Stanovisko ČBK k radním České televize

Česká biskupská konference byla z více stran vyzvána, aby se vyjádřila k působení radních Hany Lipovské a Maxmiliána Jaroslava Kašparů v Radě České televize.

Kandidáti do Rady ČT jsou navrhováni různými společenskými organizacemi a sdruženími. Kandidátku Hanu Lipovskou, navrhla Česká biskupská konference, a tím její aktivity ve vztahu k volbě radních skončily. Paní Lipovská musela o svých kvalitách přesvědčit Poslaneckou sněmovnu, přičemž počet kandidátů mnohonásobně převyšoval počet volených míst. Česká biskupská konference volbu členů Rady ČT nijak neovlivňovala, neoslovovala poslance se žádostmi o podporu, ani paní Lipovskou nechápala jako „svoji“ kandidátku nebo reprezentantku postojů církve.
 

Pokud jde o Jaroslava Maxmiliána Kašparů, Česká biskupská konference jej do Rady ČT nenavrhla a s jeho členstvím v Radě ČT nemůže být tedy spojována ani nepřímo.
 
Související Kalousek a Schwarzenberg žádají ČBK, aby vyzvali Lipovskou a Kašparů k rezignaci z Rady ČT

Ani Hana Lipovská ani Maxmilián Kašparů Českou biskupskou konferenci v Radě ČT nezastupují. ČBK s nimi o výkonu jejich funkce žádným způsobem nekomunikuje ani jejich činnost podrobně nesleduje. Každý, kdo vykonává veřejnou funkci, ji má vykonávat pouze v souladu se zákonem a se svým svědomím. Hana Lipovská, která svými veřejně projevovanými názory pobouřila některé názorové proudy společnosti i církve, působí profesně i občansky zcela svobodně a jedná a hovoří sama za sebe jako soukromá osoba. Česká biskupská konference nemíní její názory komentovat.
 
Členy Rady ČT volí Poslanecká sněmovna, a to tak, aby v ní byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy. Členové Rady ČT vykonávají svůj mandát jako nezávislí veřejní funkcionáři a Rada ČT je ze své činnosti odpovědna pouze Poslanecké sněmovně. Tolik úprava zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi.
 
Česká biskupská konference sleduje se znepokojením společenské pnutí, které se v souvislosti s Českou televizí odehrává. Má za to, že společenské neshody je třeba řešit konstruktivně, především otevřenou komunikací a nasloucháním názorům druhé strany. Toto doporučení a přání adresuje na prvním místě sama sobě a všem složkám církve, členům Rady ČT a také celé společnosti.
 
Touto záležitostí se bude při nejbližší příležitosti zabývat Stálá rada České biskupské konference.
 

Autor: Monika Klimentová, vedoucí tiskového střediska ČBK Zdroj: cirkev.cz Datum: 21. listopadu 2020 Foto: Wikimedia Commons – Česká televize

Tags: ,,,,,

7 Komentáře

 1. Nemáte tedy s Hanou Lipovskou a jejím působením v Radě ČT nic společného, dáváte od toho zbaběle ruce pryč, nezastanete se jí. Obratem ale dodáváte toto?

  „Touto záležitostí se bude při nejbližší příležitosti zabývat Stálá rada České biskupské konference.“

  Styďte se, farizejové.

  Odpověď
  • Biskupové mají svoji práci a Rada ČT má také svoji práci. Proč by jim měli biskupové radit, to by bylo vměšování. To jako kdyby ČT kritizovala, že si církev zvolila nějakého biskupa. Do toho jim nic není.

   Odpověď
 2. Ignác Pospíšil

  Myslím, že ČBK má důležitější starosti, než se zabývat vřeštěním těch, kteří poprávu pomalu ztrácejí svoji propagandistickou oporu, kterou dosud v ČT měli. Přiměřenější by bylo se tím pamfletem dvou odcházejících šašků vůbec nezabývat.

  Odpověď
  • Mgr. Ryšánek Marek

   Já však pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu; kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě; kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu….

   Odpověď
   • Petra R. Kaprálová (PRK)

    Moc to sledovat nestíhám, ale řekla bych, že daleko daleko víc osočování čelí ti dva nepohodlní… A Pán Ježíš to vidí, kamarádi.

    Odpověď
 3. Osobnosti Maxmiliána Kašparů a Hany Lipovské jsou pro mě zárukou serióznosti. O osobnostech stěžovatelů to říci nemohu.

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář