Rick Warren: Následovat Ježíše znamená mít každého rád

Láska není nikdy u konce s trpělivostí, s vírou ani s nadějí. Láska to nikdy nevzdá“ (1. Korintským 13,7 – podle autorem zvoleného překladu  GOD’S WORD – GW).

Je třeba, abys každému, s kým se setkáš, prokazoval stejnou lásku, jakou Bůh miluje tebe. Není to jen jedna z možností , jak si počínat, ani nejde o pouhý návrh. Je to příkaz – dává nám ho Pán Ježíš u Jana 13:34: „Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem.“

Jsi-li Kristovým následovníkem, musíš mít rád každého, ať je ti sympatický nebo ne – právě tak, jako miluje Kristus tebe. To znamená, že ty lidi musíš přijímat se vším všudy a milovat je bez podmínek. Úplně jim odpouštět a vidět v nich vrcholně hodnotné osobnosti.

Víš, jak to promění tvé vztahy, když budeš lidi milovat tímto způsobem?

Bible říká: „Láska není nikdy u konce s trpělivostí, s vírou ani s nadějí. Láska to nikdy nevzdá“ (1. Korintským 13,7 – podle autorem zvoleného překladu  GOD’S WORD – GW).

Takhle tě miluje Bůh! Nikdy s tebou neztrácí trpělivost, nikdy v tebe nepřestává věřit, nikdy neztrácí naději na to nejlepší ve tvém životě. Nikdy to s tebou nevzdá. A stejný přístup očekává od tebe – vůči komukoli jinému.

„Láska není nikdy u konces trpělivostí.“ To znamená, že láska je prodlouženou rukou milosti. Můžeš přinášet milost jiným!

„Láska není nikdy u konce s vírou.“ To znamená, že dává najevo víru. Říkáš skrze ni druhému: „I když je to teď mezi námi problematické, nikdy v tebe nepřestanu věřit.“

„Láska není nikdy u konce s nadějí.“ Jinými slovy – očekává to nejlepší. Očekáváš ve svém manželství to nejlepší – nebo ses spokojil s něčím trošku horším?

„Láska to nikdy nevzdá.“ Jinak řečeno – vydrží i to nejhorší. Takže si při pohledu na jiné lidi řekneš: „Strefujte se do mě, čím chcete, ale děj se co děj, já vás nepřestanu mít rád.“

Chceš ještě dnes začít s proměnou svých vztahů? Tak se pomodli k Bohu – takhle: „Milý Bože, přiznávám, že mám ve svých vztazích pořádný guláš. Jsou složité, rozbité a často se smiřuji s něčím, co se rozhodně nedá nazvat tím nejlepším. Je nutno je změnit! A chci začít u toho, že změním sám sebe. Vysvoboď mě z mých obav – vidím totiž, jak mne nutí zachovávat odstup, zaujímat obranný postoj a dokonce útočit s různými požadavky. Pro dnešek – a pro každý další den – podrobuji své srdce tobě. Chci se učit prožívat svůj život ve tvé lásce a tak, aby mne tvá láska stále naplňovala.

Pomoz mi přijímat jiné tak, jako ty přijímáš mne. Mít druhé rád bez podmínek – jako ty mne. Úplně jim odpouštět, jako tys odpustil a stále odpouštíš mně. A ať si také vážím jiných, jako ty mě! Pomoz mi být pro lidi kolem mne prodlouženou rukou tvé milosti a dívat jim najevo, že v ně věřím. Očekávat, že se u nich projeví to nejlepší. A když naopak vyplave to nejhorší, pomoz mi to vydržet. Prosím tě v Ježíšově jménu. Amen.“

 

Překlad: Ivana Kultová , Foto: Youtube Denní úvaha nad Božím slovem © 2019 Rick Warren. Všechna práva vyhrazena. Použito se svolením.

 

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář