Recenze: Jak Jsem evangelizoval

Tato knížečka v sympatické malé velikosti (formát A6) je velmi čtivá a současně užitečná pro každého křesťana s touhou evangelizovat. Z největší části je tvořena příběhy, kdy autor nějakou osobu vedl k víře v Pána Ježíše. Co příběh, to kapitola s krátkým a výstižným názvem. Příběhy jsou psané krátce, věcně, vtipně. Autor popisuje, jak danou osobu oslovil, jak probíhal rozhovor a co bylo s danou osobou dál, pokud o tom má informace.

Nejcennější je podle mne zachycení způsobu vedení evangelizačního rozhovoru a zvláště přesné znění tzv. „duchovního můstku“, tedy okamžiku, kdy autor přešel od „normálního rozhovoru“ s hledajícím člověkem k tématu osobní víry a spasení. Tento „můstek“ autor v knížce zdůraznil tučným písmem, takže se v ní dá lehce znovu najít.

Cenné jsou také autorovy zkušenosti s různorodými reakcemi lidí, kdy se něco během rozhovoru nebo po něm odehrálo jinak, než autor očekával. Čtenář bude překvapen, jaké situace a jaké věci mohou při evangelizaci někdy pomoci. Je vidět, že autor nepodceňuje důležitost modlitební přípravy. Také dokáže poznat Boží načasování, pro co je daný člověk připraven, což je vzácné.

Z autorova líčení lze vnímat jeho lásku ke ztraceným lidem, ale také velkou úctu k nim a k jejich názorům, rovněž i jeho pokoru před Bohem a Božím jednáním. Sympatická je i autorova schopnost udělat si sám ze sebe legraci.

Za nejcennější svědectví z knihy považuji příběh, kdy autor vedl k víře svého otce, a dále velmi otevřené vyprávění, jak jako křesťan hledal svoji budoucí ženu.

Knížka je velmi svěžím a povzbudivým uvedením do osobní evangelizace, ale je i plná různých postřehů o dnešní době a lidech, zajímavých pro každého křesťana.

Vratislav Kolinský: Jak Jsem evangelizoval, Nakladatelství KMS 2019, 110 stran, 140 Kč

Zakoupit lze na https://kmspraha.cz/kniha/jak-jsem-evangelizoval.

Eva Chmelařová, Křesťanská misie Nové Město na Moravě

 

Tags: ,,,,

1 Komentář

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář