Papež František: Víra v satana je biblická, je to reálná bytost

Vatikán – Víra v ďábla není zastaralá, ale je nedílnou součástí evangelia, řekl papež František. Papež připomněl těm, kdo si myslí, že víra v ďábla je zastaralá, že Satan skutečně existuje a že Ježíš sám prožil svá pokušení a překonal je.

„Tak začal veřejný život Ježíše, s pokušením, které pochází od Satana. Satan byl přítomen,“ cituje papeže Catholic Herald.

„Mnoho lidí říká:“ Ale proč mluvit o ďáblu? Ďábel neexistuje. „Ale podívejte se na to, co vás evangelium učí,“ zdůraznil František v kázání ze dne 1. května. „Ježíš čelil ďáblu, byl pokušen Satanem. Ale Ježíš odmítá každé pokušení a vítězně jím prochází.“

Křesťané jsou v duchovním boji

Paul Randerson během své přednášky v Praze v roce 2017 mluvil o duchovních mocnostech, kterým křesťané čelí. Řečník zmínil biblické pasáže v Izajášovi 14 a Ezechielovi 28, které zlou duchovní bytost – Satana, popisují jako padlého anděla. Realitu duchovního boje pak srovnal se svou vlastní zkušeností z návštěvy v Afghánistánu, kde britské jednotky čelí reálnému nepříteli a jsou si dobře vědomé, kdo jsou a kdo je jejich nepřítel. Křesťané by si též měli uvědomovat, že stojí v podobném duchovním boji.

„Satan je spokojen se stavem, kdy v něj lidé nevěří, nebo jej neberou vážně. Duchovní svět kolem nás je reálný a lidé v Africe či v Asii si ho jsou dobře vědomi, zatímco západní společnost tuto schopnost ztratila,“ uvedl Randerson.

Evangelista Billy Graham v článku z roku 2017 napsal, že Kristovo zmrtvýchvstání překonalo moc Satana i pekla, ale Boží vítězství ještě není úplné a Satanova moc není zcela zničena. Ve svém článku uvedl, že Satan je mocná duchovní bytost, která udělá vše, co může, aby překazila Boží plány.

„Satan pokouší, lže, ničí a dokonce zabíjí, když to vyhovuje jeho plánům. V Bibli je psáno: ‚Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil. Vzepřete se mu‘. (1Pt 5, 8-9).“

Graham uvedl, že Bůh je svrchovaný a i navzdory zlu a neštěstím, která se dějí ve světě, má Bůh vše stále pod kontrolou. “Nevíme, proč Bůh dovolí, aby se stávaly přírodní katastrofy; někdy se zdá, že v tom má prsty Satan,“ vysvětluje Graham.

Nejenže Bůh je všemocný, On je i věčný. „Jen Bůh je věčný; Bůh vždy existoval a bude věčně existovat,“ tvrdí Graham. O původu Satana napsal: „Přestože Bible přesně nepíše, odkud se Satan vzal, existoval předtím, než Bůh stvořil svět (když stvořil anděly). On je jedním z andělů, kterého stvořil Bůh, dokud se nevzbouřil a nepokusil se svrhnout Boha.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Rádi byste nám pomohli pokračovat v této misi a měli tak možnost se na ní spolu s námi. 

 

-mn-  Foto: Wikimedia Commons – Vatikán

 

 

Tags: ,,

5 Komentáře

 1. Karel Konečný

  Ono je velmi těžké psát o tom co člověk nevidí, protože píše jen o svých představách. Jaksi uniká smysl těchto představ.

  Odpověď
 2. Zdejší autor Dan Drápal napsal v jedné své knížce, že Satan je blízko hlavně těm, kteří jsou na Boží cestě. Běžné lidi, které Boží vůle nikterak nezajímá, prý nechá na pokoji.

  Odpověď
  • Karel Krejčí

   Zdravím Vás paní Hájková. Ono je to ještě horší, než se zmiňujete. To, co se historií táhne s touto církví (ale samozřejmě více či méně i s jinými) a nevyjímaje i některých aktivit současného papeže, ač vypadají na první pohled velice zbožně, nesou skrytý, ale o to účinnější podpis – satan. Jak se zmiňuje i pan Vožeh ve svých posledních komentářích, satan lstivě a skrytě odpoutává pozornost od ústřední postavy Stvoření – Krista.

   Odpověď
  • Také vás zdravím, pane Krejčí. Já jsem nejprve tomu článku pana Vožeha vůbec nerozuměla. Co tedy vlastně chce? Aby se vůbec nikdo o nic nesnažil? Pak jsem trochu porozuměla, že snad chce zdůraznit úlohu Krista. Někdy mám takový pocit, že čím více knih a článků čtu, tím mám z toho v hlavě větší zmatek. Ještě že mě Ježíš před tím teologickým zmatkem v hlavě vcelku chrání, i když někdy to je dost těžké.

   Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář