Procházej: Bible

Hus měl nepřátel jako kvítí a ještě víc, a nebyli to pouze nepřátelé pravdy, kterou zastával, ale i nepřátelé jeho osoby –…

Je-li v Bibli řeč o ptácích, mluví se o nich často jako o ptactvu nebeském. Zní to velmi poeticky. Naproti tomu, je-li…

„Buď proklet, kdo svádí slepce z cesty,“ čteme v Deuteronomiu 27,18 (ČEP). Tato věta je zcela srozumitelná a lidé doby Mojžíšovy ji chápali stejně…

„Nikdo není hrdina pro svého sluhu,“ říká jedno zahraniční přísloví, protože sluhové neznají svého pána jen zvenčí, ale znají i jeho domácí…