Procházej: evangelium

Kdosi popsal evangelium jako rybník, který je tak mělký, že si v něm může hrát malé dítě a zároveň tak hluboký, že…

V posledních několika letech se mezi evangelikálními věřícímí zabydluje jakási nová terminologie, jejíž nedílnou součástí je anglický výraz „emerging church“ – česky něco…

Pán Ježíš řekl : “Syn člověka nepřišel, aby se Mu sloužilo, ale aby sloužil a aby dal svůj život jako výkupné za mnohé” (Mt.2O,28).…