heroes/20th_century/roberts_oral.shtml

Jeho organizace

Tags: ,,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář