Procházej: kněz

Osmdesáti čtyř let se dnes dožívá v Indii vězněný jezuita otec Stan Swamy, který dlouhá léta pracoval mezi nejubožejšími lidmi. Jeho poslední…

Nigérie - V Nigérii byl unesen a brutálně zabit P. John Gbakaan z farnosti sv. Antonína v Gulu, v diecézi Minna, ve státu…