Počet křesťanů v Británii klesá, k víře v Krista se hlásí polovina národa

Nejnovější údaje Úřadu pro národní statistiku odhalily výrazný pokles počtu občanů Anglie a Walesu, kteří se hlásí ke křesťanství.

Statistiky z roku 2019 ukazují, že pouze 51 procent jsou křesťané, zatímco lidé bez vyznání tvoří více než třetinu.

SOUVISEJÍCÍVíce než třetina Britů je přesvědčena, že modlitba pomáhá při překonávání problémů s duševním zdravím

Podle portálu Christian Today jde o značný pokles od sčítání lidu v roce 2011, kdy křesťané tvořili 59 procent populace. Pokles občanů hlásících se ke křesťanství se shoduje s nárůstem počtu osob bez vyznání, který vzrostl z 32,3 procenta v roce 2011 na současných 38,4 procenta.

Nejmenší podíl křesťanů – 35,2 procenta je ve věkové skupině 20 až 29 let a 39,8 procenta ve věku 30 až 39 let.

Naproti tomu více než polovina (53,4 procenta) 20 až 29letých uvedla, že nemají žádné náboženské vyznání, pak následuje skupina 30 až 39letí se 46,3 procenty.

Podíl muslimů zaznamenal malý nárůst ze 4,83 procenta na 5,67 procenta.

 Výsledky sčítání lidu v roce 2021 mají být zveřejněny příští rok a očekává se, že ukážou další pokles obyvatel hlásících se ke křesťanství.

Údaje o církvi za rok 2020 také ukazují 7procentní pokles v počtu osob, které se účastní bohoslužeb oproti předchozímu roku.Mluvčí anglikánské církve uvedl, že čísla jsou „v souladu s očekáváním a skutečně podtrhují rozsah výzev, kterým církve čelily v prvním roce pandemie“.

Christian Today v této souvislosti podotýká, že anglikánská církev se po mnoho let potýká s neustále klesající návštěvností a jako součást své reakce zahájila vizi a strategii, jak zdvojnásobit počet dětí a mladých lidí ve svých kostelích. S ohledem na tyto priority církev tento měsíc oznámila, že bude investovat téměř 5 milionů liber do podpory projektů ve svých diecézích zaměřených na oslovení mladších a rozmanitějších skupin.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 2. února 2022 Foto: Wikimedia Commons – ilustrační

Tags: ,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář