Rick Warren / Následovat Ježíše znamená mít každého rád

Láska není nikdy u konce s trpělivostí, s vírou ani s nadějí. Láska to nikdy nevzdá“ (1. Korintským 13,7 – podle autorem zvoleného překladu  GOD’S WORD – GW).

Je třeba, abys každému, s kým se setkáš, prokazoval stejnou lásku, jakou Bůh miluje tebe. Není to jen jedna z možností , jak si počínat, ani nejde o pouhý návrh. Je to příkaz – dává nám ho Pán Ježíš u Jana 13:34: „Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem.“

Jsi-li Kristovým následovníkem, musíš mít rád každého, ať je ti sympatický nebo ne – právě tak, jako miluje Kristus tebe. To znamená, že ty lidi musíš přijímat se vším všudy a milovat je bez podmínek. Úplně jim odpouštět a vidět v nich vrcholně hodnotné osobnosti.

Víš, jak to promění tvé vztahy, když budeš lidi milovat tímto způsobem?

Bible říká: „Láska není nikdy u konce s trpělivostí, s vírou ani s nadějí. Láska to nikdy nevzdá“ (1. Korintským 13,7 – podle autorem zvoleného překladu  GOD’S WORD – GW).

Takhle tě miluje Bůh! Nikdy s tebou neztrácí trpělivost, nikdy v tebe nepřestává věřit, nikdy neztrácí naději na to nejlepší ve tvém životě. Nikdy to s tebou nevzdá. A stejný přístup očekává od tebe – vůči komukoli jinému.

„Láska není nikdy u konces trpělivostí.“ To znamená, že láska je prodlouženou rukou milosti. Můžeš přinášet milost jiným!

„Láska není nikdy u konce s vírou.“ To znamená, že dává najevo víru. Říkáš skrze ni druhému: „I když je to teď mezi námi problematické, nikdy v tebe nepřestanu věřit.“

„Láska není nikdy u konce s nadějí.“ Jinými slovy – očekává to nejlepší. Očekáváš ve svém manželství to nejlepší – nebo ses spokojil s něčím trošku horším?

„Láska to nikdy nevzdá.“ Jinak řečeno – vydrží i to nejhorší. Takže si při pohledu na jiné lidi řekneš: „Strefujte se do mě, čím chcete, ale děj se co děj, já vás nepřestanu mít rád.“

Chceš ještě dnes začít s proměnou svých vztahů? Tak se pomodli k Bohu – takhle: „Milý Bože, přiznávám, že mám ve svých vztazích pořádný guláš. Jsou složité, rozbité a často se smiřuji s něčím, co se rozhodně nedá nazvat tím nejlepším. Je nutno je změnit! A chci začít u toho, že změním sám sebe. Vysvoboď mě z mých obav – vidím totiž, jak mne nutí zachovávat odstup, zaujímat obranný postoj a dokonce útočit s různými požadavky. Pro dnešek – a pro každý další den – podrobuji své srdce tobě. Chci se učit prožívat svůj život ve tvé lásce a tak, aby mne tvá láska stále naplňovala.

Pomoz mi přijímat jiné tak, jako ty přijímáš mne. Mít druhé rád bez podmínek – jako ty mne. Úplně jim odpouštět, jako tys odpustil a stále odpouštíš mně. A ať si také vážím jiných, jako ty mě! Pomoz mi být pro lidi kolem mne prodlouženou rukou tvé milosti a dívat jim najevo, že v ně věřím. Očekávat, že se u nich projeví to nejlepší. A když naopak vyplave to nejhorší, pomoz mi to vydržet. Prosím tě v Ježíšově jménu. Amen.“

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Překlad: Ivana Kultová , Foto: Youtube Denní úvaha nad Božím slovem © 2019 Rick Warren. Všechna práva vyhrazena. Použito se svolením.

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář