Papež v rozhovoru řešil mnohá témata, ale italskému evangelikálovi tam něco důležitého chybělo

Italský evangelikál Leonardo De Chirico žijící v Římě pro portál EvangelicalFocus komentoval nedávný rozhovor papeže Františka pro italské noviny. Papež podle něj zmínil množství témat, ale něco důležitého mu tam i tak chybělo.

Evropa, migranti, ledovce, amazonský prales… to jsou témata, která rozebíral v srpnovém rozhovoru papež František s italským deníkem La Stampa. V poměrně dlouhém interview, nastínil některé obavy, které při pohledu na dnešní globální svět má.

Papež se dotkl sociálních problémů, politických, environmentálních a církevních otázek. De Chirica v rozhovoru zarazilo Františkovo mlčení o tématech, kde by očekával od hlavy katolické církve vyjádření obav. Papež vyjádřil své názory na ideologie některých politiků, vedoucí k nárůstu nacionalismu.

Při otázce migrantů poukázal na potřebu je přijímat a doprovázet a integrovat do společnosti. Papež vyjádřil obavy nad čerpáním přírodních zdrojů a výzvám, jimž čelí amazonský region, jako je odlesňování, což de facto vede k zabíjení místních obyvatel.

Při dotazu, čeho se obává nejvíce papež zmínil „zmizení biologické rozmanitosti, nové smrtelné nemoci a devastace přírody, která může vést ke vymření lidstva.“ To všechno jsou skutečné a vážné hrozby. De Chirico se v komentáři ptá, jak by asi Ježíš na takto položenou otázku odpověděl. Nebo kdyby této otázce čelili apoštolové Pavel, Jan či Petr. V papežově odpovědi podle něj není zmínka o Kristu, hříchu, kříži, pokání, obrácení, Božím soudu, milosti či evangeliu.

V tom, co papež František řekl a co neřekl, spíše podle De Chirica jednal, jako by byl mluvčím sekulární nevládní organizace, než křesťanem, který celému světu říká biblické poselství o Božího stvoření, lidském hříchu a vykoupení v Kristově oběti.

Italský evangelikál podotkl, že i když v rozhovoru nebyla položena přímá otázka o Kristu, ale v tak dlouhém rozhovor se spoustou otázek bylo množství příležitostí pro hlásání evangelia. Papež ke škodě tuto příležitosti nevyužil.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Rádi byste nám pomohli pokračovat v této misi a měli tak možnost se na ní spolu s námi. 

 

-mn-  Datum: 8. září 2019  Foto: screenshot YouTube – papež

Tags: ,,,

3 Komentáře

 1. Opět nic nového, co by typicky necharakterizovalo papežovo chápání významu Kristovy smrti a předávání světu. Místo aby papež hlásal na veřejnosti lidem evangelium jako jedinou možnou spásu a únik z tohoto světa, naopak řeší a radí, jak nejlépe tento svět zachovat – opět slušný paradox. Ano, ono to sice proti ničemu není, ale povolal jej snad k tomu Bůh? To je jeho prvořadým posláním? Nenabádá nás apoštol Jan zřetelně, abychom nemilovali tento svět ani to, co je ve světě? To samozřejmě přímo nedokazuje, že „náš pozemský otec“ miluje tento svět více než samotného nebeského Otce, ale smyslem Janova výroku je jednoznačně rozlišit, kdo má být na prvním místě, což z obsahu komentáře právě vůbec nevyplývá. Opět líbivá a cílená „politika“ ve smyslu ty, ty, ty … ten nahoře všechno vidí!

  Odpověď
 2. Autor článku píše: „V papežově odpovědi podle něj (De Chirica) není zmínka o Kristu, hříchu, kříži, pokání, obrácení, Božím soudu, milosti či evangeliu“.

  Ano, je to pravda, ověřil jsem si to. Ani tento rozhovor nevybočoval z obvyklých kolejí. Pokud bychom rozhovor přepsali do kázání, tak Božím slovem by v něm byly „sny Otců Zakladatelů (EU)“ a jejich „síla“ (zmíněni jsou 4 x). Kromě ani jedné zmínky o Kristu v rozhovoru tedy není také ani žádná zmínka o Bohu. Hříchy v tomto kázání by byly pojmenovány jako ideologie „nezávisláctví“ (v originálu Sovereignism) a populismus. Jako vykoupení navrhuje lidstvu papež dialog, více ekumenismu, společné Evropy, více migrantů a více jejich integrace, více ekologie.

  Nejde mu o to říci, jak člověk může být zachráněn ze svého hříchu vůči Bohu, ale o záchranu planety. (Řeší mj. i kyslík na planetě. Pojede do Amazonie jachtou poháněnou plachtami, nebo navrhne videokonferenci, nebo poletí tradičně vlastním tryskovým letadlem?)

  V rozhovoru papež zmiňuje, několikrát, evangelizaci, ale, bohužel, novinář se jej nezeptal na to, co si pod tím pojmem má čtenář představit.

  Odkaz na ten rozhovor je zde: https://www.lastampa.it/vatican-insider/en/2019/08/09/news/pope-francis-warns-against-sovereignism-it-leads-to-war-1.37330049

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář