Reklama ma Krista?

Skutky 2:14,36 … „Ať tedy všechen Izrael s jistotou ví, že toho Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, učinil Bůh Pánem a Mesiášem.“

Drazí přátelé v Kristu.

Před pár lety jsem si při jízdě autem jen tak pro zábavu všímal billboardů podél silnice. Na jednom z nich byla auta značky Toyota, jak jedou po hladině vody. U toho nápis hlásal: Zázraky se dějí! A níže stálo: zázračná výbava za zázračnou cenu! Jedu dál a na dalším plakátu reklama rádia Frekvence 1 s výzvou: Více lásky! A o kousek dál obrovský billboard společnosti O2 hlásající: Volání zdarma den co den!

Určitě víte, k čemu vlastně slouží taková reklama, k čemu jsou plakáty a billboardy. Přece k tomu, aby přitáhly pozornost lidí k nabízenému výrobku nebo nějaké službě a přiměly je, aby si výrobek či službu koupili. Většině lidí je jasné, že reklamní slogany jsou často přehnané, nadsazené, zní neskutečně, slibují něco, co – po podrobnějším prozkoumání – vlastně nebývá až tak úžasné. Třeba ta „zázračná cena“ auta: zaplatíte bezmála ¾ miliónu, a pak zjistíte, že Toyota RAV4 stejně nejezdí po vodě a ani její výbava není žádný zázrak. Naladíte si Frekvenci 1 a zjistíte, že „Více lásky!“ je motto pořadu s názvem „Sexy život“, který prý „pomáhám těm, co jsou tajně zamilovaní a stydí se to říct“. Čili s tou nezištnou, sebe-obětující a dávající láskou agapé to nemá, de facto, nic společného. A „volání zdarma den co den“? Ano, ale pouze po dobu 1 roku, jen na čísla v síti O2 nebo pevné linky a jen pokud se upíšete paušálem na 2 roky. Takže úplně „zadarmo“ to rozhodně nebude. Žádné zázraky, žádné více lásky, žádné volání úplně zdarma – jen reklamní slogany a triky…

SOUVISEJÍCÍ (Ne)bojácný Ježíš

Napadlo mě ale, jestli by mohl být nějaký billboard propagující křesťanství, nějaká reklama na Ježíše Krista – taková, která by přivedla lidi k víře v Něho. Co by na ní asi tak mohlo stát jako slogan? „Věř, a budeš se mít báječně!“? Nebo: „Ježíš ti dá prima život!“? Co třeba: „Ze samého dna až na vrchol popularity – díky Bohu!“

Ale kdepak. Taková reklama by byla stejně neupřímná, klamavá a zavádějící, jako ty, které běžně kolem sebe vidíme. Křesťanství není o báječném, prima životě a Ježíš nikomu nenabízí pozemské statky, popularitu a úspěch. A přesto Ho dodnes následují tisíce lidí, včetně mnoha z nás. Co nás k Němu přitáhlo?

Dnes jsem četl úryvek z Bible, kde byla popsána reakce lidí na Petrovo kázání o Letnicích. Ano, připomínáme si Letnice a zázračnou událost seslání Ducha svatého na první učedníky. Bylo doprovázeno náhlým hukotem vichru, ohnivými plamínky nad hlavami, mluvením nenaučenými cizími jazyky. Ale to byla jenom doprovodná, podpůrná znamení, která ukazovala na to důležité, co následovalo: totiž na aktivitu Ducha svatého, který pak působil při Petrově kázání, takže, jak čteme, „přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí!“ (v.41b)

SOUVISEJÍCÍ – (Ne)přátelství se světem

Jakou reklamu apoštol Petr ve svém kázání Ježíši udělal, že získal tolik nových následovníků? Slíbil lidem báječný a pohodový život? Ne, řekl jim: „… toho Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, učinil Bůh Pánem a Mesiášem“ (v.36b). Petr obvinil své posluchače z toho, že Krista – Božího beránka bez vady a poskvrny – přivedli až na kříž. To oni před Pilátem volali: „Ukřižuj ho! Ukřižuj ho!“ Nebyl to tedy žádný „růžový obrázek“, který jim Petr ve svém kázání maloval.

A není tomu tak ani dnes. Z každé kazatelny na světě by mohlo dnes zaznít: „Ukřižovali jste Ježíše! Vaše viny, vaše hříchy, vaše neposlušnost, vaše lhostejnost, vaše otevřená nenávist a pohrdání Boží vůlí – to všechno přivedlo nevinného Božího Syna k Jeho potupné smrti. Za hříchy nás všech Ježíš umíral.“ To je ovšem „reklama“, kterou mnozí odmítají slyšet. Ono přiznat svou chybu, přiznat se ke zlu, které je ve mně, přiznat si, že na svůj život nestačím – to je velmi nepříjemné a vypadá to slabošsky. Naše zkažené, sebeobhajující JÁ nám v tom brání…

Ale reklama s Kristem ukřižovaným za naše hříchy by byla neúplná. Petr totiž dál mluvil o tom, že Bůh Ježíše vzkřísil a učinil Ho Pánem nade vším. To znamená, že za naše hříchy bylo beze zbytku zaplaceno! Že Bůh nám odpustil! Že se s námi usmířil! Když se tedy Petrovi posluchači zeptali: „Co máme dělat bratří?“ (v.37), Petr jim ukázal, jak se mohou zachránit „z tohoto zvráceného pokolení“ (viz v.40). Řekl jim: „Obraťte se a každý z vás ať přijme křest… na odpuštění svých hříchů…“ (v.38) Obraťte se od svých hříchů ke Kristu, od svých skutků k Bohu, který odpouští, dejte se pokřtít a vaše hříchy budou smazány! A pak dodal: „A dostanete dar Ducha svatého!“ (v.38)

To je tedy to, co by mohlo stát na reklamě na Ježíše. Bůh nám neslíbil pohodu v tomto životě. Neslíbil nám, že se nám vyhnou potíže. Ale slíbil nám, že nás jimi provede jako své milované děti, jako Pastýř vede a zachraňuje své ovečky. Vždyť nám projevil více lásky, než kdokoli jiný (1. Janův 3:1; Římanům 5:8); zaplatil za nás zázračnou cenu: krví svého svatého Syna (1. Petrův 1:19), abychom k Němu mohli den co den zdarma volat: „Abba, Otče!“ (Římanům 8:15) A to není žádný reklamní trik. Bohu totiž můžete věřit. Amen.

Autor: Petr Krákora Zdroj: luterani.cz Datum: 10. září 2023 Foto: Pixabay – ilustrační

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Tags: ,,,

2 Komentáře

 1. Na billboardech se objevuje přesně to, na co upozorňuje apoštol Jan:
  „Źádost těla, žádost očí, postavení ve světě.“
  Proto jsou vyobrazena samá pozitiva, která na každého z nás čekají, stačí jen je uchopit. Ovšem z principu, pozitiva to budou, pokud ve skutečnosti budou jen pro „vyvolené“. Ty ostatní mají pouze roli pouhých „prispěvovatelů“. V tomto padlém světě to jiné nebude – síla a moc pozlátek, prosazovaných dokonce i silou je čím dál více zřejmá.
  Tento „štědrý“ svět nic zadarmo nedává.
  Ovšem to, co je opravdu zadarmo je před „perspektivou“ tohoto světa dobře skryté.

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář