Rick Warren / Tři kroky, které ti zjeví tvá bolavá místa

„Poučuj mě o tom, na co nestačí můj pohled. Spáchal-li jsem podlost, už tak neučiním.“

Jób 34:32

Máš přirozený sklon sám sobě lhát. Věříš svým pocitům, i když ty nebývají vždy přesné, i svým myšlenkám, třebaže nejsou vždy pravdivé.

To je důvod, proč máme všichni svá bolavá místa – postoje a slabiny, které nevidíme nebo nechceme vidět, i když vyvolávají náš střet s jinými lidmi.

Jak tedy nahlédnout za svůj sebeklam a spatřit pravdu? Tyto tři jednoduché způsoby ti pomohou začít na svých bolavých místech pracovat. 

Za prvé, popros Boha, ať ti zjedná jasno. Modli se s Jóbem: „Poučuj mě o tom, na co nestačí můj pohled. Spáchal-li jsem podlost, už tak neučiním“ (Jób 34:32). Když už víš, že tě srdce klame, popros Boha, ať ti připomene, co je pravdivé, pokud jde o něj a o tebe. 

Po prosbě k Bohu požádej o pomoc některé důvěrné křesťanské přátele nebo rodinu. Bůh ti posílá do cesty lidi, aby ti pomáhali, protože oni v tobě vidí to, co ty ne. Mohou vidět tvá bolestná místa, stejně jako zas ty ta jejich. Kniha Přísloví 12:15 říká: „Pošetilci zdá se , že je jeho cesta přímá, kdežto kdo poslouchá rady, je moudrý.“ Pokud myslíš, že na sobě můžeš pracovat vlastní silou, pak je tvým bolestivým místem právě tohle. Je to sebeklam. Pošetilci se domnívají, že radu nepotřebují, ale moudří naslouchají jiným.

A pak popros Ježíše, ať tě změní. On sám řekl: „„Já jsem … pravda“(Jan 14:6). A Bible říká, že pravda tě vysvobodí. Čím úžeji se tedy vineš k Ježíši, tím více bude tvůj život naplňován pravdou. To znamená, že když budeš chodit ve světle Boží pravdy, nebude tě tak snadno moci postihnout sebeklam. Boží pravda ti pomůže vidět sebe i jiné takové, jací skutečně jste. 

U Jana 9:39, Ježíš říká: „Přišel jsem do světa, abych dal vidění duchovně slepým a abych těm, kteří si myslí, že vidí, ukázal, že jsou slepí“ (podle autorem zvoleného překladu The Living Bible).

Bůh tě může osvobodit od skrytých vad, bolestivých míst i sebeklamů. Řekni si mu o jasné vidění, některé důvěrné přátele či rodinu požádej o pomoc – a potom popros Ježíše, ať tě změní. Pravda tě vysvobodí!

Otázky a podněty k zamyšlení:

•   Obíráš se stále dokola nějakými myšlenkami, o kterých víš, že jsou to lži? Které myšlenky to například jsou?

•   Jak ti znalost Božího slova pomůže vidět tvá bolestná místa? Co můžeš udělat, abys znal Boží slovo lépe?

  • Kteří lidé ve tvém životě jsou ti, co ti mohou odhalit tvá bolestná místa? Jsi ochoten jim to    dovolit? A proč – nebo proč ne?

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Překlad: Ivana Kultová. Foto: Youtube Denní úvaha nad Božím slovem © 2020 Rick Warren. Všechna práva vyhrazena. Použito se svolením.

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář