Postižený pastor zasáhl evangeliem vesnici v odlehlé oblasti Mexika

Někdo by mohl podcenit dopad balení dárků pro křesťanskou organizaci Samaritan’s purse, ale zdravotně postižený pastor použil tento projekt k tomu, aby byl svědkem toho, jak celá vesnice v odlehlé horské oblasti Mexika byla zasažena evangeliem, a kde nyní mají svůj první kostel.

Projekt s názvem Vánoce pro děti poskytl křesťanům možnost, aby se stali součástí evangelizačního úsilí po celém světě, a to přípravou vánočních dárků, které jsou zasílány do více než 160 národů.

Vánoční krabice jsou naplněné hračkami, školními a hygienickými potřebami, ale i brožurami s evangeliem. Ty jsou doručené dětem v složité rodinné situaci. Tato iniciativa otevírá dveře pro nejmladší generaci, aby slyšela Boží poselství.

Internetové noviny The Christian Post informují o tom, jaký měla tato služba dopad na odlehlou horskou vesnici v Mexiku.

La Laguna je domovem původních obyvatel Mexika a až do nedávna tito lidé nikdy neslyšeli evangelijní poselství spásy v Ježíši Kristu. Tuto situaci navždy změnila odvážná víra pastora Jose Beniteze a 22. října místní občané zasvětili Bohu svůj první kostel.

Benitez dostal dětskou obrnu, když mu byly dva roky a již nikdy nebyl schopen chodit. Umínil si, že nedovolí, aby mu jeho postižení bránilo odpovědět na Boží volání. Benitez v průběhu let opakovaně riskoval svůj život, aby absolvoval nelehkou cestu do horské vesnice La Laguna, kde mluvil s místními obyvateli o Bohu.

Po letech práce bez výraznějšího úspěchu se pastor rozhodl připravit vánoční dárky pro zdejší děti. Výsledek byl více než ohromující a téměř stovka jich přijala Ježíše jako svého Pána. Děti se pak staly malými evangelisty ve svých vlastních rodinách, které byly přítomné na ceremonii zasvěcení nového kostela v La Laguna.

Zajímavostí je, že pastor Benitez přijal Krista do svého srdce až ve věku 42 let. Předtím holdoval alkoholu v partě hudebníků, s kterou si vydělával na živobytí.

Na evangelizačním setkání byl dotknut láskou Kristovou a vnímal, že mu Bůh říká, aby se jeho město stalo místem k hlásání evangelia. Tak začal navštěvoval lidi ve svém okolí a svědčil jim o osobní transformaci.

Po nějaké době mu Bůh otevřel další dveře a přes půlhodinový rozhlasový program zasáhl lidi v městech po celém Mexiku a dokonce i lidí žijících v horách. Byl to právě tento rozhlasový program, který dorazil až do odlehlé vesnice La Laguna. V té době bylo toto místo známé svým násilím, vraždami a drogami.

Jednoho dne obdržel dopis od ženy jménem Eusebia z La Laguny, která mu napsala jak ji rozhlasový program přivedl k víře v Krista a chtěla, aby Benitez navštívit její vesnici a kázal evangelium, protože zde nikdo o Ježíši nikdy neslyšel.

Dnes Eusebia nemůže uvěřit tomu, co Pán v její vesnici udělal, když vidí, kolik lidí se účastnilo shromáždění k příležitosti zasvěcení kostela.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Rádi byste nám pomohli pokračovat v této misi a měli tak možnost se na ní spolu s námi. 

 

-mn-  Datum: 21. listopadu 2019  Foto: Wikimedia Commons – ilustrační

Tags: ,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář