Procházej: Kristus

Zjevení 19:11-12,16 ... A viděl jsem nebesa otevřená, a hle, bílý kůň, a na něm seděl ten, který má jméno Věrný a…

Zjevení 1:9 ... Já Jan, váš bratr, který má s vámi účast na Ježíšově soužení i kralování a vytrvalosti, dostal jsem se…

Deuteronomium 32:4b ... Bůh je věrný a bez podlosti, je spravedlivý a přímý. Milí přátelé věrného Boha – Věrnost jako vlastnost jistě všichni známe. Je…