Procházej: Ekologie

Nepokořili jsme koronavirus. Koronavirus pokořil nás. Připomenuli jsme si (nebo spíše: bylo nám připomenuto), že neporoučíme větru dešti.   Nedá se říci, že…