Procházej: konverze

Jak svědčit o své církvi dnes a jak hlásat Ježíšovo evangelium těm, kdo vyznávají jiná náboženství? Takové otázky si položila komunita Emmanuel…

Prenasledovanie kresťanských žien a dievčat na celom svete je skryté, zložité a násilné. Sú viac zraniteľné pre svoje pohlavie, ako aj pre…